< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Консалтинг

Аудиторські фірми мають право надавати консалтингові послуги.

Консалтинг - це надання висококваліфікаційних послуг керівникам підприємств і управлінському персоналу з питань організації і стабільного розвитку об'єктів функціонування на перспективу.

Основними завданнями фірми при визначенні таких заходів є:

 • o розробка діагностики з проблем функціонування замовника;
 • o підвищення кваліфікації персоналу підприємства - замовника;
 • o підвищення конкурентоспроможності підприємства - замовника;
 • o підвищення продуктивності праці у підприємствах - замовниках;
 • o впровадження інформаційних технологій у діяльність об'єкта дослідження.

Найбільш дрібні види консалтингових послуг, надані у Європейському довіднику - показчику консультантів по менеджменту. Так, до консалтингу з питань "Загальне управління" відносять:

 • - визначення ефективності системи управління;
 • - оцінка бізнесу;
 • - управління нововведеннями;
 • - визначення конкурентоздатності (визначення кон'юнктури ринку);
 • - диверсифікованість становлення нового бізнесу;
 • - міжнародне управління;
 • - оцінку управління;
 • - злиття і придбання;
 • - організаційна структура і розвиток;
 • - приватизації;
 • - управління проектами;
 • - управління якістю;
 • - реорганізація інженерних служб;
 • - дослідження і розвиток;
 • - стратегічне планування.

Тобто, такі консультації необхідні для допомоги у вирішенні проблем, зв'язаних із самим існуванням підприємства і перспективами бізнесу.

При проведенні консультацій з питань "адміністрування" розрізняють-такі види консалтингу:

 • o аналіз роботи канцелярії;
 • o розміщення, переміщення відділів;
 • o управління офісом;
 • o організація і методи управління;
 • o регулювання ризиків;
 • o гарантії безпеки;
 • o планування робочих приміщень і їх оснащення. Консультанти з адміністративного управління (адміністрування) займаються такими питаннями як формування і реєстрація компаній, організація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного контролю і т.д.

До консалтингу з питань "фінансове управління" відносять:

 • - системи обліку;
 • - оцінка капітальних витрат;
 • - оборот фірми;
 • - зниження собівартості;
 • - неплатоспроможність (банкрутство);
 • - збільшення прибутку;
 • - збільшення доходів;
 • - оподаткування;
 • - фінансові резерви.

При цьому надається допомога в вирішенні таких основних завдань:

 • o пошук джерел і використання фінансових ресурсів;
 • o оцінка і підвищення поточної фінансової ефективності діяльності організації;
 • o зміцнення фінансового становища організації на перспективу. Приділяється увага питанням фінансового планування і контролю, оподаткування, бухгалтерського обліку, розміщення акцій і паїв на ринку, залучення кредитних та інвестиційних ресурсів, страхування, прибутку і собівартості, неплатоспроможності і т. д.

При консультації з питань "управління кадрами" розглядається "професійний рух" і скорочення штатів:

 • - культура корпорації;
 • - рівні можливості;
 • - пошук кадрів;
 • - добір кадрів;
 • - здоров'я та безпека;
 • - програми заохочення;
 • - внутрішні зв'язки;
 • - оцінка робіт;
 • - трудові угоди і зайнятість;
 • - навчання менеджменту;
 • - планування робочої сили;
 • - мотивація;
 • - пенсії;
 • - аналіз функціонування;
 • - психологічна оцінка;
 • - винагорода;
 • - підвищення кваліфікації працівників.

Консультанти із управління кадрами розробляють рішення з питань підбору співробітників, контролю якості кадрового складу, системи оплати праці, підвищення кваліфікації і управління кадрами, охорони праці і психологічного клімату в колективі.

Консультації з питань "маркетинг" включають такі види:

 • - реклама і сприяння збуту;
 • - корпоративний образ (імідж) і відносини з громадськістю;
 • - післяпродажне обслуговування замовників;
 • - дизайн;
 • - прямий маркетинг;
 • - міжнародний маркетинг;
 • - дослідження ринку;
 • - стратегія маркетингу;
 • - розробка нової продукції;
 • - ціноутворення;
 • - роздрібний продаж і дилерство;
 • - управління збутом;
 • - навчання із питань збуту;
 • - соціально-економічні дослідження і прогнозування. Консультанти із маркетингу надають менеджерам допомогу

у вирішенні життєво важливого для будь-якого підприємства, що діє в умовах ринкової економіки, завдання: забезпечення такого його функціонування, щоб вироблені їм товари і послуги були куплені споживачем.

При розгляді питань, які відносять до "виробництва" є такі види консалтингу:

 • o автоматизація;
 • o використання устаткування і його технічне обслуговування;
 • o промисловий інжиніринг;
 • o переробка матеріалів;
 • o регулювання внутрішнього розподілу матеріалів;
 • o упакування;
 • o схема організації робіт на підприємстві;
 • o конструювання й удосконалення продукції;
 • o управління виробництвом;
 • o планування і контроль за виробництвом;
 • o підвищення продуктивності;
 • o закупівля;
 • o контроль якості;
 • o контроль за постачанням вузлів і деталей. Консультанти по організації виробництва, що розбираються

в економічних, управлінських і інженерних питаннях надають менеджерам допомогу у вирішенні таких завдань, як вибір технології виробничого процесу, стимулювання продуктивності праці, оцінка і контроль якості продукції, аналіз витрат виробництва, планування виробництва, використання устаткування і матеріалів, конструювання й удосконалення продукції, оцінка робіт і т.д.

До консалтингу "інформаційна технологія" відносять:

 • - САПР/АСУ;
 • - застосування комп'ютерів в аудиті й оцінці;
 • - електронна видавнича діяльність;
 • - інформаційно-пошукові системи;
 • - адміністративні інформаційні системи;
 • - проектування і розробка систем;
 • - вибір і установка систем.

Консультанти по інформаційних технологіях займаються розробкою рекомендацій із упровадження систем автоматизованого проектування (САПР) і автоматизованих систем управління (АСУ), інформаційно-пошукових систем, застосування комп'ютерів у бухгалтерському обліку й інших кількісних методів оцінки діяльності підприємства.

До класифікації консалтингу з питань "спеціалізовані послуги"

відносять такі види:

 • o навчальне консультування;
 • o консалтинг по управлінню електроенергетикою;
 • o інженерний консалтинг;
 • o екологічний консалтинг;
 • o інформаційний консалтинг;
 • o юридичний консалтинг;
 • o консалтинг по управлінню розподілом матеріалів і матеріально-технічному постачанню;
 • o консалтинг у державному секторі;
 • o консалтинг по телекомунікації.

Спеціалізовані консалтингові послуги - це ті види послуг, що не відносяться ні до однієї із семи вищеописаних груп. Вони відрізняються від них або по методах, або по об'єктах, або по характеру впроваджуваних знань (інженерний консалтинг, юридичний консалтинг і т.д.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >