< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування індикативного плану

Процес індикативного планування охоплює всі рівні вітчизняного господарства - від первинних (підприємства) до загальнодержавних структур (Мінекономіки України):

 • o загальнодержавний відображає соціально-економічний розвиток України;
 • o галузевий охоплює формування планів розвитку окремих галузей;
 • o регіональний передбачає розробку плану економічного і соціального розвитку окремої території (області);
 • o первинний відображає зміст планово-економічної діяльності на підприємстві.

Розробка загальногосподарського індикативного плану включає наступні стадії:

1. o Визначення планових намірів уряду та інформування всіх

ланок виконавчої влади про такі наміри, форму плану, пропозиції щодо їхньої участі у виконанні державного плану.

2. Підготовка підприємствами, міністерствами та регіональними органами проекту плану та бюджету, взаємоузгодження їхніх показників і формування планів економічного і соціального розвитку України та регіонів.

Зміст кожної стадії державного планування характеризується такими етапами:

 • 1) аналіз і прогноз кон'юнктури ринку;
 • 2) розробка концепції та методичних рекомендацій щодо складання плану;
 • 3) розробка планових намірів уряду та інформування про них органів галузевого та регіонального управління, формування плану та пропозицій щодо їх участі у виконанні плану;
 • 4) розподіл і обґрунтування завдань та інформування підприємств про пропозиції міністерств і відомств;
 • 5) підготовка та інформування підприємств про завдання територіальних органів;
 • 6) прийняття підприємствами планових рекомендацій;
 • 7) складання проекту плану на підприємствах і узгодження деяких показників у територіальних та вищих галузевих органах;
 • 8) формування плану в міністерствах і відомствах та узгодження нових завдань з Міністерством економіки України;
 • 9) формування плану в областях і узгодження з Міністерством економіки України;
 • 10) формування державного плану економічного і соціального розвитку України.

Початковим пунктом розробки плану є нормативні розрахунки показників кінцевого споживання населенням матеріальних благ і послуг. За допомогою макроекономічних моделей здійснюється перевірка можливостей економіки щодо забезпечення таких завдань.

Якщо показники народногосподарського балансу та інші економічні розрахунки свідчитимуть, що забезпечити високий рівень кінцевого споживання неможливо, то здійснюється перехід до показників нижчого рівня. Проект державного плану економічного і соціального розвитку повинен мати декілька розрахункових варіантів розвитку національної економіки залежно від напрямів державної економічної політики.

Варіант проекту плану після його розгляду у відповідних департаментах та відділах Міністерства економіки України передається до Кабінету Міністрів України, а потім - на затвердження до Верховної Ради України.

Слід зазначити, що упродовж року можуть коригуватися показники плану залежно від загальної економічної ситуації, запровадження додаткових заходів та інших змін у зовнішньому середовищі.

Координацію роботи щодо розробки державного плану, вироблення методики його формування, інформування всіх ланок виконавчої влади, зацікавлених міністерств і відомств покладено на Міністерство економіки України.

Планування економічного і соціального розвитку регіону. Для розробки планів економічного і соціального розвитку регіону (областей) використовують схеми розвитку і розміщення продуктивних сил, охорони навколишнього ссреловиша, інформацію від міністерств і відомств, документацію державних підприємств регіону.

Державні підприємства та організації надають місцевим органам влади основні показники плану:

 • 1) виробництво промислової продукції у вартісному та натуральному вираженні;
 • 2) обсяг будівельно-монтажних робіт;
 • 3) введення в дію виробничих, природоохоронних потужностей та об'єктів соціальної інфраструктури;
 • 4) капітальні вкладення;
 • 5) перевезення вантажів і пасажирів;
 • 6) праця і кадри, соціальне забезпечення населення;
 • 7) лісове господарство:
 • 8) споживання основних видів матеріалів і палива.

Місцеві органи влади вивчають і розробляють пропозиції щодо уточнення проекту плану стосовно регіональних позицій. Насамперед це стосується соціально-культурних заходів, раціонального використання природних ресурсів, розвитку інфраструктури.

Показники плану економічного і соціального розвитку регіону групуються за такими розділами:

 • o основні показники економічного розвитку; зведений план заходів соціального розвитку;
 • o план розвитку промисловості;
 • o розвиток агропромислового комплексу;
 • o капітальне будівництво;
 • o інфраструктура;
 • o трудові ресурси;
 • o охорона природи і раціональне використання природних ресурсів;

рівень розвитку та економічна ефективність. У плануванні розвитку регіонів широко використовуються цільові комплексні програми як частина плану.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >