< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Термінологічний словник за Темою 11

Аудитор організації, що надає послуги (Service auditor) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудитор, який за замовленням організації, що надає послуги, надає звіт із надання впевненості щодо засобів контролю в цій організації.

Аудиторські послуги — послуги, які надаються аудиторами, крім аудиту, та які пов'язані з їхньою професійною діяльністю.

Звіт з опису та структури заходів контролю організації, що надає послуги (Report on the description and design of controls at a service organization) (y MCA

  • 402 називається звітом 1-го типу (referred to in ISA 402 as a type 1 report ) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — звіт, який містить:
    • а)підготовлений управлінським персоналом організації, що надає послуги, опис її системи, цілей і відповідних заходів контролю, які були розроблені та впроваджені станом на визначену дату;
    • б)звіт аудитора організації, що надає послуги, з метою надання достатньої впевненості, який включає аудиторську думку щодо опису системи, цілей і відповідних заходів контролю в організації, що надає послуги, і прийнятності структури засобів контролю для досягнення визначених цілей контролю.

Звіт з опису, структури та ефективності функціонування заходів контролю організації, що надає послуги (Report on the description, design, and operating effectiveness of controls at a service organization) (y MCA 402 називається звітом 2-го типу (referred to in ISA 402 as a type 2 report) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — звіт, який містить:

  • а) підготовлений управлінським персоналом організації, що надає послуги, опис її системи, цілей і відповідних заходів контролю, їхньої структури та впровадження станом на визначену дату або протягом визначеного періоду і в деяких випадках ефективності їх функціонування протягом зазначеного періоду;
  • б) звіт аудитора організації, що надає послуги, з метою надання достатньої впевненості, який включає:

і) аудиторську думку стосовно опису системи, цілей і відповідних заходів контролю в організації, що надає послуги, прийнятності структури заходів контролю для досягнення визначених цілей та ефективності функціонування заходів контролю;

іі) опис тестів контролю, проведених аудитором організації, що надає послуги, та їх результатів.

Завдання з огляду (Review engagement) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — мета завдання з огляду полягає в тому, щоб на основі процедур, які не дають усіх доказів, що їх вимагав би аудит, надати аудитору змогу констатувати, чи привернув його увагу будь-який факт, який дає підстави стверджувати, що фінансова звітність не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності.

Об'єкти аудиторських послуг — окремі господарські засоби, джерела їх формування та господарські процеси, сукупність яких характеризує виробничу і фінансово-господарську підприємства й окремих посадових осіб за відповідний період.

Система організації, що надає послуги (Service organization's system) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — політики і процедури, які розробила, впровадила та підтримує організація, що надає послуги, для надання суб'єктам господарювання — користувачам послуг, зазначених у звіті аудитора організації, що надає послуги.

Субпідрядна організація, що надає послуги (Subservice organization) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — субпідрядна організація, що надає послуги, яку використовує інша організація, що надає послуги, для надання суб'єктам господарювання — користувачам деяких послуг, які є частиною інформаційних систем, важливих для фінансової звітності цих суб'єктів господарювання.

Супутні послуги (Related services) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — послуги, які включають узгоджені процедури та підготовку інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >