Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Економіка торгівлі як галузева економічна наукаПредмет курсу, його завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них сучасного економічного мисленняЗміст, структура, послідовність вивчення та зв'язок курсу з іншими економічними дисциплінамиПорядок вивчення і форми навчальної роботи над курсамиТОРГІВЛЯ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІЕкономічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країниСуть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві державиЕкономічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля як форма товарного обігуМісце торгівлі в розвитку товарно-грошових відносин у період функціонування ринкуТоргівля як галузь господарюванняТоргівля в системі ринкових відносин Органи керівництва торгівлеюОрганізаційні форми торгівліФункції торгівлі й товарного обертанняВплив торгівлі на розвиток виробництва в ринкових умовах господарюванняТоргівля — зв'язкова ланка між виробництвом і споживаннямУдосконалення взаємовідносин торгівлі з виробництвомРоль торгівлі у формуванні розумних потреб споживачівСпоживчий ринок товарів і послугРинок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовахТоварні ринки як економічна категоріяХарактеристика ринку товарних ресурсів в УкраїніПроблеми становлення національного ринкуСпоживання і купівельна спроможність населенняСпоживач — центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристикаОсновні тенденції розвитку народного споживанняПопит і товарна пропозиція. Попит як форма прояву потреби, як елемент ринкуФактори, що впливають на попит і пропозиціюТоварні ресурси предметів споживання. Ціна як елемент взаємодії пропозиції та попитуПоняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування)Баланси ресурсів товарів народного споживання, їх роль у прогнозуванні та плануванні внутрішнього ринку товарів народного споживанняЦіна як важіль економічного впливу на розвиток економікиОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВРоздрібні торгові підприємства, їх характеристикаОсобливості функціонування роздрібних торгових підприємствПідприємства, засновані на приватній власності. Підприємства, що засновані на колективній власності.Підприємства, засновані на загальнодержавній власності.Підприємства, засновані на комунальній власності.Стан, розміщення, розвиток та ефективність використання підприємств роздрібної торгівліСпеціалізація торгової мережі як шлях до ефективної боротьби за покупцяТоварооборот торгових підприємствСоціально-економічна характеристика роздрібного товарооборотуСутність значення товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльностіСклад і структура роздрібного товарооборотуТоварооборот роздрібних торгових підприємствВзаємозв'язок ринку споживчих товарів та товарооборотуМісце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносинОсновні тенденції розвитку товарообороту в умовах переходу до ринкуКласифікація товарообороту роздрібних торгових підприємствПоказники роздрібного товарообороту, їх взаємозв'язок та місце у плані економічного і соціального розвитку підприємстваФактори, що визначають обсяги, структуру та перспективи розвитку роздрібного товарообороту підприємстваКласифікація факторівХарактеристика окремих факторів, що визначають обсяги та структуру роздрібного товарооборотуВплив факторів на обсяг реалізації товарів та управління роздрібним товарооборотомВикористання результатів вивчення факторів у процесі управління товарооборотомОбґрунтування обсягу роздрібного товарообороту на плановий період, вибір пріоритетної мети, аналіз обсягу і структури реалізації товарівВихідні передумови, принципи та порядок розробки стратегії розвитку товарообороту підприємстваАналіз обсягу та структури товарообороту підприємстваМетодика аналізу роздрібного товарообороту підприємства та характеристика його іміджуПланування показників роздрібного товарообороту підприємстваОбгрунтування планового обсягу реалізації товарівМетоди планування роздрібного товарооборотуАсортиментна політика торгового підприємства та методичні основи формування асортименту товарівПоточне планування та стратегічне регулювання асортиментної структури роздрібного товарооборотуХарактеристика товарних запасів та основні етапи їх формуванняСуть та склад товарних запасів торгового підприємстваПоказники, що характеризують стан товарних запасів торгового підприємстваФактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасівНормування і планування товарних запасівНеобхідність, принципи та значення нормування товарних запасівПланування обсягу товарних запасів, оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасівОптова торгівля як форма товарного обігуМісце оптової торгівлі у формуванні товарного забезпечення та її організаційна побудоваПередумови та зміст стратегії формування товарного забезпечення оптової торгівліПланування обсягу та структура надходження (закупівлі) товарівПорядок узгодження та укладання угоди на закупівлю товарів і контроль за виконанням договорів та надходженням товарівТоварооборот оптових підприємствСуть, функції оптового товарообороту, його стан та напрями розвиткуПоказники оптового товарообороту та мета їх аналізу. Методика аналізу плану оптового товарооборотуОсобливості та вихідні передумови планування оптового товарооборотуНормування товарних запасів і визначення обсягів надходження товарних ресурсівТоварооборот місцевих ринківСуть, об'єктивна потреба та особливості торгівлі на місцевих ринкахРоль місцевих ринків у суспільному відтворенні й товарообороті країниАналіз обсягів реалізації товарів на місцевих ринкахВплив ціни на попит і пропозицію та рівень споживання різних товарів у конкретному регіоніПерспективи розвитку товарообороту місцевих ринківЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯПерсонал торгових підприємств і його матеріальне стимулюванняРинок праці та його особливостіПраця як засіб існування і життєва потреба, її соціально-економічна сутьОсобливості поділу праці в умовах переходу до ринкуРинок праці як економічна категорія, його кількісний та якісний аспекти. Відкритий і прихований, офіційний та неофіційний ринки праціСегментація ринку праці та проблеми його вдосконаленняТрудові ресурси (персонал) торгового підприємстваХарактеристика персоналу торгового підприємстваПродуктивність праці працівників торгового підприємства, система показників, методи оцінки та резерви зростанняСистема організації оплати праціВибір форми та системи організації заробітної платиЕкономічне обгрунтування розмірів тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок та система додаткового стимулювання персоналу. Основні елементи преміювальної системиВиди заробітної плати та їх характеристикаАналіз і планування показників з праці і заробітної плати працівників торгових підприємствАналіз формування та використання фонду оплати праці торгового підприємстваХарактеристика плану з праці торгового підприємства та методика його розробкиОсобливості коригування чисельності персоналу та планування коштів на оплату праціМатеріальні ресурси торгових підприємствОсновні фонди торгового підприємства. Класифікація, оцінка, аналізПоняття основних фондів та їх економічна характеристикаКласифікація основних фондів та їх структураОцінка та відтворення основних фондів підприємстваАналіз стану та ефективності використання основних фондів торгового підприємстваПланування розвитку матеріально-технічної бази торгівліВизначення розміру потреби у прирості основних засобівФорми задоволення потреби у прирості основних засобів, раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства та оптимізація термінів їх експлуатаціїОбгрунтування ремонтної політики підприємстваФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВДоходи торгових підприємств споживчої кооперації, особливості їх утворення і використанняДоходи торгових підприємств, їх характеристика та резерви збільшенняПоняття доходів торгових підприємствСклад та джерела утворення доходів торгового підприємстваХарактеристика доходів торгового підприємстваФактори, які визначають розмір доходів торгового підприємства, резерви їх збільшення—3. Аналіз, прогнозування і планування доходів підприємств та їх особливості в сучасних умовахСтратегія аналізу доходівПередумови та методичні підходи до аналізу доходів підприємстваАналіз доходів підприємстваМетоди обгрунтування плану-прогнозу доходів торгового підприємстваПрогнозування і планування доходів торгових підприємств і напрями їх збільшенняВитрати обігу торгових підприємствЕкономічна характеристика витрат підприємств і тенденції їх зміниПоняття затрат і витрат обігу торгового підприємстваКласифікація витрат обігуПоказники, що характеризують витрати обігуРегулювання витрат торгового підприємства з допомогою номенклатури статейНоменклатура витрат обертання та їх характеристикаФактори, що визначають розмір витрат обігу торгового підприємстваНормування витрат обертання як нормативна база їх прогнозуванняМетодичні підходи до розробки планів-прогнозів витрат обертанняАналіз, прогнозування і планування витрат підприємстваПередумови та методичні підходи до аналізу і планування витрат обігу торгового підприємстваАналіз витрат обертання торгового підприємстваПрогнозування і планування витрат обертання торгового підприємства (за загальним обсягом і окремими статтями)Прибуток і рентабельність підприємств споживчої коопераціїПрибуток і рентабельність від торгової діяльностіЕкономічний зміст прибутку торгового підприємства та джерела його утворенняРентабельність торгового підприємства та показники, що її характеризуютьФактори, що формують прибутки і рентабельність торгового підприємстваАналіз і планування прибутків і рентабельності підприємствСтратегія аналізу і планування прибутку підприємстваАналіз прибутковості торгового підприємства та оцінка факторів, що впливають на неїОбґрунтування прогнозу і плану прибутку підприємстваРозподіл та використання прибутку підприємства. Планування розподілу прибуткуЕкономічна ефективність господарської діяльності кооперативних підприємствПоняття ефективності господарюванняПоказники ефективності господарської діяльності підприємстваОцінка соціальної ефективностіЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВАКонкурентне середовище як системна категорія та його складовіКонкурентна політика та ефективність діяльності торговельного підприємстваОсобливості формування конкурентної політики в період глобалізаціїМеханізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства та його складовіКонкуренція як засіб анти монопольного регулювання товарних ринків і місце в ньому державиМЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУМеханізм управління сталим розвитком торгівліРеформування торгівлі на основі концепції сталого розвиткуПерспективи інтеграції України до Світової організації торгівлі
 
Наст >