< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтенсивна технологія вирощування чини

Біологічні особливості. Чина – холодостійка культура, вона відноситься до культур, найстійкіших до приморозків (табл. 49).

Завдяки регенеративній здатності пошкоджені морозом сходи чини відростають і можуть давати добрий урожай.

Чина легко переносить посуху в молодому віці.

У холодні, вологі роки уражається іржею, аскохітозом, формується щупле зерно.

До грунтів чина не вимоглива. Придатні для неї різні типи грунтів, окрім перезволожених і засолених.

Біологічні особливості чини

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

Тепло:

– мінімальна температура проростання насіння, °С

+ 1+4

- оптимальна температура проростання насіння, °С

+4+6

1.

- мінімальна температура з'явлення сходів

+2+3

- температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С

більше -10

- оптимальна температура росту і розвитку, °С

+20+22

- сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

1500-1800

2.

Волога:

  • – оптимальна вологість грунту, %
  • – кількість вологи в орному шарі грунту для отримання дружних
  • 70-80
  • 20-30

сходів, мм

- потрібно для набухання і проростання насіння, %

  • 101-102
  • 400

- транспіраційний коефіцієнт

- критичний період за вологістю

цвітіння-

бутонізація

3.

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції: – N

5,5-7,0

- Р2O5

1,4-1,6

-К2O

2,5-3,2

4.

Вимоги до реакції грунтового розчину

рН 7,0-8,0

5.

Відношення до світла (довжина дня)

довгого дня

6.

Оптимальна щільність грунту, г/см3

1,1-1,25

7.

Індекс листкової поверхні

4,5-5,5

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

45-55

8.

Тип кореневої системи

стрижнева

9.

Заглиблення коренів у грунт, м

1,5

Горизонтальне розростання кореневої системи, м

1,0

10.

Використання ФАР, %

1,0-1,5

11.

Спосіб запилення

самозапильна

12.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

90-115

Технологія вирощування

Сучасні сорти Красноградська 4, Красноградська 5, Красноградська 6, Красноградська 7, Красноградська 8, Сподіванка.

Місце культури в сівозміні. Посіви чини розміщують після озимих та просапних культур.

Обробіток ґрунту. Система основного та передпосівного обробітку ґрунту така сама, як і під інші ранні ярі культури.

Удобрення. Чина не вимоглива до родючості ґрунту. Найбільше виносить з ґрунту фосфор і калій. Слабо реагує на внесення азотних добрив. Фосфорно-калійні добрива треба вносити під зяблеву оранку з розрахунку 50-60 кг/га діючої речовини.

Підготовка насіння до сівби. Сівба (строки і норми). Підготовка насіння до сівби така сама як і для сої. Оскільки сходи чини витримують значне зниження температури, висівають її одночасно з ранніми зерновими культурами. Запізнення з сівбою призводить до різкого зниження врожаю.

Сіють чину зерновими сівалками, встановленими на верхній висів, щоб запобігти пошкодженню насіння. Найвищі врожаї чини збирають при сівбі її звичайним рядковим способом. Норма висіву -1,0-1,2 млн. схожих зерен на 1 га, що для сортів із середньою крупністю насіння становить 160-220 кг/га. За сівби широкорядним способом норма висіву складає 0,8-1,0 млн./га (150-180 кг/га). При вирощуванні на зелений корм, силос чи сіно норму висіву збільшують на 10-20 %. Насіння загортають на глибину 6-8 см. На легких ґрунтах і в посушливу погоду насіння загортають на глибину до 8-10 см. На важких ґрунтах її зменшують до 4–5 см.

Догляд за посівами. Посіви чини коткують, що сприяє дружньому з'явленню сходів, особливо при недостатній вологості ґрунту. Для боротьби з бур'янами та для знищення кірки сходи чини боронують впоперек напряму рядків середніми боронами.

В цілому догляд за посівами чини традиційний для зернобобових культур.

Врожай збирають у період пожовтіння більшості бобів. Кращий спосіб збирання – роздільний.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >