< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Соціальне інспектування

Соціальне інспектування сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, - це візит до сім'ї (з попередженням чи без нього) групи уповноважених осіб з метою ознайомлення зі станом справ у сім'ї, у першу чергу, – стану утримання, розвитку й виховання дітей (дитини).

Соціальне інспектування - це система заходів, спрямованих на виявлення, здійснення аналізу, нагляду за умовами життєдіяльності сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, моральним, фізичним і психічним станом дітей та молоді, оцінку їх потреб, контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи (Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" №2558-IIІ від 1 червня 2001 р.).

Метою соціального інспектування є облік, аналіз та оцінка потреб сімей і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, контроль за умовами життєдіяльності, моральним, психічним і фізичним станом дітей, забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів.

Соціальне інспектування передбачає заходи, спрямовані на:

 • – з'ясування факту наявності складних життєвих обставин;
 • – виявлення причин, що призвели до виникнення складних життєвих обставин, які особи не можуть подолати самостійно;
 • – оцінку потреб та визначення необхідності у здійсненні соціального обслуговування осіб;
 • – з'ясування можливості та здатності осіб до самостійної життєдіяльності;
 • – у випадку реальної загрози життю і здоров'ю осіб, які не можуть захистити себе від насильства або жорстокого поводження, вжиття негайних заходів для їх усунення;
 • – забезпечення прав осіб на отримання своєчасної допомоги;
 • – контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи.

Соціальне інспектування передбачає відвідування осіб за місцем фактичного проживання; збір додаткової інформації про осіб щодо умов їх життєдіяльності, причин та факторів, які обумовили появу складних життєвих обставин, засобів та можливостей для їх подолання; аналіз потреб осіб, підготовка рекомендацій щодо здійснення подальшої роботи з ними.

Соціальне інспектування може здійснюватися для перевірки інформації про неблагополуччя в сім'ї з дітьми, носити плановий характер або здійснюватися для оцінювання сім'ї щодо можливого влаштування дитини-сироти або дитини, що залишилася без батьківської опіки. Метою соціального інспектування, яке здійснюється на етапі перевірки інформації щодо складних життєвих обставин сім'ї, є виявлення в життєдіяльності сімей причин, які призвели до матеріального, соціального та/або фізичного неблагополуччя, виникнення психологічних конфліктів між її членами, необхідно всебічно вивчити сім'ю, ознайомитися з умовами її проживання, проаналізувати її життєвий цикл, структуру, виконання нею основних функцій, характер взаємовідносин між її членами.

Відповідно до Порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (наказ Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту №1480 від 27 травня 2010 р.). Соціальне інспектування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснюється спеціалістами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням представників служби у справах дітей, управлінь/відділів у справах сім'ї, молоді та спорту, управлінь/відділів освіти і науки, управлінь/відділів охорони здоров'я, інших закладів, які надають соціальні послуги, представників органів місцевого самоврядування, громадськості тощо.

Етапи соціального інспектування:

 • 1) відвідування осіб за місцем фактичного проживання;
 • 2) збір додаткової інформації про осіб щодо умов їх життєдіяльності, причин та факторів, які обумовили виникнення складних життєвих обставин, засобів та можливостей для їх подолання;
 • 3) аналіз потреб осіб, підготовка рекомендацій щодо здійснення подальшої роботи з ними.

Формою збору інформації про сім'ю передусім є відвідання помешкання її проживання і бесіда з членами сім'ї. Використовуються такі методи діагностики: обстеження, спостереження, інтерв'ю, бесіда, анкетування, тестування.

Проте збір інформації соціальними працівниками про сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах, не обмежується спілкуванням лише з членами родини. Інформація може надходити і з інших джерел (зазвичай, служб в справах дітей, органів освіти, закладів охорони здоров'я, органів опіки і піклування, органів у справах сім'ї та молоді, значно рідше – громадських організацій, інших недержавних установ, окремих громадян) [3].

Результатом соціального інспектування є акт соціального інспектування. Акт складається із двох розділів: розділ І акту соціального інспектування заповнюється на етапі обстеження умов проживання сім'ї та з'ясування наявності складних життєвих обставин; розділ II акту заповнюється спеціалістом за результатами додаткової інформації, що надається іншими суб'єктами соціальної роботи.

В акті соціального інспектування сім'ї у складних життєвих обставинах фіксується така інформація:

 • – склад сім'ї, ступінь спорідненості;
 • – дата народження членів сім'ї;
 • – місце роботи або навчання членів сім'ї;
 • – характеристика місця проживання;
 • – соціальний статус родини;
 • – інформація щодо забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів дітей, будь-яких форм насильства в сім'ї;
 • – проблеми сім'ї: їх оцінка та причини виникнення;
 • – фактори що негативно впливають чи можуть впливати на життєдіяльність сім'ї;
 • – ставлення членів родини до взаємодії із спеціалістами щодо подолання складних життєвих обставин;
 • – висновки та рекомендації щодо подальшої роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'єю;
 • – склад комісії (прізвище, ім'я по батькові та посада члена комісії);
 • • безпеки/небезпеки перебування дітей (дитини) в родині;
 • • необхідності вилучення дітей (дитини) із сім'ї й прийняття екстрених дій для їх (її) тимчасового влаштування;
 • • необхідності початку надання соціальних послуг з метою вирішення існуючих проблем;
 • • констатації наявності нормальних умов для розвитку та виховання дітей.

Акт соціального інспектування може бути підставою до прийняття рішення, що сім'я не потребує соціальної допомоги, отже вже не відноситься до категорії "сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах" або ж потребує лише певних соціальних послуг, проте самостійно може подолати життєві складнощі.

Бувають випадки, коли життєві обставини родини у ході першого візиту у сім'ю неможливо оцінити, або ж члени родини відмовляються від співпраці, не пускають представників державних служб до житлового помешкання, виявляють опір або агресію. У такому разі спеціалісти центрів соціальних служб отримують інформацію про родину від соціального оточення або ж спеціалістів державних органів. Проте питання налагодження взаємодії із членами родини залишається не вирішеним і потребує подальшого формування довірливих стосунків уже у процесі соціального супроводу.

Результати соціального інспектування сім'ї залежать від рівня сімейних проблем та наявності ресурсів щодо їхнього вирішення і передбачають:

 • – здійснення соціального обслуговування, спрямованого на розв'язання проблем осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • – винесення на розгляд дорадчого органу питання щодо залучення суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, інших органів, юридичних або фізичних осіб до вирішення проблем сім'ї, здійснення соціального супроводу;
 • – взяття під соціальний супровід сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, без винесення питання на розгляд дорадчого органу (у разі відповідної письмової відмови);
 • – завершення соціального обслуговування (у разі відсутності потреби у подальшій роботі);
 • – занесення або виведення інформації до/з загального банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Результатом соціального інспектування є знайомство представників державних органів та громадськості з реальним станом справ у сім'ї, яке дає підстави для формування висновків відносно напрямків подальшої роботи з нею.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >