Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕПЛОВІ НАСОСИ ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ Визначення теплового насоса Енергетична оцінка теплового насоса Джерела теплоти для теплових насосів Теплові насоси для опалення приміщень Теплові насоси й сполучення потоків енергії в будинках Ефективність теплових насосів у системах опалення Геліотеплонасосні системи теплопостачання ТЕОРЕТИЧНІ ПОСИЛКИ ЩОДО РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ Ідеальний теплонасосний цикл Дійсний теплонасосний цикл. Компресійні теплові насоси Ексергетичний аналіз Приклад розрахунку компресійного теплового насосу Струминні теплові насоси Сорбціонні теплові насоси Приклад розрахунку абсорбційного водоаміачного теплового насосу Абсорбційні теплові насоси без ректифікатора Приклад розрахунку абсорбційного бромистолітієвого теплового насосу Комбіновані теплонасосні установки Термоелектричні теплові насоси ЕЛЕМЕНТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК Робочі речовини для компресійних теплових насосівХладоагентиХладоносії Робочі речовини для абсорбційних теплових насосівАміачні системиСпиртові системиХладонові системиВуглеводні системиТермодинамічні діаграми робочих речовин АПТЕксплуатаційні вимоги, пропоновані до робочих речовин АПТ Механічні компресори Теплообмінні апаратиВипарникКонденсаторГенераторАбсорбер Типи теплонасосних установок Компресійні теплонасосні установки Абсорбційні теплонасосні установки ПЕРИФЕРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ Призначення периферійного устаткування Сонячні колектори Сонячний абсорбер Теплообмінники для використання рідких теплоносіївҐрунтові теплообмінники Теплообмінники, що використають повітря як теплоносій Об'єкти, розташовані на добре доступних ґрунтових водах Об'єкти, розташовані поблизу поверхневих водойм Об'єкти із забором тепла з ґрунту Об'єкти, розташовані поблизу геотермальних енергоносіїв Об'єкти з використанням зовнішнього повітря як джерела тепла КОНДИЦІЮВАННЯ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Призначення систем кондиціювання Класифікація систем кондиціювання повітря Промислові типи кондиціонерівЦентральні кондиціонери Місцеві кондиціонери Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Деякі характерні точки на h,d - діаграмі Визначення параметрів суміші повітря різних станів Характерні випадки зміни стану повітря ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ Основні положення Процеси обробки повітря водою Ефективність теплообміну або ККД промивної камери Коефіцієнт зрошення повітря СПОСОБИ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ Нагрівання повітря Зволоження Охолодження й осушка повітря Очищення повітря від пилу ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ Вхідні дані для проектування Складання тепло вологістного й газового балансу приміщення ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ Прямоточна обробка повітряРозрахунок для теплого періодуРозрахунок для холодного періоду Обробка повітря з першою рециркуляцією СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ХЛАДОПОСТАЧАННЯ Абсорбціонні сонячні кондиціонери Сонячні механічні системи Відносні сонячні системи кондиціювання
 
Наст >