Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МАРКЕТИНГ ТА ЦІНИ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА ВЗАЄМОДІЯ Сутність та зміст маркетингу Складові маркетингу та їх характеристика Концепції та стратегії маркетингу: р| методика їх розробкиВиробнича концепціяТоварна концепціяЦінова концепціяКонцепція збутуКонцепція тактичного маркетингуКонцепція ефективності діяльності підприємства Маркетинг і ціни та місце, яке вони займають у системі ринкової економікиГоловні принципи маркетингуФункції маркетингу Процес маркетингових досліджень та його характеристикаКонтрольні запитання та завдання МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗМІСТ Система інформаційного забезпечення ціноутворення Аналіз та його місце в системі формування маркетингової цінової стратегії Система планування цін та її змістМетод кореляції та регресіїГрупа економіко-статистичних методівМетод варіантної розробки плануМетоди моделювання, й у першу чергу лінійного та кількісного програмуванняСтратегічне планування цінПоточне планування Оперативне плануванняКонтрольні запитання та завдання ЦІНА ЯК КАТЕГОРІЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Теорії ціни та їх змістТеорія попиту та пропозиціїТеорія трудової вартостіТеорія граничної корисності Ціноутворення в умовах ринкової економікиРинкове ціноутворення Командно-адміністративне ціноутворення Принципи ціноутворення Залежність ціноутворення від типу ринкуРинок ринкової економікиРинок монопольної конкуренціїРинки командно-адміністративної економікиМонопольний ринокОлігополістичний ринокРинки змішаної економікиРинки натурального господарства Сутність ціни та функції, які вона виконуєФункції цінОблікова функціяФункція збалансованості попиту та пропозиціїСтимулююча функціяРозподільча функціяФункція розміщення виробництваКонтрольні запитання та завдання СТРУКТУРА ЦІНИ, її КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ ТА ЧИННИКИ, ЯКІ ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ Структура ціни як об'єкта управлінняЕкономічні елементи собівартостіМатеріальні витратиВитрати на оплату праціВідрахування на соціальні заходиВитрати на амортизацію основних фондів та нематеріальні активиІнші витратиВитрати за включенням у собівартістьПрямі витратиНепрямі витратиВитрати за ступенем впливу обсягів виробництва на рівень витратВитрати за ступенем корисностіВитрати за місцем виникненняВитрати, залежно від календарного періодуВитрати обертання Чинники, які впливають на ціниПопит споживачівПропозиція виробникаДоходи населенняОсобливості поведінки споживачівВплив держави на політику ціноутворенняЦінова рекламаФінансова системаГрошовий обігКредитно-грошова системаІнфляціяУчасники каналів збутуКонкуренціяЗбільшення витрат за незалежних від підприємства причин Види цін та їх характеристика За каналами товароруху. За ступенем регулювання. За територією дії. За ступенем монопольності. За часом дії ціни поділяються на: За документальністю встановлення. Залежно від суб'єкта встановлення. Біржові ціни. Транспортні тарифи. Ціни на послуги. Тарифи па зовнішньоторговельну діяльність Контрольні запитання та завдання ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Організація контролю за цінами з боку держави Методи державного регулювання цінПрямі методиНепрямі методиЕкономічні методиАдміністративно-командні методи Державне регулювання цін в Україні Досвід регулювання цін в інших країнах світуСполучені Штати АмерикиФранціяІспаніяДаніяГреціяШвеціяЯпоніяФінляндіяКонтрольні запитання та завдання МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СУТНІСТЬ Особливості цінової політики підприємства Етапи розробки цінової політики та їх змістПерший етап (визначення загальних цілей політики ціноутворення)Другий етап (визначення цінової політики підприємства)Третій етап (загальний напрям політики ціноутворення)Контрольні запитання та завдання МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві Витратні методи визначення ціниМетод "витрати + прибуток"Метод "мінімальних витрат"Метод "надбавки до ціни"Метод цільового ціноутворенняМетод встановлення ціни "з урахуванням точки беззбитковості" Розрахунок ціни на підставі попиту споживачівМетод визначення ціни на підставі мінімальних витрат та прибуткуМетод визначення ціни на підставі максимального розміру збитків та прибуткуМетод визначення ціни з "орієнтацією на конкурентів"Метод визначення ціпи з "орієнтацією на ринкові ціни"Метод визначення ціни "на змаганні"Контрольні запитання та завдання МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РІЗНИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність маркетингових стратегій та їх класифікація за різними ознаками Види стратегій ціноутворення та їх характеристикаСтратегія "знімання вершків"Стратегія "упровадження на ринок"Стратегія "психологічного впливу"Стратегія "лідера на ринку"Стратегія "престижної ціни"Стратегія "плинної спадаючої ціни"Стратегія "довгострокової ціни"Стратегія "сегмента ринку"Стратегія "гнучкої ціни"Стратегія "переважної ціни"Стратегія ціни на знятий з виробництва товар, або випуск якого припиненоСтратегія "зниженої ціни"Стратегія "договірної ціни"Стратегія масових закупівельСтратегія "єдиної ціни"Стратегія ціноутворення під час розпродажуСтратегія сезонної ціниСтратегія сервісної ціни Цінові знижки як частина маркетингової цінової стратегіїКонтрольні запитання та завдання ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Інформаційна база ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності Чинники, які потрібно враховувати при визначенні цін зовнішньоекономічної діяльностіПідвищення продуктивності праціЖиттєвий цикл товару (тобто ціна відтворення виробництва)Особливості реалізації товарівРівень розвитку країн-експортерів Особливості ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльностіМетод аналогій з поправкамиМетоди техніко-економічних розрахунківКонтрольні запитання та завдання
 
Наст >