< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах

Прогнозування масштабів забруднення НХР

Наслідки виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті характеризуються ступенем небезпеки, масштабом і тривалістю хімічного забруднення.

Масштаб хімічного забруднення визначається:

 • • фізико-хімічними властивостями СДЯР;
 • • кількістю СДЯР, викинутих у навколишнє середовище;
 • • напрямком і швидкістю вітру в приземному шарі повітря;
 • • температурою повітря;
 • • ступенем вертикальної стійкості повітря (СВСП) у приземному шарі;
 • • характером місцевості на шляху поширення отруйної хмари (відкрита місцевість – поле, озеро, або наявність перешкоди: ліс, міська забудова тощо);
 • • характером зберігання ємкостей (наявності обвалування).

Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається:

 • • кількістю уражених у районі аварії та в зонах розповсюдження НХР;
 • • площею ураженої території, кількістю забрудненої техніки, обладнання, майна тощо.

Тривалість хімічного забруднення характеризується:

 • • часом випаровування НХР у районі аварії та в зонах розповсюдження, протягом якого існує небезпека ураження;
 • • часом підходу хмари НХР до населеного пункту;
 • • часом дегазації місцевості, техніки, обладнання;
 • • часом хімічного забруднення відкритих джерел водоза- безпечення.

На сьогодні завчасне і оперативне прогнозування хімічної обстановки рекомендується здійснювати за Методикою, затвердженою 2001 року [34].

Прогнозування й оцінювання хімічної обстановки передбачає вирішення таких завдань:

 • 1) визначення за метеорологічними даними напрямку осі сліду хмари викиду хімічних речовин;
 • 2) визначення прогнозованої глибини зони ураження СДЯР;
 • 3) визначення площі ураження СДЯР;
 • 4) прогнозування можливих уражень людей, що знаходяться в осередку ураження;
 • 5) визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкта і тривалості дії ураження СДЯР;
 • 6) нанесення на карти і схеми прогнозованих зон ураження.

Особливості прогнозування масштабів аварії в умовах міста

Масштаби хімічного забруднення повітря в умовах міста тісно пов'язані з його повітрям, яке є сукупністю великої кількості щоденних подій, які виникають на території міста.

Погодні умови будь-якої місцевості визначаються великомасштабними атмосферними явищами. Водночас кожен із міських районів змінює тією чи іншою мірою локальні умови приграничного шару атмосфери. За певних погодних умов можуть домінувати або великомасштабні процеси, або локальні, хоча у всіх випадках присутні обидва. У випадку розвитку синоптичних процесів, які характеризуються сильним вітром, хмарністю і опадами, вплив локальних умов можна не врахувати. У тих же випадках, коли швидкість вітру незначна, небо вдень і вночі безхмарне, вплив локальних умов, обумовлених життям міста, превалює над синоптичними процесами і ними нехтувати не можна.

Найбільшою мірою місто впливає на температуру повітря, що призводить до виникнення у середині міста так званих островів тепла. Температурні контрасти найбільше проявляються у вечірній час, безпосередньо перед заходом сонця і після нього. Максимальна різниця між температурою у місті й на відкритій місцевості спостерігається через 2.. .3 години після заходу сонця і зникає у невеликих містах пізньої ночі, а у великих містах острів тепла зберігається всю ніч.

Наявність островів тепла разом із жорсткістю підстилаючої поверхні значно впливає на швидкість і напрямок вітру біля поверхні землі та на стан вертикальної стійкості повітря (СВСП), які можуть не збігатися з цими показниками на відкритій місцевості. Середня швидкість вітру в місті на 10...20% менша, ніж на відкритій місцевості. Крім того, у місті різко збільшується кількість безвітряних днів.

Острів тепла обумовлює формування протягом ночі нетривалої стратифікації – розшаруванню температури в атмосфері з висотою, – яка сприяє підйому повітряних мас, на зміну яким з околиць будуть рухатися більш холодні маси повітря. При цьому необхідно зауважити, що напрямок руху повітря в нічні години всередину міста незмінний. У великих містах ізотерми острова тепла, як правило, згущаються на межі щільно забудованої зони. Ця особливість може призводити до різкої пульсації руху в нічний час до міста більш холодного повітря.

Унаслідок руйнування ємності з НХР у початковий період розповсюдження напрямок руху хмари і швидкість її переміщення будуть, в основному, визначатися рельєфом місцевості. Унаслідок застою НХР у низинних місцях і підвалах міських будинків можливе утворення значних концентрацій НХР, які можуть призвести до ураження всіх, хто опиниться в даній місцевості.

Надалі розповсюдження НХР буде визначатися швидкістю і напрямком вітру. Воно буде, як правило, збігатися з міськими магістралями. У нічний час можливе затримання хмари НХР у центрі міста, пов'язане із просуванням з околиць до центру міста більш холодних мас повітря.

У разі збігу напрямків руху хмари НХР та міських транспортних магістралей глибину її розповсюдження слід оцінювати як для рівнинної місцевості, а у випадку неспівпадіння – як для лісистої місцевості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >