Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУСУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУСуть і значення аудитуІсторія розвитку аудиту, передумови виникнення в УкраїніМета і завдання аудитуВиди аудиту та їхні особливостіПредмет і об'єкти аудитуМісце аудиту в системі фінансово-господарського контролюТермінологічний словник за Темою 1РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯУправління аудиторською діяльністю в світі та в УкраїніПравове регулювання аудиторської діяльності, стандарти аудитуІнформаційне забезпечення аудитуОрганізація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських фірм та їхня класифікація. Реєстр аудиторських фірм та аудиторівСертифікація аудиторів та підвищення їх кваліфікації, організація праці персоналу аудиторських фірмПрофесійна етика аудитораТермінологічний словник за Темою 2МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯЗагальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудитуКритерії оцінки аудитором фінансової звітностіМетодики проведення аудиту фінансової звітності та їхні складовіВикористання методики перевірки оборотів і залишків на рахункахВикористання комп'ютерних технологій в аудитіТермінологічний словник за Темою 3АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮПоняття суттєвості в аудиті та методика її оцінюванняПланування суттєвості в аудиті. Аудиторська вибіркаСутність та складові аудиторського ризику, методика його визначенняВиди викривлень в обліку та звітності. Шахрайство та помилкаВивчення та оцінювання аудитором системи внутрішнього контролюТермінологічний словник за Темою 4ПЛАНУВАННЯ АУДИТУПроцес аудиту та його стадіїОрганізаційна (початкова, підготовча) стадіяДослідна (основна, методична) стадіяЗавершальна (узагальнююча, результативна) стадіяНеобхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтівПроцедура замовлення аудиту (аудиторських послуг)Види планів аудиторської фірми, їхнє значення та використанняМетодика розробки програми (розширеного плану) проведення аудитуТермінологічний словник за Темою 5АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ АУДИТОРААудиторські докази, їхні види та вимоги до нихПрийоми та процедури отримання аудиторських доказів, їхні видиАудиторська документація, її функції та класифікаціяПорядок використання та збереження аудиторської документаціїТермінологічний словник за Темою 6АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІАУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІМЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІОцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачівНормативні документи щодо формування фінансової звітностіЗавдання та загальні процедури аудиту фінансової звітностіМетоди перевірки фінансової звітностіЕкспрес-аудит фінансової звітностіОсобливості аудиту різних форм звітностіТермінологічний словник за Підтемою 7.1АУДИТ ВНУТРІШНІХ СТАНДАРТІВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВАМета і напрями експертизи загальних документів підприємстваАудит установчих документівЕкспертиза договорівЕкспертиза облікової політики економічного суб'єктаТермінологічний словник за Підтемою 7.2АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВМета, предмет і об'єкти аудиту необоротних активівНормативно-правове забезпечення аудиту необоротних активівДжерела аудиторських доказів перевірки необоротних активівПлан і програма аудиту необоротних активівМетодика аудиту необоротних активівТипові та можливі порушення обліку необоротних активівТермінологічний словник за Підтемою 7.3АУДИТ ЗАПАСІВМета, предмет і об'єкти аудиту запасівНормативно-правове забезпечення аудиту запасівДжерела аудиторських доказів перевірки запасівПлан і програма аудиту запасівМетодика аудиту запасівТипові та можливі порушення обліку запасівТермінологічний словник за Підтемою 7.4АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІМета, предмет і об'єкти аудиту дебіторської заборгованостіНормативно-правове забезпечення аудиту дебіторської заборгованостіДжерела аудиторських доказів перевірки дебіторської заборгованостіПлан і програма аудиту дебіторської заборгованостіМетодика аудиту дебіторської заборгованостіТипові та можливі порушення обліку дебіторської заборгованостіТермінологічний словник за Підтемою 7.5АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВМета, предмет і об'єкти аудиту грошових коштівНормативно-правове забезпечення аудиту грошових коштівДжерела аудиторських доказів перевірки грошових коштівПлан і програма аудиту грошових коштівМетодика аудиту грошових коштівТипові та можливі порушення обліку грошових коштівТермінологічний словник за Підтемою 7.6АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУМета, предмет і об'єкти аудиту власного капіталуНормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталуДжерела аудиторських доказів перевірки власного капіталуПлан і програма аудиту власного капіталуМетодика аудиту власного капіталуТипові та можливі порушення обліку власного капіталуТермінологічний словник за Підтемою 7.7АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬМета, предмет і об'єкти аудиту зобов'язаньНормативно-правове забезпечення аудиту зобов'язаньДжерела аудиторських доказів перевірки зобов'язаньПлан і програма аудиту зобов'язаньМетодика аудиту зобов'язаньТипові та можливі порушення обліку зобов'язаньТермінологічний словник за Підтемою 7.8АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВМета, предмет і об'єкти аудиту витрат, доходів і фінансових результатівНормативно-правове забезпечення аудиту витрат, доходів і фінансових результатівДжерела аудиторських доказів перевірки витрат, доходів і фінансових результатівПлан і програма аудиту витрат, доходів і фінансових результатівМетодика аудиту витрат, доходів і фінансових результатівТипові та можливі порушення обліку витрат, доходів і фінансових результатівТермінологічний словник за підтемою 7.9.УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ, АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВНУТРІШНІЙ АУДИТАУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ ДОКУМЕНТИЗаключний етап перевірки, його суть і змістАудиторська думка та аудиторський звітЗміна форми і змісту аудиторського звіту при висловлені модифікованої думки аудитором, вимоги до їх складанняАудиторський звіт при виконанні спеціального завданняТермінологічний словник за Темою 8ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬОцінка результатів аудиту та порядок зберігання підсумкових документівСистема контролю якості аудиторських послугМетодичні підходи до здійснення контролю якості аудиторських послугКонтроль якості проведення аудиту замовником аудиту та теперішнім аудитором до попередньогоПодальші подіїЗвітність аудиторських фірм за результатами аудиту та за результатами діяльностіТермінологічний словник за Темою 9РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ АУДИТУМеморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевіркиВідповідальність суб'єктів аудиторської діяльностіДії аудитора при виявленні зловживань і неможливості проведення аудитуВикористання результатів аудиту замовниками перевірки та іншими користувачами звітностіТермінологічний словник за Темою 10АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ, ЇХНІ ОБ'ЄКТИ ТА ВИДИСутність аудиторських послуг та їхні видиКласифікація аудиторських послуг та їхніх об'єктівВиди послуг, що сумісні та несумісні з обов'язковим аудитом суб'єкта господарювання.Термінологічний словник за Темою 11ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: ЙОГО СУТЬ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИСистема внутрішнього контролю на підприємствіЕтапи розвитку внутрішнього аудиту в УкраїніПредмет, завдання та види внутрішнього аудитуОб'єкти внутрішнього аудитуСтандартизація внутрішнього аудитуТермінологічний словник за Темою 12МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУМетодичні прийоми та процедури внутрішнього аудитуПланування внутрішнього аудитуРобочі документи внутрішнього аудитораВзаємовідносини зовнішнього і внутрішнього аудиторівТермінологічний словник за Темою 13РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУУзагальнення результатів внутрішнього аудитуРозробка та реалізація системи заходів внутрішнього аудитуПроблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні та у світіТермінологічний словник за Темою 14
 
Наст >