Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні засади аудиторської діяльностіСутність і загальна характеристика аудиту та його видиВиникнення та розвиток аудиту в світі та УкраїніПоняття, зміст аудиторської діяльності та функції аудитуВиди і класифікація аудитуПредмет, об'єкти та суб'єкти аудитуРинок аудиторських послугОрганізаційні засади аудиторської діяльності та її регулюванняОрганізація аудиторської діяльностіСтатус та сертифікація аудиторівУправління аудиторською діяльністюПорядок створення та функціонування аудиторських фірмПравове регулювання аудиторської діяльностіПрофесійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послугПоняття професійної етики (професійної культури) аудитораКонцептуальні підходи до незалежності аудитораКонтроль за якістю аудиторських послугМетоди аудиту фінансової звітності та критерії її оцінкиСуть і зміст методичних прийомівХарактеристика органолептичних (візуальних) прийомів аудитуХарактеристика документальних прийомів аудитуСпособи аудитуУмови домовленостей про здійснення аудитуПорядок домовленості про проведення аудиту за MCA 210 "Узгодження умов завдань з аудиту"Документальне оформлення двосторонньої згоди з умовами аудиту (лист-запит, лист-зобов'язання, договір)Прийняття змін у домовленостіОцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудитуСуть, об'єкти і суб'єкти внутрішнього контролю та аудитуАудиторська оцінка стану внутрішнього контролюОцінка стану внутрішнього аудитуАудиторський ризик і суттєвістьАудиторський ризик та його складовіСуттєвість та її оцінювання в аудитіШахрайство та помилка: визначення і фактори, що їх зумовлюютьПланування та етапи аудитуЗміст аудиторського процесу та його етапиСутність планування аудиту та його принципиЗагальна стратегія та план проведення аудитуАудиторські докази та робочі документи аудитораАудиторські докази та їх видиДжерела та процедури отримання аудиторських доказівОсновні вимоги до доказівСуть та призначення робочих документів аудитораФункції робочої документаціїКласифікація робочих документів аудитораВимоги до складання робочої документаціїАудит окремих об'єктів та фінансової звітностіЗагальні цілі незалежного аудитораАудит облікової політики та установчих документів підприємстваАудит власного капіталуАудит активівАудит основних засобівАудит запасівАудит дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послугиАудит готівкових операційАудит окремих видів зобов'язаньАудит розрахунків з оплати праціАудит розрахунків з бюджетомАудит формування доходів, витрат і фінансових результатівАудит фінансової звітностіАудиторський висновок та інші підсумкові документиВиди аудиторських висновків та їх характеристикаЗміст і структура аудиторського висновку за результатами аудиту фінансової звітностіЗвіт аудитора керівництву господарюючого суб'єктаПоложення про сертифікацію аудиторів Зразок бланка сертифіката А.2А.3БФінансова та технічна пропозиціїВЛист-підприємства – клієнта з пропозицією про проведення аудитуДЗразок листа-зобов'язання на згоду про проведення аудитуДоговір про надання аудиторських послугДоговір про надання аудиторських послугОцінка компонентів властивого ризикуЗОцінка компонентів ризику контролюАнкета для отримання попередньої інформації про об'єкт аудиторської перевіркиКонтроль залишків короткострокової кредиторської заборгованості постачальникам;Символи та умовні позначення в робочих документах аудитора*;БАЛАНС на 31 грудня 2014 р. ПАТ "АГРОС"
 
Наст >