< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стимулююча функція

Стимулююча функція характеризує вплив ціни на пропозицію та споживання різних товарів. Стимулюючий вплив ціни відбувається через рівень прибутку в ціні виробу. Держава має можливість стимулювати виробництво та реалізацію товарів за допомогою такого важеля, як податкові платежі (при наданні пільг) при сплаті деяких з них. Як наслідок, виробництво може збільшуватись або зменшуватись.

Завдяки ціні держава може також сприяти розвитку науково-технічного прогресу (якщо встановлюються підвищені ціни закупівлі або надаються пільги за податками під час придбання новітнього вдосконаленого обладнання, застосовуються різні варіанти лізингу, коли підприємству гарантується збут його виробів, встановлюються надбавки, знижки та ін.). Так само забезпечуються зниження витрат, поліпшення якості продукції, зміни асортименту і структури виробництва. Важливе значення має стимулювання раціональної структури власного споживання та визначення співвідношення на споживання взаємозамінних товарів, які забезпечують однакову або різну ціну в перерахунку на одиницю споживання його вартості. Також це досягається при диференціації ставок податків та обов'язкових платежів, різних методів оцінки сировини під час здійснення калькулювання продукції, встановлення або регулювання цін на деякі товари для споживачів тощо (наприклад, зниження ціни з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції або збільшення обсягів їх виробництва).

В умовах ринкової економіки ціна може також бути критерієм оцінки раціональності прийнятих рішень за будь-яким напрямом діяльності. Найбільшої ефективності виробник досягає за максимізації прибутку порівняно з виробництвом інших виробів, за умови прийняття найефективнішого рішення щодо придбання засобів виробництва, будівництва нових об'єктів, здійснення господарських операцій, перепідготовки персоналу тощо.

З іншого боку, ціна може бути перешкодою у виробництві та реалізації товарів. Наприклад, установлення підвищених ставок податків (акцизного збору на лікеро-горілчані вироби, особливо іноземного виробництва, підвищених цін на імпорт товарів з-за кордону), встановлення індикативних цін та ін.

Розподільча функція

Розподільча функція пов'язана з відхиленням ціни від вартості товару під впливом різних чинників й у зв'язку з цим розподілом та перерозподілом національного доходу між галузями, підприємствами, секторами економіки, підприємствами різних форм власності, фондами накопичення та споживання.

Високі роздрібні ціни на вироби з дорогоцінних металів та предмети розкоші забезпечують перерозподіл грошових доходів між окремими верствами населення за рахунок формування соціальних фондів. Особливо ця функція проявляється при встановленні підвищених цін на окремі товари, коли вони вищі вартості й ця частина перевищення використовується на соціальні заходи.

Завдяки цій функції відбувається взаємоув'язка доходів і витрат як виробників, так і споживачів. Відносини між різними виробниками та споживачами дуже подібні. Відхилення ціни товару від його вартості у зв'язку з масовим характером торговельних угод свідчить про закономірності відхилень цін на конкретні види товарів від реальної вартості. Але якщо брати в цілому за всіма угодами купівлі-продажу Ціни та вартості у кількісному відношенні зрівнюються. Це відбувається тому, що прибуток одних повинен дорівнювати втратам інших. Тому й визначається рівновага сукупності всіх цін товарів та сукупності їх вартостей.

Ціна має велике значення також при розподілі національного доходу через систему оплати праці. Ціна та система оплати праці утворюють основу для розподілу національного доходу на стадії виробництва, а наступний перерозподіл відбувається у формі руху доходів у межах фінансових та кредитних відносин. Але це проявляється у довгостроковому періоді.

Функція розміщення виробництва

Суть цієї функції полягає в переміщенні капіталу з одних галузей в інші, які мають більш високу прибутковість. Саме підприємство як суб'єкт ринкових відносин повинно вибирати сферу найбільш прибуткової діяльності, найбільш економного використання ресурсів та капіталу.

З цього погляду на сучасному етапі розвитку економіки України найпривабливішою є торговельно-посередницька діяльність, в якій найвища швидкість обігу капіталу й досить висока норма прибутку.

Усі функції, які виконує ціна, взаємопов'язані, але між ними можуть бути певні суперечності. Такі стимулююча функція ціни підвищує збалансованість попиту та пропозиції, збільшує виробництво товарів, яке відповідає попиту. Але зменшення ціни може призвести до скорочення виробництва і відповідно до пропозиції товару.

Розподільча функція ціни взаємодіє з функцією ціни як засобу раціонального розміщення виробництва, при цьому відбувається переливання капіталу в ті галузі та сфери економіки, де є підвищений попит на деякі товари з високою нормою прибутку.

Облікова функція вступає в суперечність з усіма іншими функціями, тому що в умовах ринкової економіки дуже часто Ціна під впливом різних чинників відхиляється від вартості

Контрольні запитання та завдання

  • 1. Яку роль відіграє ціна як складова ринкової економіки?
  • 2. Які місце та значення ціни в розширеному відтворенні?
  • 3. Які є принципи ціноутворення? Розкрийте їх зміст.
  • 4. Назвіть, які потрібні умови для ефективного здійснення процесу ціноутворення в суспільстві.
  • 5. Які є типи ринку? Дайте їх характеристику.
  • 6. Охарактеризуйте зміни напряму та характеру ціноутворення залежно від типу ринку.
  • 7. Назвіть функції ціни та їх зміст.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >