< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ВПЛИВ КОЛЬОРУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Фізична природа світла і кольорів

Світло вважають потоком частинок, які не мають маси і називаються фотонами. Фотони також мають хвильові властивості. Світло - це тільки вузька смуга в спектрі електромагнітних коливань, де енергія може сприйматися людським оком. Світловий стимул тим яскравіший, чим більше фотонів відповідає тій чи іншій частоті.

Досягши ока, світло потрапляє на сітківку - внутрішню оболонку очного яблука, що складається з трьох шарів клітин. Світло проникає на третій шар. Він містить клітини, які називаються паличками і колбочками. Кольорове бачення забезпечують 6-7 млн клітин-колбочок, а чорно-біле - 120 млн клітин-паличок. Палички чутливі до слабкого світла. Кожна колбочка містить фото-пігмент одного з трьох типів, що визначає її чутливість до світлових хвиль певної довжини - до червоного, зеленого чи синього кольорів (мал. 2).

Під дією світла в цих клітинах розкладається фотопігмент і сигнал посилається до клітин першого і другого шарів. З асконів цих клітин і складається зоровий нерв. Мільйони нейронів зорового нерва ведуть до зорового перехрестя. Від нього сигнал поступає в гіпоталамус, а вже звідти до ділянки мозку, яка називається зоровою зоною кори головного мозку.

Останні дослідження свідчать, що зорову інформацію, зібрану очима, обробляє аж ЗО ділянок мозку! Свідомо ми бачимо тільки те, на чому зосереджена наша увага, а підсвідомість фіксує все (ця здатність використовується у рекламі). Як це вдається мозку?

Будова ока людини

Мал. 2. Будова ока людини

Дехто вважає, що це результат послідовного об'єднання зорової інформації у так званих зонах конвергенції, які допомагають нам порівнювати те, що бачимо, з тим, що уже знаємо.

Видиме світло має довжину хвилі в межах 4000-7000 ангстрем (Б). Однак фотони можуть мати різну довжину хвилі. Потоки фотонів називаються електромагнітним випромінюванням і мають різні назви, залежно від довжини їх хвилі. Електромагнітні хвилі довжиною менше 4000 Б є коротшими за хвилі видимого світла. До цих хвиль належать ультрафіолетове (100-1000 Б), рентгенівське (1-100 Б), гамма-проміння (менше 1 Е). Електромагнітні хвилі довжиною понад 7000 Б є довшими за хвилі видимого світла: інфрачервоне проміння (10 000 Е - 1 мт), радіопроміння (100 мт - 1 м і більше).

Довжина світлових хвиль і сприйняття кольору

Довжина світлових хвиль є мірою для сприйняття кольору. Наводимо довжини хвиль в мілімікронах для таких кольорів:

фіолетовий

-

380-436;

синій

-

436-495;

зелений

-

495-566;

жовтий

-

566-589;

оранжевий

-

589-627;

червоний

-

627-780.

Якщо сонячне світло падає на бічну поверхню призми, вона розкладає світлову хвилю на сім кольорів райдуги: фіолетовий, синій, голубий, зелений, жовтий, оранжевий, червоний (мал. 3).

Розкладання світлової хвилі

Мал. 3. Розкладання світлової хвилі

Отже, видиме світло складається з хвиль різної довжини і частоти. Найдовшою є хвиля червоного кольору, а фіолетовий колір має найкоротшу довжину хвилі.

Цікавим є те, як ми бачимо кольори. Наприклад, тканина поглинає весь спектр сонячних променів за винятком власного кольору (синій, жовтий, червоний), який відбивається, і ми сприймаємо тканину як таку, що має синій, жовтий чи червоний колір (мал. 4).

Відбивання сонячних променів

Мал. 4. Відбивання сонячних променів

Відомо, що колір - це енергія певної довжини і частоти хвилі. Як і будь-яка енергія, вона може впливати на організм по-різному. Головне, щоб наситити його потрібним кольором, який гармонізує енергетику організму.

Колір не є лише фізичною ознакою предметного світла. Він тісно пов'язаний з особливостями зорового аналізатора. Важливо, що за допомогою кольору людина приймає 80 % інформації. Працездатність (у тому числі і навчання) і кров'яний тиск, апетит і увага, емоції, гострота слуху і багато інших психофізичних процесів людини зазнають впливу кольорів і променів.

Від того, який колір людині подобається, можна дізнатися про її характер, бажання, схильності, психологічний стан і навіть стан здоров'я. Повну картину кольорів подав геніальний німецький вчений, поет, художник Іоган Вольфганг Ґете у вигляді кола (мал. 5, 6). Тут порядок кольорів зберігається, як у веселці: червоний, оранжевий (помаранчевий), жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

Кольорове коло за Ґете

Мал. 5. Кольорове коло за Ґете

Змістова характеристика кольорів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >