< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мінімізація переміщень контейнерів у кузові контейнеровоза під час обмінювання контейнерів

Обмінювання контейнерів у поточному ПОК включає дві фази:

  • – вивантаження з кузова контейнеровоза заповнених або порожніх контейнерів, що прямують до зазначеного поточного ПОК від усіх попередніх ПОК, розташованих на ПМ;
  • – завантаження у кузов контейнеровоза заповнених або порожніх контейнерів, що прямують від зазначеного поточного ПОК до всіх наступних ПОК, розташованих на ПМ.

Через технологічні обмеження вивантаження й завантаження контейнерів у ПОК виконується, як правило, лише з боку заднього борту кузова контейнеровоза, тому критерієм оптимального розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза є мінімізація переміщень контейнерів, що обмінюються в поточному ПОК, і відсутність переміщень контейнерів, що в даному поточному ПОК не обмінюються.

Як свідчить аналіз, мінімізація переміщень контейнерів під час обмінювання контейнерів у ПОК можлива за умов виконання наступних вимог:

  • – максимальна кількість ПОК на ПМ, не враховуючи початкового ПОК, не перевищує кількості поздовжних рядів контейнерів у кузові контейнеровоза;
  • – контейнери, що прямують до визначених ПОК, установлені в кузові контейнеровоза в поздовжні ряди, що примикають до заднього борту контейнеровоза, і можуть, за необхідності, займати суміжні з ними поздовжні ряди з боку переднього борту контейнеровоза;
  • – розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза в початковому ПОК відповідає певним схемам, пов'язаним зі співвідношенням кількості контейнерів, що прямують від початкового ПОК до кожного з ПОК, розташованих на ПМ контейнеровоза (), і максимальної кількості контейнерів, що можуть бути розміщені в одному поздовжному ряді в кузові контейнеровоза ().

Розглянемо ці схеми. Позначимо буквами М (менше), Р (рівне), Б (більше) три можливі випадки співвідношень:

З урахуванням наведених позначень, початкове розміщення контейнерів у кузові згаданого контейнеровоза Volvo визначається однією з чотирьох схем:

  • – початкове розміщення контейнерів за схемою РРР;
  • – початкове розміщення контейнерів за схемою МБР;
  • – початкове розміщення контейнерів за схемою МБМ;
  • – початкове розміщення контейнерів за схемою БМБ.

На рис. 4.20 наведено ілюстрації зазначених схем початкового розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза Volvo (а – за схемою РРР; б – за схемою МБР; в – за схемою МБМ; г – за схемою БМБ). Жирними лініями виділені контейнери, що прямують від початкового ПОК до кожного з трьох ПОК, розташованих на ПМ.

На рис. 4.21 наведено схеми розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза Volvo відповідно до матриці вимог на перевезення контейнерів табл. 4.21. Початкове розміщення контейнерів – за схемою МБР. Цифрами позначені номери ПОК відправлення й призначення контейнерів. Жирними лініями виділені контейнери, що вивантажуються й завантажуються в ПОК.

Зауважимо, що попутні контейнери завантажуються в ПОК у порядку від віддалених ПОК до наближених ПОК, завдяки чому контейнери, що розвантажуються у проміжних ПОК, автоматично розташовуються з боку заднього борту контейнеровоза.

Ілюстрації схем початкового розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза Volvo

Рисунок 4.20 – Ілюстрації схем початкового розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза Volvo

Схеми розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза Volvo

Рисунок 4.21 – Схеми розміщення контейнерів у кузові контейнеровоза Volvo

Як випливає з рис. 4.21, контейнери, що перевозяться між будь-якою визначеною парою ПОК, займають у кузові контейнеровоза на прямому й зворотному ПМ ті ж самі місця.

При такому закріпленні контейнерів за місцями у кузові контейнеровоза, не тільки спрощується обмінювання контейнерів у ПОК, а й відпадає потреба передавати диспетчерам у ПОК оперативну інформацію про місця розміщення у кузові контейнеровоза контейнерів, що в цих ПОК обмінюються.

Наприкінці зауважимо, що за умов виконання деяких додаткових вимог максимальна кількість ПОК на маршруті може бути збільшена на одиницю; при цьому контейнери, що обмінюються в кінцевому ПОК, розміщуються в поперечних рядах кузова контейнеровоза з боку його переднього борту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >