< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття та особливості договорів перевезення вантажів, пасажирів і багажу річковим транспортом

Суб'єктами відносин річкового перевезення є судноплавна компанія річкового флоту (перевізник) і власник вантажу (за договором перевезення вантажу) або пасажир (за договором перевезення пасажира і багажу).

Судноплавні компанії річкового флоту (пароплавства) й органи управління річкового транспорту укладають з відправниками вантажу та власниками плотів і суден навігаційні договори на перевезення вантажів, буксирування плотів і суден. Обсяги перевезень, передбачені в договорах, мають відповідати місячному планові перевезень вантажів, що уточнюють у декадних заявках.

Відправник вантажу повинен пред'являти його до відправлення подекадно рівними частинами з поданням пароплавству не пізніше, ніж за п'ять днів до початку декади, заявки на завантаження вантажів і буксирування суден та плотів. У випадках, коли рівномірне відправлення вантажів за декадами неможливе, судноплавна компанія річкового флоту й відправник вантажу погоджують, у яких кількостях подекадно має бути надано вантаж до перевезення.

У декадній заявці зазначають: точне найменування та кількість вантажу, пункти відправлення, пункти призначення, а також дні надання вантажу і плотів. Судноплавна компанія річкового флоту зобов'язана подавати тоннаж і витягувальні пристрої відповідно до поданої відправником вантажу заявки. Неподання відправником вантажу декадної заявки дає право судноплавній компанії річкового флоту (пароплавству) використати флот упродовж цієї декади для перевезення вантажів інших відправників.

Плоти до буксирування і подання для цієї мети тяги проводять згідно з календарним графіком. За календарними графіками також надають вантажі та подають тоннаж під ці вантажі, якщо це обумовлено угодою сторін. У графіку вказують найменування і кількість вантажу або кількість деревини в плотах за пунктами відправлення та призначення, дні й години надання вантажу або плотів, подання тоннажу або необхідних пристроїв.

Підчас надмірного скупчення суден і вантажів у тому чи іншому порту або пристані через несвоєчасне їхнє розвантаження і вивезення вантажів іншим видом транспорту або вантажоодержувачами, якщо внаслідок цього створюється загроза порушення роботи порту (пристані) перевалки або призначення, начальник судноплавної компанії річкового флоту може призупинити навантаження вантажів призначенням у цей порт (пристань), але не більше ніж на дві доби. І відправник, і судноплавна компанія річкового флоту до перевезення вантажу обов'язково мають визначити і зазначити в накладній його вагу. її визначають зважуванням або підрахунком загальної ваги зданого вантажу за вагою, зазначеною на вантажних місцях, або зі стандартної ваги вантажних місць. Вантаж, навантаження якого здійснюють з порту або пристані, зважують останнім. Визначає вагу вантажу розрахунковим способом (за обмірами або умовно) у всіх випадках відправник вантажу. Судноплавна компанія річкового флоту має право перевірити правильність визначення відправником ваги вантажу.

Вантажі у тарі або штучні (без упакування), вагу котрих вказують на кожному вантажному місці, а також вантажні місця стандартного розміру й ваги під час приймання до перевезення не зважують. Загальну вагу таких вантажів установлює і зазначає у накладній відправник вантажу на підставі стандартної ваги або ваги, зазначеної на вантажних місцях. Вантажі у контейнерах приймають судноплавні компанії річкового флоту до перевезення за вагою таз пломбами відправників вантажу. Домашні речі у контейнерах перевозять з пломбами пароплавства.

Під час приймання до перевезення і здавання вантажоодержувачем зернових хлібних вантажів, солі й нафтоналивних вантажів застосовують спеціальні правила, а саме:

 • - зернові хлібні вантажі підлягають обов'язковому зважуванню у процесі навантаження та вивантаження;
 • - сіль приймають до перевезення, зважуючи на вагах відправника вантажу; у випадку відсутності ваг на причалі відправника вантажу сіль приймають до перевезення за вагою, обумовленою в договорі (осіданням судна);
 • - нафтоналивні вантажі приймають до перевезення й здають вантажоодержувачам на підставі вимірювання берегових резервуарів або мірників за каліброваними таблицями, затвердженими у встановленому порядку.

Відправник вантажу зобов'язаний одночасно з вантажем подати судноплавній компанії річкового флоту накладну. Накладну підписує відправник вантажу, вона необхідна впродовж усього шляху. її видають вантажоодержувачеві в пункті призначення разом із вантажем. На підставі накладної порт або пристань відправлення складають дорожню відомість і після видачі вантажу в пункті призначення залишають у пароплавстві. На посвідчення прийняття вантажу до перевезення відправникові вантажу видають квитанцію. Дату приймання вантажу до перевезення засвідчують календарним штемпелем порту або пристані відправлення на накладній, квитанції та дорожній відомості. Накладні й квитанції складають на ім'я вантажоодержувачів.

Перевозять небезпечні вантажі за особливими правилами. Так, небезпечний вантаж, зданий для перевезення під неправильним найменуванням, а також вантаж, під час приймання якого судноплавна компанія річкового флоту не змогла, здійснюючи зовнішній огляд, впевнитися в його небезпечних властивостях, може бути вивантажений у першому пункті за рахунок відправника вантажу, а за неможливості вивантаження - знищений або знешкоджений без відшкодування його вартості. Гроші за перевезення такого вантажу не повертають. Якщо ж плата під час відправлення вантажу не була внесена, відправник вантажу зобов'язаний внести її повністю, а також відшкодувати пароплавству всі, пов'язані з цим інцидентом, витрати.

Відправник вантажу повинен одночасно з накладною передати пароплавству всі документи відповідно до санітарних, митних, карантинних та інших правил.

Судноплавні компанії річкового флоту приймають для перевезення окремі вантажі з оголошеною цінністю: вона не може перевищувати дійсної вартості вантажу, тому за виникнення спорів між відправником вантажу і судноплавною компанією річкового флоту вартість вантажу визначають після проведення експертизи, про що складають акт. Судно має бути подано під навантаження в чистому вигляді та в стані, придатному для перевезення вантажу, а після закінчення розвантаження, здійсненого засобами вантажоодержувача, - очищене. За потреби судно, на вимогу пароплавства (згідно з договором сторін), має бути також вимите й піддане дегазації, дезінсекції та дезінфекції. Час, витрачений на дегазацію, дезінсекцію або дезінфекцію, оплачують за ставками тарифу на оренду суден.

Навантаження та розвантаження суден, у тому числі наливання і зливання нафтопродуктів, проводять цілодобово. Строки навантаження та розвантаження суден обчислюють з моменту подання судна до причалу (при швартуванні). За неможливості подання судна до причалу з вини відправника вантажу або вантажоодержувача час очікування судном подання до причалу зараховують до часу навантаження або вивантаження. Неможливість подання судна до причалу встановлюють за актом, підписаним обома сторонами.

Про час майбутнього прибуття судна в пункт навантаження або вивантаження судноплавна компанія річкового флоту сповіщає відправника вантажу або вантажоодержувача не пізніше, ніж за 24 години до прибуття судна, а про час подання судна під навантаження або розвантаження - не пізніше, ніж за шість годин до подання судна. Відправник вантажу або вантажоодержувач, отримавши повідомлення про майбутнє прибуття судна, зобов'язаний завчасно вказати місце (причал), куди має бути подане судно для навантаження або розвантаження.

Судноплавна компанія річкового флоту виплачує відправникові вантажу або вантажоодержувачеві премії за дострокове навантаження або розвантаження суден у розмірі, визначеному тарифом.

Судноплавна компанія річкового флоту зобов'язана доставити вантаж до пункту призначення у встановлений термін. У випадку сповільнення або припинення руху, зумовленого явищами стихійного характеру, більш ніж на добу, судноплавна компанія річкового флоту зобов'язана негайно оголосити про це у відповідних портах і на пристанях, зазначаючи причину і час припинення або сповільнення руху, а також сповістити основних відправників вантажу та вантажоодержувачів, суміжні пароплавства й зацікавлені залізниці.

Відправник вантажу має право вимагати видачі вантажу не вантажоодержувачеві, зазначеному в накладній. Заяви про таку зміну подають начальникові порту (пристані) відправлення з додатком до квитанції. Судноплавна компанія річкового флоту виконує це розпорядження відправника вантажу, якщо вантаж ще не виданий вантажоодержувачеві, названому в накладній.

Судноплавна компанія річкового флоту може у виняткових випадках на вимогу відправника вантажу, вантажоодержувача або міністерства (відомства), в систему якого входить вантажоодержувач, змінити пункт призначення вантажу, прийнятого до перевезення (переадресувати вантаж). Пункт первісного призначення змінюють на підставі оформлення нової накладної. Нафтоналивні вантажі переадресовують без оформлення нової накладної, але з нарахуванням провізної плати за фактично пройдену відстань. Під час переадресування вантажів унаслідок явищ стихійного характеру або з метою попередження скупчення та простою суден на причалах пароплавств і вантажоодержувачів штраф не стягують. Повторне переадресування вантажів і переадресування їх у зворотних напрямках заборонено.

Домашні речі громадян переадресовують за їхніми заявами, поданими на ім'я начальника порту (пристані) відправлення або начальника порту (пристані) первісного призначення без спеціальної доплати.

Судноплавна компанія річкового флоту зобов'язана повідомити вантажоодержувача про прибуття на його адресу вантажу, вивантаженого на причалах загального користування, в день прибуття вантажу або не пізніше дванадцятої години наступного дня. Вантаж видають у пункті призначення вантажоодержувачеві, зазначеному в накладній, який розписується в дорожній відомості про отримання вантажу, вказуючи суму внесених ним платежів. Судноплавна компанія річкового флоту має право не видавати вантаж до внесення вантажоодержувачем усіх необхідних платежів.

Вантажоодержувач зобов'язаний прийняти і вивезти з порту (пристані) вантаж, який прибув на його адресу. Терміни та порядок зберігання, вивезення й видачі вантажів встановлені спеціальними правилами.

Після прибуття вантажу, доставления якого вантажоодержувачу не передбачено договором або замовленням, вантажоодержувач зобов'язаний прийняти такий вантаж на відповідальне зберігання (безкоштовно впродовж доби, а далі - за платню). У випадку затримування видачі вантажу з вини пароплавства плату за зберігання вантажу не стягують.

Якщо вантаж адресовано у пункт, де судноплавна компанія річкового флоту не має приміщень, придатних для зберігання вантажу, а вантажоодержувач до моменту прибуття вантажу за ним не з'явився, хоча й був своєчасно повідомлений, судноплавна компанія річкового флоту може доставити вантаж за рахунок вантажоодержувача у найближчий пункт, де є необхідні складські приміщення. За відсутності такої можливості судноплавна компанія річкового флоту зобов'язана негайно повідомити відправника вантажу про неявку вантажоодержувача і зажадати від відправника вантажу вказівок про те, як вчинити з вантажем.

За час очікування судном вивантаження й приймання вантажу, а також за час очікування розпорядження відправника вантажу з останнього стягують штраф за простій судна, а у випадку доставки вантажу в інший пункт - витрати, пов'язані з вивантаженням, збором за зберіганням вантажу в пункті вимушеного вивантаження, а також витрати за додаткове перевезення і реалізацію вантажу.

Судноплавна компанія річкового флоту і вантажоодержувач зобов'язані разом перевірити в пункті призначення вагу вантажу, що прибув на несправному судні або на судні з несправними пломбами, а також вагу вантажу, який прибув з ознаками втрати, псування або ушкодження під час перевезення його на палубі судна чи на безпалубному судні. Якщо вантаж зданий для перевезення за стандартною вагою або прийнятий за вагою, зазначеною відправником вантажу, то в пункті призначення перевіряють вагу лише пошкоджених місць.

Судна, призначені для перевезення пасажирів, розподіляють:

 • - залежно від швидкості руху - на експресні, швидкісні, поштові, пасажирські й екскурсійно-туристичні;
 • - залежно від дальності проходження - на транзитні, місцеві, приміські, внутрішньоміські та задіяні на переправах.

Змістом відносин перевезення пасажирів є права й обов'язки суб'єктів цих відносин, відповідно до яких пасажир зобов'язаний: мати квиток на проїзд; дотримуватися громадського порядку, правил внутрішнього розпорядку на судні, дбайливо ставитися до майна водного транспорту; не перевозити багаж і ручний багаж, що можуть заподіяти шкоду судну або пасажирам, котрі перебувають на ньому, та їхньому майну.

Судноплавна компанія річкового флоту (пароплавство) зобов'язана:

 • - забезпечити продаж пасажирові проїзного квитка до зазначеного ним порту (пристані) призначення;
 • - надати пасажирові місце згідно з квитком (якщо пасажирові не надане місце відповідно до квитка, судноплавна компанія річкового флоту повинна надати пасажирові, за його згодою, місце в іншому класі, хоча б і вищої категорії, не стягуючи доплати. Якщо ж пасажирові надане місце, вартість якого нижча від вартості оплаченого ним місця, йому повертають різницю у вартості проїзду. За неможливості надати місце на тому ж судні, судноплавна компанія річкового флоту зобов'язана на вимогу пасажира надати Йому відповідне місце на іншому судні. У випадку відмови пасажира від поїздки він може зажадати повернення сплачених за квиток грошей, за винятком випадків проїзду на приміських, внутрішньоміських та екскурсійних суднах);
 • - за пред'явленням пасажиром проїзного квитка прийняти до перевезення багаж і відправити його на тому ж судні, на якому перебуває пасажир (на підтвердження приймання багажу до перевезення пасажирові видають багажну квитанцію);
 • - продовжити термін придатності проїзного квитка у випадках: ненадання пасажиру з вини пароплавства місця на пасажирському судні, несвоєчасного прибуття або відправлення пасажирських суден у пунктах пересадки, хвороби пасажира (за довідкою лікувальної установи), поїздки на відстань не менш ніж 500 км - на одну зупинку в дорозі строком не більше, ніж на 10 діб.

Пасажир має право:

 • - одержати місце на судні відповідно до придбаного квитка (за бажанням він може бути переведений адміністрацією судна на місце у вищому класі за умови оплати різниці у вартості проїзду);
 • - провозити разом зі собою безкоштовно дитину віком до п'яти років, якщо вона не займає окремого місця;
 • - провозити із собою безкоштовно ручний багаж вагою не більше 36 кг;
 • - повернути проїзний квиток у касу порту (пристані), а якщо це трапилося не пізніше, ніж за шість годин до відходу судна, отримати повну вартість квитка.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >