< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Індикатори фінансової безпеки суспільства

Побудова системи фінансової безпеки без визначення критеріальних вимог до неї неможлива. Досягнення критеріальних вимог до фінансової безпеки визначається системою конкретних індикаторів.

Індикатор (від лат. indico — вказую, визначаю) — елемент, що відображає хід процесу або стан об'єкта аналізу, його якісні та кількісні характеристики.

Фінансова безпека будь-якої держави визначається характером формування бюджетів усіх рівнів, станом її платіжного балансу, співвідношенням грошей в офіційній і тіньовій економіці, кількістю і духом валютних коштів, ступенем повернення грошей, що перебувають в обігу, до банків тощо.

За допомогою розробленої науково обґрунтованої системи індикаторів можна оперативно:

 • • аналізувати стан фінансової безпеки різних об'єктів;
 • • запобігати розвитку негативних тенденцій;
 • • вносити необхідні корективи у повсякденну та перспективну діяльність;
 • • прогнозувати розвиток подій.

У науковій літературі зустрічаються різні підходи до визначення критеріїв та індикаторів фінансової безпеки. До основних індикаторів, які характеризують фінансову безпеку держави слід відносити:

 • 1. Індикатори бюджетного сектора:
  • • дефіцит державного бюджету;
  • • розмір дохідної частини бюджету;
  • • видатки бюджету (по укрупнених статтях);
  • • спосіб фінансування дефіциту бюджету.
 • 2. Індикатори державного боргу:
  • • внутрішній борг (загалом, у відсотках до ВВП, у відсотках до доходів бюджету, витрати та джерела обслуговування внутрішнього боргу);
  • • зовнішній борг, витрати і джерела його обслуговування.
 • 3. Індикатори грошово-кредитного сектора:
  • • стан платежів у народному господарстві;
  • • баланс доходів та грошових витрат населення;
  • • загальна грошова маса в обігу;
  • • грошова маса поза банками (готівка);
  • • грошова маса коштів на розрахункових і поточних рахунках;
  • • структура розміщення грошової маси — у підприємств та організацій;
  • • у домашніх господарствах — валютні заощадження тощо;
  • • кредити НБУ;
  • • процентні ставки;
  • • обсяг безготівкових розрахунків;
  • • розмір повернення валютних коштів з-за кордону.
 • 4. Індикатори інвестиційної сфери:
  • • обсяг капітальних вкладань вітчизняних підприємств усіх форм власності;
  • • розмір іноземних інвестицій в акції вітчизняних підприємств;
  • • розмір іноземних кредитів в інвестиції.
 • 5. Індикатори фінансової безпеки громадян:
  • • ВВП на душу населення;
  • • мінімальний рівень споживання;
  • • грошові доходи на душу населення;
  • • середньомісячна зарплата;
  • • рівень мінімальної пенсії;
  • • розмір грошових заощаджень;
  • • частка населення, що проживає на межі бідності, тощо.
 • 6. Індикатори фінансової безпеки суб'єктів господарювання:
  • • мінімальний розмір статутного фонду;
  • • величина активів;
  • • ліквідність;
  • • платоспроможність;
  • • оборотність активів;
  • • коефіцієнт рентабельності капіталовкладень;
  • • розмір інвестицій;
  • • рівень оподаткування;
  • • розмір оборотного капіталу тощо.
 • 7. Індикатори фінансової безпеки держави:
  • • розмір ВВП і НД;
  • • співвідношення обсягу фінансових ресурсів держави і ВВП;
  • • частка перерозподілу ВВП через бюджет;
  • • загальний обсяг фінансових ресурсів;
  • • рівень і темпи інфляції;
  • • реальний обмінний курс гривні;
  • • обсяг валютних резервів;
  • • рівень бюджетного дефіциту;
  • • розмір державного боргу;
  • • співвідношення державного боргу до ВВП тощо.

Створення ефективної системи фінансової безпеки в Україні передбачає вирішення широкого кола проблем, що стосуються формування критеріїв фінансової безпеки, національних інтересів у царині фінансів, постійний моніторинг чинників, які викликають загрозу фінансовій безпеці держави, суб'єктів господарювання, населення, а також вжиття заходів запобігання та подолання.

Ступінь впливу загроз визначається на підставі розрахунків і моніторингу системи зазначених індикаторів фінансової безпеки та порівняння їх із "пороговими" значеннями. Порогові значення — це граничні значення індикаторів (показників) фінансової безпеки. Відхилення фактичного значення індикатора від порогового свідчить про необхідність профілактики або усунення причин, що викликають ці відхилення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >