< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інтенсивна технологія вирощування ріпаку озимого

Ріпак – відносно нова для України олійна культура, вирощування якої потребує чіткого виконання агротехнології та використання високопродуктивного сортового насіння.

Біологічні особливості ріпаку озимого

з/п

Абіотичні фактори і біологічні особливості

Показники

1

2

3

Тепло:

- мінімальна температура проростання насіння, °С

+1+3

- оптимальна температура проростання насіння, °С

+17+20

1

- мінімальна температура з'явлення сходів

+5+6

- температура, що спричиняє пошкодження сходів, °С

-6-10

- оптимальна температура росту і розвитку, °С

+18+25

- температура відновлення вегетації, °С

+3+5

- сума активних температур за вегетаційний період (вище +5 °С), °С

1900-2100

2.

Волога:

 • – оптимальна вологість ґрунту, %
 • – кількість вологи в орному шарі ґрунту для отримання дружніх сходів, мм
 • 65-75
 • 20-30

2.

 • - потрібно для набухання і проростання насіння, %
 • – транспіраційний коефіцієнт
 • – критичний період за вологістю
 • 50-60
 • 750

бутонізація-

цвітіння

3.

Винос елементів живлення, кг/ц основної та побічної продукції:

 • –14
 • –Р205
 • –К20

5,4-7,0 2,2-4,0 5,0-8,0

4.

Вимоги до реакції ґрунтового розчину

рН 5,8-6,5

5.

Відношення до світла (довжина дня)

довгого дня

6.

Оптимальна щільність ґрунту, г/см3

 • 1,1-1,25 – на чорноземах;
 • 12-13 на сірих лісових

7.

Індекс листкової поверхні

Оптимальна площа листкової поверхні на 1 га, тис. м2

6,0-7,0 60-70

8.

Тип кореневої системи

стрижневий

9.

Заглиблення коренів у грунт, м Горизонтальне розростання кореневої системи, м

1,5-3,0 до 0,8

10.

Використання ФАР, %

1,0-1,5 (задовільне) 3,0-4,0 (добре)

11.

Спосіб запилення

перехресний

12.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

220-280(310)

У сучасному виробництві основним фактором підвищення врожайності ріпаку повинно стати повсюдне освоєння інтенсивних технологій вирощування одночасно з впровадженням нових високопродуктивних низькоерукових і низькоглюкозинолатних сортів.

Суть інтенсивної технології полягає в забезпеченні своєчасного виконання основних технологічних прийомів в оптимальні строки з врахуванням біологічних вимог культури (табл. 61).

Озимий ріпак мало висушує ґрунт, покращує фітосанітарний стан і рано звільняє поле, тому є добрим попередником для озимих і ярих зернових культур. Кореневі рештки ріпаку після мінералізації залишають у ґрунті на 1 га 60-65 кг азоту, 32-36 кг фосфорної кислоти і 55-60 кг калію. Проте слід ураховувати, що він може засмічувати поля падалицею.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >