Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУСуть, мета організації та функції аудитуЗавдання аудитуЕкономічний контроль у системі управлінняВиди і форми економічного контролюРинкові відносини та передумови виникнення аудитуЗакон України "Про аудиторську діяльність"Види і організаційні форми аудитуТеоретичні та методологічні аспекти аудитуЕтика аудитораЧесністьОб'єктивністьКонфіденційністьПрофесійна поведінкаТехнічні стандартиМіжнародний досвід з організації аудитуДіяльність Комітету міжнародної аудиторської практики (КМАП)Концептуальна основа міжнародних стандартів аудитуПредмет, метод і об'єкти аудиторської діяльностіРізниця: "ревізія" та "аудит"Взаємозв'язок аудиту з іншими економічними дисциплінамиПЛАНУВАННЯ АУДИТУПланування аудитуСтадії, етапи і процедури аудитуОдержання основної інформації про клієнтаЗнання бізнесу в аудиторській діяльності. Визначення суті і змісту ділової активності клієнтаЗагальний план аудиторської роботи за напрямкамиСкладання програми аудитуСуттєвість в аудитіСтадії виробництваПроцес постачання (заготівлі) Процес виробництва Процес збутуКласифікаційна система об'єктів аудиторської діяльностіРЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯГоловна мета і принципи аудитуДо методологічних принципів можна віднести: Аудиторська палата України, її повноваженняПрофесійні організації аудиторів: Спілка аудиторів УкраїниКадри аудиторів і їх правовий статусОрганізація аудиторської діяльності та її формиОрганізація управління аудитом в УкраїніОрганізація аудиторських фірмКласифікація установчих документівФормування статутного та пайового капіталуДоговір на проведення аудитуЛист-зобов'язання аудитораКонтроль якості аудиторської роботиОплата аудиторської роботиСертифікація аудиторської діяльностіПідвищення кваліфікації аудиторівОбов'язки аудиторів і аудиторських фірмОрганізація аудиту в комп'ютерному середовищіСередовище інформаційних технологій: системи баз данихУмови домовленості про аудиторську перевіркуВідповідальність аудитора під час аудиторської перевірки фінансових звітівВикористання роботи іншого аудитораРозгляд роботи внутрішнього аудитуПорівняльні даніІнша управлінська інформаціяАУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХ ОБ'ЄКТИ І ВИДИАудиторські послуги, їх об'єкти і видиОб'єкти досліджень в аудитіСупутні послугиЗавдання з огляду фінансових звітівЗавдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформаціїЗавдання з підготовки фінансової інформаціїСпеціалізовані ділянки перевіркиВиди аудиторських послугПеревірка прогнозної фінансової інформаціїОсобливості маркетингового аудитуКонсалтингАУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮАудиторський ризикРизик внутрішнього контролю (спадковий ризик), ризик контролю, ризик невиявлених помилокВластивий ризикРизик контролюРизик невиявленняОцінка аудиторського ризикуМоделі ризикуВнесення корективів у план аудитораПрогнозування аудиторської діяльностіВизначення напрямів і сфери діяльностіОцінювання системи внутрішнього контролюОрганізація внутрішнього аудиту, його сутність, об'єкти і суб'єктиЗавдання внутрішнього контролюАудиторські міркування стосовно суб'єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послугиМетодика перевірки системи внутрішнього аудитуМетодика аудиту облікової політикиПеревірка плану-графіка внутрішнього аудитуВнутрішній контроль збереження грошових коштів, матеріальних ресурсів та виробничої діяльності підприємстваКонтроль за збереженням грошових коштівКонтроль за збереженням матеріальних ресурсівКонтроль за збереженням основних засобівКонтроль за збереженням виробничих запасівВизначення гранично допустимих втрат при зберіганні нафтопродуктівВизначення гранично допустимих втрат при зберіганні зерна, продукції його переробки, насіння соняшнику і травВизначення гранично допустимих втрат при зберіганні кормів (сіна, силосу, сінажу, кормових коренеплодів, кормів трав'яних штучно висушених)Визначення гранично допустимих втрат під час зберігання картоплі, моркви, капусти та інших овочевих культурВизначення гранично допустимих втрат при зберіганні м'яса АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРААудиторські докази: сутність, об'єкти, види аудиторських доказів (свідчень)Джерела, прийоми і способи одержання аудиторських доказівПеревіркаСпостереженняЗапити і підтвердженняОбчислення (підрахунки)Аналітичні процедури Фактори, які впливають на достатність і обґрунтованість аудиторських доказівАналітичні процедури виявлення обману та помилокПроцедури одержання аудиторських свідченьАудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевіркиАудиторська перевірка облікових оцінокБезперервністьІнформаційні джерела, що використовують під час аудиту та їх класифікаціяДокументація: поняття та класифікація, робочі документи аудитораВізуальна, документальна, усна інформаціяПоняття аудиторського звіту і аудиторського висновкуЗовнішня і внутрішня інформація, інша інформаціяПодальші подіїКонфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберіганняПояснення управлінського персоналуМЕТОДИКА АУДИТУ АКТИВІВ І ПАСИВІВМетоди, що використовуються при аудиті активів і пасивівМетодика аудиту установчих документівМетодика аудиту грошових та розрахункових операційЗавдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки касових операційЗавдання, об'єкти, джерела, послідовність перевірки рахунків у банкахСпособи аудиту збереження і використання грошових коштівМетодика аудиту дебіторської заборгованостіМетодика документування аудиту грошових коштівМетодика документування аудиту дебіторської заборгованостіМетодика аудиту основних та інших необоротних активівЗавдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту необоротних активівЗаконність дотримання класифікації необоротних активівВиявлення порядку відображення руху основних засобів та правильності господарських операційМетодика аудиту порядку оцінки необоротних активівМетодика аудиту порядку додержання ведення обліку нематеріальних активівМетодика аудиту порядку відображення в обліку капітальних інвестиційМетодика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активівМетодика аудиту порядку відображення ремонту основних засобівМетодика аудиту порядку оренди основних засобів та інших необоротних матеріальних активівМетодика аудиту операцій при виникненні гудвілуМетодика документування аудиту необоротних матеріальних активівМетодика аудиту біологічних активівМетодика аудиту запасів і витрат діяльності: основного, промислового, допоміжного та іншихМетодика аудиту запасівЗавдання, об'єкти, джерела, послідовність аудиту запасівМетодика документування аудиту виробничої діяльностіМетодика аудиту витрат діяльностіМетодика аудиту продажу готової продукції, товарів (робіт, послуг)Методика аудиту власного капіталу і зобов'язаньЗавдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту капіталуМетодика аудиту формування і використання власного капіталуЗавдання, об'єкти, джерела і послідовність аудиту зобов'язаньМетодика аудиту довгострокових зобов'язаньМетодика аудиту поточних зобов'язаньПереведено довгострокові зобов'язання у короткострокові:Методика документування аудиту капіталу і зобов'язаньМетодика аудиту доходів і фінансових результатівОб'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту доходівОб'єкти, завдання, джерела, послідовність аудиту фінансових результатівМетодичні способи аудиту доходів і фінансових результатівМетодика документування аудиту доходів та фінансових результатівМЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯЗавдання аудиту з перевірки фінансової звітностіМета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітівОб'єкти, послідовність аудиту фінансової звітностіМетодика аудиту наявності і стану фінансової звітності4. Зміст фінансової звітностіПеревірка правильності складання фінансової звітностіПорядок виявлення помилок під час перевірки фінансової звітностіІнша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звітиДинамічність діяльності підприємстваАудит здатності подальшого функціонування підприємстваВідповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітівУрахування законів та нормативних актів під час аудиторської перевірки фінансових звітівАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИЗаключний огляд фінансової звітностіКонцепція функціонуючого підприємстваВідповідальність та дії аудитора до і після підписання аудиторського висновкуЗапит відповіді від адміністраціїОсобливості взаємовідносин сторін у різних ситуаціяхСкладання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітностіЗагальні вимоги до аудиторського висновкуВиди аудиторських висновківВідмова від аудиторського висновкуОсновні елементи аудиторського звіту (структура і зміст)Аудиторський висновок під час виконання завдань з аудиту спеціального призначенняАудиторське підтвердження повноти та достовірності балансу об'єкта приватизаціїАудит інвентаризації об'єкта приватизаціїРЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУРеалізація матеріалів аудитуПовідомлення й інформація з питань аудиторської перевірки вищому управлінському персоналу
 
Наст >