Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Кілька слів до читача СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ Історико-економічний розвиток бюджету Призначення та функції бюджету Бюджетна політика: сутність, складові та стратегічні перспективи Бюджетна політика в сучасних макроекономічних теоріях Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні Доступність інформації про бюджет як ознака демократичного суспільства БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ Бюджет - основний фінансовий паан держави. Суть та основні складові Методи бюджетного планування Програмно-цільове бюджетування: проблеми становлення і розвитку Бюджетна класифікація Бюджетний процес на загальнодержавному і місцевому рівняхСкладання проекту державного бюджетуРозгляд та прийняття Закону про Державний бюджет УкраїниСкладання проектів місцевих бюджетівРозгляд та прийняття рішень про місцеві бюджети Бюджетний процес у зарубіжних країнах Концептуальні основи існування дефіциту бюджету Види бюджетного дефіциту Причини бюджетного дефіциту Бюджетний дефіцит і профіцит як показники стану бюджету Джерела фінансування бюджетного дефіциту Бюджетний дефіцит як об'єкт управління БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ І ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Основи бюджетного устрою Поняття та структура бюджетної системи україни Бюджетні права і повноваження органів державної ваади та місцевого самоврядування МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА БЮДЖЕТНЕ ВИРІВНЮВАННЯ Асиметрія регіонального розвитку та характер міжбюджетних відносин Зміст та фінансові інструменти міжбюджетних відносин Аналіз формульних розрахунків дотації вирівнювання Бюджетний федералізм та фіскальне вирівнювання СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ Сутність та характеристика доходів бюджету Склад і структура доходів Державного бюджету України та місцевих бюджетів Планування доходів бюджетуПорядок розрахунку планових показників обсягів міжбюджетних трансфертів ПОДАТКИ ЯК ІМПЕРАТИВНА ДОМІНАНТА БЮДЖЕТУ Податкові надходження як складова доходів бюджету Прибуткове оподаткування Податки на внутрішню торгівлю і послуги та міжнародну торгівлю Екологічний податок і платежі за ресурсиЕкологічний податокПлатежі за ресурси Податки на власність та інші загальнодержавні податки і збори в УкраїніЗбір за першу реєстрацію транспортного засобуІнші загальнодержавні податки, плати і збориЗбір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергіюЗбір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газЗбір за користування радіочастотним ресурсом України Місцеві податки та збориПодаток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкиЄдиний податокЗбір за місця для паркування транспортних засобів СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ Видатки бюджету: економічна сутність та напрями Склад і структура видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів Планування видатків бюджету ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКУ Видатки на економічну діяльність і форми їх фінансування Специфіка фінансування економічної діяльності держави Видатки на розвиток науки ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА УТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Характеристика видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення Пенсійне забезпечення як основна форма соціального захисту Видатки на освіту Видатки на охорону здоров'я Видатки на утримання закладів культури та мистецтва Видатки на оборону, правоохоронну діяльність, безпеку держави і управління Фінансування оборони Оборонний бюджет Видатки на правоохоронну діяльність, безпеку держави і державне управління ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОГАШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО Й МІСЦЕВОГО БОРГУ Характеристика державних та місцевих боргових зобов'язань. державний борг Сутність і особливості бюджетних видатків на обслуговування та погашення боргів УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ Характеристика органів Державної казначейської служби україни Розпорядники бюджетних коштів, їх функції Взаємодія органів Державної казначейської служби та розпорядників бюджетних коштів Касове виконання державного бюджету за доходами і видатками Контрольні повноваження органів казначейської служби БЮДЖЕТНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ Бюджетні ризики Сутність та сучасні технології управління бюджетними ризикамиСтатистичні методиЕкспертні методи Ризики дохідної частини бюджету та управління нимиРизик-менеджмент бюджетних доходів на стадіях бюджетного процесу Ризики податкових доходів бюджету та управління нимиЯкісний і кількісний вимір ризиків на етапі виконання бюджету за доходами Ризики видаткової частини бюджету та управління ними Дефіцит бюджету і державний борг як складові бюджетних ризиків
 
Наст >