< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтенсивна технологія вирощування сорго

Біологічні особливості (табл. 39). Сорго має високу жаро- та посухостійкість і солевитривалість. Коли грунт зовсім пересихає, рослини впадають у своєрідну "сплячку" (анабіоз), а після дощів відновлюють ріст і розвиток. Недарма його називають "верблюдом" рослинного світу.

Сорго невибагливе до грунтів. Може добре рости як на легких, так і на важких за гранулометричним складом ґрунтах.

Технологія вирощування

Сучасні сорти. Сорти сорго поділяються на три групи:

  • зернові з відкритим, легко вимолочуваним зерном (Степовий 8 Б1, Краєвид, Лан 59, Вінець, Анна, Слав'янське 210, Спринт 2, Максим, Кейрас, Донецьке 8, Генічеське209, РR88У41 Космосол, РЯ88У20);
  • цукрові – з напіввідкритим зерном і вмістом у стеблах до 17 % цукрів (Аграрний 5, Кримське 15, Се 5063, Силосне 42, Сило 700 Д, Фаворит, Троїстий);
  • віничні, які мають плівчасте зерно і гілочки волоті завдовжки до 40-90 см (Фермерське, Фараон, Таврійське 1, Таврійське 2, Любиме 80, Раївське, Красень та ін.).

У виробництві використовують також сорти трав'янистого сорго або суданської трави, яку вирощують на зелений корм, сіно і силос (Голубківська 25, Донецька 5, Дніпровська 54, Луганська 3, Меотида та ін.). Трав'янисті сорти сорго мають добру отавність.

Біологічні особливості сорго

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

Тепло:

– мінімальна температура проростання насіння, °С

+10+15

- оптимальна температура проростання насіння, °С

+25+30

і.

- мінімальна температура з'явлення сходів

+15+18

- температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С

+5

- оптимальна температура росту і розвитку, °С

+25+30

- сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

2250-2500

2.

Волога:

– оптимальна вологість грунту, %

60-70

- кількість вологи в орному шарі ґрунту для отримання дружніх

сходів, мм

20-30

  • - потрібно для набухання і проростання насіння, %
  • – транспіраційний коефіцієнт
  • 60-80
  • 150-200

- критичний період за вологістю

викидання

волотей-

дозрівання

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції:

- N

2,9

3.

- Р2O5

1,1

- К2O

2,6

4.

Вимоги до реакції ґрунтового розчину

pH 6,0-7,5

5.

Відношення до світла (довжина дня)

короткого дня

6.

Оптимальна щільність ґрунту, г/см3

1,1-1,2

7.

Індекс листкової поверхні

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

4,0-7,5 40-75

8.

Тип кореневої системи

мичкуватий

9.

Заглиблення коренів у ґрунт, м Горизонтальнс розростання кореневої системи, м

2,5-3,0 1,0-1,2

1,0-1,5

10.

Використання ФАР, %

(задовільне) 3,0-4,0 (добре)

11.

Спосіб запилення

факультативно

перехресноза-

пильний

12.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

90-130

Місце культури в сівозміні. На початку вегетації сорго росте повільно і пригнічується бур'янами, тому висівати його краще на чистих від бур'янів полях. У сівозмінах його краще розміщувати після озимих хлібів, чистого і зайнятого парів, зернобобових культур, кукурудзи.

Обробіток грунту (див. обробіток під кукурудзу).

Удобрення. Сорго добре реагує на удобрення. Органічні добрива краще вносити під попередник. Мінеральні добрива вносять у співвідношенні N:Р:К= 1:1:1 або N45-90Р45-90К45-90. Фосфорні і калійні добрива вносять під зяблеву оранку. На засолених ґрунтах калійні добрива не вносять. Азотні добрива (по N45) вносять навесні під культивацію, і в підживлення на початку росту стебла. Якщо мінеральні добрива не вносились в основне удобрення, то необхідно провести підживлення посівів у фазі 3-4 листка нітроамоскою з розрахунку 2 ц/га (N34P34K34). Сорго на зелений корм не рекомендується удобрювати підвищеними нормами азотних добрив, адже воно сприяє накопиченню в зеленій масі отруйних ціанистих сполук.

Підготовка насіння до сівби. Сівба (строки і норми). Для сівби використовують кондиційне насіння категорій ЕН та PH – 1-3, протруєне Вітаваксом 200 ФФ (2,5-3,0 л/т), Максимом (1,5 л/т), Круїзером (0,4-0,5 л/т) та ін.

Насіння висівають на глибину 3-5 см, а на легких грунтах і при недостатньому зволоженні – 6-8 см, коли на цій глибині ґрунт прогріється до +12...+14°С. На зелений корм сорго висівають у 2-3 строки з інтервалом 15-20 днів. На зерно і силос сорго сіють пунктирним широкорядним способом з міжряддями 60-70 см. Норма висіву насіння – 10-15 кг/га за широкорядного способу сівби та 18-30 кг/га за звичайного рядкового. Оптимальна густота рослин перед збиранням повинна становити 80-140 тис./га, за сівби широкорядним способом, і 200-300 тис./га – звичайним рядковим. За сівби сорго з міжряддями 45 см, норма висіву становить 15-20 кг/га, а густота рослин перед збиранням 140-160 тис. на га.

На зелений корм сорго вирощують у чистих посівах або сумішках із соєю, висівають стрічковим способом за схемою 45+15 см звичайними зерновими сівалками.

Догляд за посівами. Після сівби посіви коткують кільчасго- шпоровими котками і боронують, що сприяє підвищенню температури і вологості верхнього шару ґрунту та проростанню насіння. Для боротьби з бур'янами проводять досходове боронування впоперек напряму сівби легкими боронами або ротаційними мотиками. До з'явлення сходів можна застосовувати гербіцид Дуал Голд – 1,6-2,0 л/га (при цьому насіння обов'язково потрібно обробити антидотом), у фазі 3-6 листочків – Агрітокс, 50 % в.р. – 0,7-1,7 л/га, Луварам, 50 % в.р.к. – 1,2-1,6 л/га, Дікопур МЦПА, 75 % в.р. – 0,5-1,0 л/га. Якщо на посівах з'являються бур'яни, міжряддя протягом вегетації розпушують 3-4 рази, а на загущених посівах проводять також букетування з відстанями між центрами букетів 45-50 см. У букетах залишають 2-3 рослини.

Сорго відносно стійке до багатьох хвороб і шкідників. За необхідності проти попелиць, цикадок, стеблового метелика посіви обприскують інсектицидом Карате Зеон 050 (0,2 л/га).

Збирання врожаю. При достиганні сорго практично не осипається, тому зерно збирають зерновими комбайнами у фазі повної стиглості. При вологості зерна понад 20% застосовують роздільне збирання. Цукрове сорго збирають наприкінці воскової стиглості, віничне – роздільним способом (спочатку зрізують волоті на початку повної стиглості зерна, потім скошують стебла). На силос збирають на початку воскової стиглості, на зелений корм і сінаж – до викидання волотей. Свіжа зелена маса сорго і суданської трави може містити отруйні ціанисті сполуки, тому згодовувати її потрібно після пров'ялювання (ціанисті сполуки при цьому розкладаються).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >