Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИПедагогіка вищої школи як наукаМіжпредметні зв'язки педагогіки вищої школиЗавдання педагогіки вищої школи на сучасному етапіЛогіка і методика педагогічного дослідженняСутність, категорії, принципи і етапи педагогічного дослідженняСутність педагогічного дослідженняКатегорії педагогічного дослідженняПринципи організації педагогічних дослідженьМетоди науково-педагогічного дослідженняЕмпіричні методи педагогічного дослідженняМетоди теоретичного педагогічного дослідженняМетоди кількісного оброблення результатів педагогічного дослідженняОформлення результатів педагогічного дослідженняСтудент вищого навчального закладу як об'єкт і суб'єкт навчання і вихованняЗагальна характеристика і класифікація студентів вищого навчального закладуФормування творчої особистості майбутнього фахівця у вищому навчальному закладіПрофесійне самовдосконалення майбутніх фахівцівПрава і обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладахЗарубіжний досвід правового забезпечення студентів ВНЗВикладач вищого навчального закладуПедагогічна діяльність викладача вищого навчального закладуОсобливості педагогічної діяльностіОсновні напрями діяльності викладача вищого навчального закладуПсихолого-педагогічна структура діяльності викладачаРівні готовності викладача до педагогічної діяльностіВимоги до особистості викладача вищого навчального закладуПедагогічна майстерність викладача вищого навчального закладуПрава та обов'язки викладача вищого навчального закладуСистема вищої освіти в УкраїніЗагальні засади побудови системи вищої освіти в УкраїніНапрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процесСтруктура системи вищої освіти в УкраїніУправління вищою освітоюТенденції розвитку зарубіжної вищої освітиСтруктура системи вищої освіти в СШАВища освіта ЯпоніїОСНОВИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИСутність процесу навчання у вищій школіДидактика як галузь педагогіки вищої школиСутність і структура процесу навчанняСтруктура діяльності суб'єктів навчального процесуДіяльність викладачаЗакономірності та принципи дидактики вищої школиЗакономірності дидактики вищої школиПринципи навчанняЗміст освіти у вищій школіСтупеневість вищої освітиОсвітньо-кваліфікаційні та освітньо-науковий рівні вищої школиПідготовка спеціалістів вищої кваліфікації в зарубіжних країнахНормативні документи, що визначають зміст вищої освітиНавчальний план, навчальна програма і підручник у вищій школіМетоди і засоби навчання у вищому навчальному закладіОсобливості методів навчання у вищому навчальному закладіСловесні методи навчанняНаочні методи навчанняПрактичні методи навчанняІнші методи навчально-пізнавальної діяльностіЗасоби навчання у вищій школіФорми організації навчання у вищій школіЛекції, методика їх підготовки і проведенняФункції лекціїВиди лекційПідготовка лекційМетодика читання лекційЗарубіжний досвід читання лекційСемінарське заняття, методика його підготовки і проведенняПідготовка і проведення семінарського заняття викладачемПрактичне заняття, методика його підготовки і проведенняПідготовка до практичних занятьМетодика проведення практичного заняттяЛабораторне заняття, методика його підготовки і проведенняФакультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організування навчанняСамостійна навчально-пізнавальна діяльність студентівВиди самостійної роботи студентівСтруктура самостійної роботи студентівНаукове організування самостійної роботи студентівКонтроль за самостійною роботою студентівНауково-дослідна робота студентів (НДРС)Загальні засади НДРСВиди і форми науково-дослідної роботи студентівОформлення результатів дослідженняНавчальна і виробнича практика студентівСучасні технології навчання у вищому навчальному закладіДиференційоване навчання у вищій школіЗарубіжний досвід індивідуалізації навчання студентів у вищій школіПроблемне навчання у вищій школіЕтапи проблемного навчанняІгрові технології навчанняІнформаційні технології навчанняКредитно-модульна система організації навчального процесуЗагальна характеристика кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП)Система управління і функції ECTSВимоги до впровадження КМСОНПОрганізація модульного навчаннядо дипломаОсобистісно орієнтоване навчання у вищій школіЗарубіжний досвід особистісно орієнтованого навчанняКонтроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентівКомпоненти, функції і види контролюМетоди і форми контролю успішності студентівМетоди контролюФорми контролюОцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентівЗарубіжний досвід оцінювання успішності студентівВИХОВНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮСутність процесу вихованняПроцес виховання, його завдання, етапи і управління нимЗакономірності та принципи вихованняОсновні закономірності вихованняОсновні принципи національного вихованняОсновні напрями виховання студентської молодіМоральне виховання студентівПрофесійний обов'язокПрофесійна честьПрофесійна гордістьПрофесійна етикаТрудове виховання студентівЕкономічне виховання студентівПравове виховання студентівСпецифічні принципи правовиховної роботиАнтинаркогенне виховання студентівЕкологічне виховання студентівЕстетичне виховання студентівФізичне виховання студентівПідготовка студентів до сімейного життя. Гендерний аспект вихованняСтудентська сім'яГендерний аспект вихованняЗарубіжний досвід підготовки молоді до сімейного життяМетоди і форми виховання у вищому навчальному закладіЗагальні методи вихованняМетоди формування свідомостіМетоди стимулювання діяльності й поведінкиМетоди контролю й аналізу ефективності вихованняФорми виховної роботиМасові форми виховної роботиГрупові форми виховної роботиІндивідуальна виховна роботаКуратор академічної групиФункції і завдання куратора академічної групиМетодика виховної роботи куратора в академічній групіУПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМНаукові засади управління вищим навчальним закладомЗавдання, напрями діяльності і структура вищого навчального закладуПринципи управління вищим навчальним закладомСтруктура управління вищим навчальним закладомОргани громадського самоврядування у вищих навчальних закладахСтудентське самоврядуванняМетодична робота у вищому навчальному закладіЗміст методичної роботи у вищому навчальному закладіКерівництво методичною роботою у вищому навчальному закладіФорми методичної роботи у вищому навчальному закладі
 
Наст >