< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ефект фінансового важеля

Як відомо, підприємство існує в двох вимірах - господарчому і фінансовому. Розглянемо другий вимір.

Візьмемо два підприємства з однаковим рівнем рентабельності, наприклад, 20%. Єдина відмінність між цими підприємствами - структура пасиву. У підприємства А: актив - 1000 тис. грн.; у пасиві -1000 тис. грн. власних засобів; позичкових засобів немає. У підприємства В: актив — 1000 тис. грн., у пасиві - 500 тис. грн. власних засобів.

Нетто-результат експлуатації інвестиції в обох підприємств однаковий: 200 тис. грн. (20%).

Якщо ці підприємства не сплачують податків і знаходяться у своєрідному "податковому раю", то:

• підприємство А одержує 200 тис. грн. виключно завдяки експлуатації власних засобів, які покривають весь актив. Рентабельність (віддача) власних засобів:

• підприємство В з тих же 200 тис. грн. має спочатку сплатити відсотки по заборгованості. При розрахунковій середній ставці відсотка 15% ці фінансові витрати становитимуть 75 тис. грн. (15% від 500 тис. грн.).. Рентабельність власних засобів:

Маємо різну рентабельність власних засобів у результаті іншої структури фінансових джерел: у підприємства А - 20%, у підприємства В-25%.

Ця різниця в рентабельності власних засобів, у нашому прикладі, і є ефектом фінансового важеля.

Дійсно, у підприємства В одна частина активу, що дає в цілому 20%, фінансується ресурсами, які обходяться в 15%.

Введемо в розрахунки податок на прибуток в розмірі 1/3 (див. таблицю 5.32).

Таблиця 5.32. Розрахунки рентабельності власних засобів при ставці податку на прибуток 1/3

Розрахунки рентабельності власних засобів при ставці податку на прибуток 1/3

Як видно з таблиці 5.32, у підприємства В рентабельність власних засобів на 3,3 відсоткового пункту вище, ніж у підприємства А, лише за рахунок іншої фінансової структури пасиву. Оподаткування "зрізало" ефект важеля на 1/3, залишивши від нього 2/3.

Таким чином, приходимо до висновків:

1) Підприємство, що використовує тільки власні засоби, обмежує їх рентабельність приблизно в межах 2/3 економічної рентабельності (ЕR):

Рентабельність власних засобів (Rвз) = 2/3 ER.

2) Підприємство, що використовує кредит, збільшує або зменшує рентабельність власних засобів залежно від співвідношення позичених і власних засобів у пасиві і від ставки відсотка, тоді виникає ефект фінансового важеля:

Як діє важіль? Ми вже знаємо, що ефект виникає внаслідок розходження між рентабельністю активу (економічною рентабельністю) і ціною позичкових засобів (середньою ставкою процента ССП). Отже, можна виділити першу складову частину ефекту важеля. Це, так званий, диференціал (D). Для підприємства В:

а з урахуванням оподаткування, від диференціала потрібно залишити ляше 2/3, тобто

Друга складова частина - це плече важеля, що характеризує силу впливу важеля. Для підприємства В плече важеля = 500: 500 = 1.

В результаті можна одержати, що ефект важеля = 2/3 D х плече важеля або

Тепер візьмемо третє підприємство - С - таке ж, як А та В, але у, нього 250 тис. грн. власних і 750 тис. грн. позичених засобів, які обходяться скажімо, в 18%. Для такого підприємства ефект важеля буде:

Порівняно з підприємством В, у підприємства С диференціал значно менший (2% проти 5%), але ефект важеля в цілому більший внаслідок опори на втричі сильніше плече важеля.

Проте слід пам'ятати, що умови кредиту при значному зростанні позичкових засобів можуть погіршуватися. Так, наприклад, підприємству С, з ефектом важеля 4% і диференціалом 2%, при збільшенні вартості кредиту лише на один процентний пункт (з 18% до 19%), доведеться для збереження попереднього (колишнього) ефекту важеля доводити плече до 6.

Дійсно:

Для компенсації 5%-го збільшення вартості кредиту, підприємство вимушене подвоїти співвідношення між позиченими і власними засобами. Чи не ризиковано це?

Може настати момент, коли диференціал стане меншим нуля. Ефект важеля в цьому випадку, стане діяти на шкоду підприємству. Якщо підприємству X із співвідношенням позичених і власних засобів, рівних 9, доведеться сплачувати 22% по боргах, то ефект важеля і Рентабельність власних засобів становитиме:

Головний висновок: регулювати плече важеля залежно від величини диференціала.

Навіть якщо теперішнє співвідношення позичених і власних засобів сприятливе для підприємства, це не знімає занепокоєння з приводу завтрашнього рівня економічної рентабельності і величини ставки процента, а отже, і величини диференціала. Сама по собі заборгованість - не благо і не зло. Заборгованість - це й акселератор розвитку підприємства, і акселератор ризику. Приваблюючи позичкові засоби, підприємство може швидше і масштабніше виконувати свої завдання.

Як видно з графіків рисунка 5.45 і таблиці 5.33, при позитивному значенні диференціала ( в першому прикладі при ССП< 20%), чим більше плече важеля, тим більший його ефект і рентабельність власних засобів. При від'ємному значенні диференціала (ССП > 20 %) ефект важеля стає від'ємним і, таким чином, чим більше плече важеля, тим менше Rвз.

Рисунок 5.45.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >