< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Логістика складування

 • 1. Склади, їх роль та види.
 • 2. Функції складів.
 • 3. Вибір між власним складом і складом загального користування.
 • 4. Визначення кількості складів та розміщення складської мережі.
 • 5. Управління логістичним процесом на складі, в ефективність складських систем.

Склади, їх роль та види

Об'єктом логістичного процесу навколо якого точиться найбільше суперечок щодо доцільності його існування є склад. Деякі теоретики та практики вважають склад чи не пережитком минулого, функції якого зводяться лише до затримання руху матеріало-потоку, створення перешкод для вільного його пересування. Такі твердження мають під собою серйозне теоретичне підґрунтя, яке, проте, в повному обсязі не знаходить свого відображення в практичній діяльності компаній. В сучасних умовах товарного виробництва наявність складів приносить значно більше користі ніж шкоди. За такого стану речей доцільно говорити не про ліквідацію складів взагалі, а лише про раціоналізацію їх діяльності.

Склади - це споруди, будівлі і різноманітні пристрої, які призначені для приймання, розміщення і зберігання, часткової переробки і пакування товарів, які надійшли до них, підготовки їх до споживання і реалізації споживачам.

Наявність складів матеріальних ресурсів є доцільною з точки зору забезпечення безперервності виробничого процесу. Запаси готової продукції дозволяють забезпечувати безперебійне задоволення попиту на продукцію. Уява про логістичну систему як про систему взагалі без складів є не зовсім вірною, оскільки ефективність товароруху в логістиці досягається за рахунок оптимального поєднання складського і транзитного способів пересування ТМЦ від первинного джерела виробництва до кінцевого споживача. Складування продукції є доцільним у тому випадку, якщо воно дозволяє знизити втрати або покращити якість логістичного сервісу.

Таким чином об'єктивна необхідність наявності складів на всьому етапі товароруху з усіма його специфічними особливостями вимагає детальної їх класифікації та характеристики окремих видів складів. Класифікація складів здійснюється за наступними ознаками:

1. По відношенню до основних логістичних операцій:

♦ склади на ділянці руху продукції виробничо-технічного призначення - склади матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції промислового призначення;

♦ склади на ділянці руху товарів народного споживання - склади оптових підприємств по місцю виробництва чи споживання, регіональні розподільчі бази, територіальні склади та бази;

2. По типу продукції:

♦ матеріальних ресурсів;

♦ незавершеного виробництва;

♦ тари;

♦ запасних частин тощо;

3. По рівню спеціалізації:

♦ вузькоспеціалізовані;

♦ обмеженого асортименту;

♦ широкого асортименту;

4. По відношенню до логістичних посередників:

♦ власні склади фірм;

♦ склади дистриб'юторів;

♦ склади торгівельних посередників;

♦ склади транспортних посередників;

♦ склади експедиторських посередників;

♦ склади посередників по вантажопереробці;

5. По функціональному призначенню:

♦ склади буферних запасів (призначені для безперервності виробничого та торгівельного процесу);

♦ склади перевалки вантажів (термінали);

♦ склади комі кування - призначені для формування замовлень відповідних до потреб споживачів;

♦ склади зберігання - забезпечують цілісність і захист ТМЦ;

♦ спеціальні склади - митні склади, склади тимчасового зберігання, повернених відходів тощо;

6. По типу будівлі:

♦ закриті;

♦ напівзакриті;

♦ відкриті;

♦ спеціальні.

 • 7. По ступеню механізації:
  • o немеханізовані;
  • o механізовані;
  • o комплексно-механізовані;
  • o автоматизовані;
  • o автоматичні
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >