< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органи управління в сфері екологічного аудиту

Державне управління в сфері ЕА здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими радами, органами виконавчої влади на місцях, Міністерством охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

Функції Кабінету Міністрів полягають у:

 • • призначенні проведення обов’язкового ЕА екологічно небезпечних об’єктів, негативний вплив яких на стан навколишнього середовища може підсилюватися чи поширюватися за межі однієї області;
 • • призначенні проведення ЕА військових і оборонних об’єктів;
 • • призначенні проведення обов’язкового ЕА національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм і природоохоронних заходів;
 • • затвердженні переліку екологічно небезпечних видів діяльності;
 • • визначенні лімітів відрахувань на проведення обов’язкового ЕА з Державного фонду охорони навколишнього середовища при підготовці проекту державного бюджету.

Функції місцевих рад:

 • 1) несуть відповідальність за свою територію і приймають рішення про проведення ЕА;
 • 2) визначають граничні розміри відрахувань на ЕА з позабюджетних фондів охорони навколишнього середовища;
 • 3) інформують населення про результати ЕА; А) проводять контроль за виконанням вимог законодавства про ЕА.

Функції Аудиторської палати в сфері екологічного аудиту:

 • 1) проводить сертифікацію аудиторів;
 • 2) затверджує стандарти ЕА і процедури окремих типів природоохоронних і спеціальних екологічних аудитів;
 • 3) відповідно до міжнародних стандартів розробляє і затверджує кваліфікаційні вимоги для сертифікації екоаудиторів;
 • 4) затверджує список офіційно акредитованих аудиторів з питань екології, регулярно його уточнює, переглядає і публікує.

3. Сертифікація екоаудиторів

Сертифікація (визначення кваліфікаційної відповідності) екоаудиторів здійснюється Аудиторською палатою України.

Ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам проводиться у вигляді письмового чи усного іспиту (атестації).

Особи, які не склали іспит, мають право перескласти його не раніше, ніж через рік.

Термін дії сертифіката не може перевищувати 5 років.

Якщо екоаудитор не займається роботою за профілем більш як два роки, він автоматично втрачає право займатися ЕА і для відновлення сертифіката повинен повторно пройти сертифікацію.

Призупинення дії сертифіката можливо у випадках:

 • • кількаразового встановлення фактів низької якості екоаудиторських перевірок;
 • • систематичного чи грубого порушення діючого законодавства України, встановлених норм і стандартів екоаудиту.

Права й обов’язки екоаудиторів і екоаудиторьских організацій

Екоаудитори і екоаудиторські організації мають право:

 • 1. Самостійно визначати форми і методи ЕА на умовах чинного законодавства, норм і нормативів, умов договору з замовником;
 • 2. Одержувати необхідні роз’яснення в письмовому вигляді, усній формі від замовника та об’єкта аудита;
 • 3. Вносити пропозиції про залучення на договірних умовах до участі в проведенні ЕА технічних експертів, вчених і т.д.;
 • 4. Піднімати питання про відхилення запропонованих для аудиту матеріалів, що не відповідають вимогам ЕА;

Екоаудиторам забороняється:

 • • проводити ЕА в організаціях, власниками яких є родичі;
 • • проводити ЕА на об’єктах, частина власності яких належить екоаудитору.

Правопорушення в сфері ЕА. Ними є:

 • 1) надання фальсифікованих даних щодо об’єкта ЕА;
 • 2) надання позитивного висновку стосовно фінансування і реалізації проектів, програм, що можуть чи призвели до негативного впливу на навколишнє середовище або здоров’я людей;
 • 3) проведення ЕА людьми, які не мають сертифіката;
 • 4) будь-яке втручання в процес ЕА, не санкціоноване суб’єктами ЕА;
 • 5) підготовка свідомо неправдивих висновків ЕА;
 • 6) порушення умов конфедиційності результатів ЕА.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >