< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стратегічні цільові пріоритети фірми

Вище було відзначено, що перед окремою організацією менеджери можуть установити велику кількість різних цілей. На цьому етапі розробки стратегії може виникнути серйозна проблема, що полягає у визначенні послідовності досягнення окремих цілей. Досвідчені менеджери фокусують свою увагу на цілях у тих сферах, де результати мають вирішальне значення. При цьому вони не керуються принципом "Роби все правильно", а застосовують інший принцип - "Роби те, що правильно!" Уміння виділити пріоритети - важлива якість менеджерів.

У практичному плані при постановці цілей відповідних рівнів і розподілі ключових ресурсів організації, необхідних для їх досягнення рекомендується така система пріоритетів [83]:

 • 1-й рівень: оптимальна концентрація;
 • 2-й рівень: достатній мінімум;
 • 3-й рівень: залишковий принцип (включаючи повне припинення окремих програм і проектів).

Використовувана в організації система пріоритетів разом із встановленими стратегічними цілями дозволяє чітко виділити й обґрунтувати систему стратегічних цільових пріоритетів організації. Встановлена в такий спосіб система стратегічних цільових пріоритетів і програма конкретних дій організації, що буде розроблятися потім, яка забезпечує їх практичне здійснення, звичайно уявляється у вигляді первинної стратегії організації. Однією з основних вимог при визначенні місії, установленні цілей і цільових пріоритетів є облік даних усіх етапів стратегічного аналізу (даних дослідження зовнішнього і внутрішнього середовища і розробки сценаріїв розвитку), які повинні бути відповідним чином синтезовані і відображені.

Контрольні питання

 • 1. Що таке міні-стратегія фірми?
 • 2. Що таке бачення як орієнтир стратегічного управління?
 • 3. Що таке місія фірми?
 • 4. Що таке мета фірми?
 • 5. Які основні вимоги до цілей фірми?
 • 6. Що таке стратегічні цільові пріоритети фірми?
 • 7. Бачення і місія тісно пов'язані між собою. У чому відмінність між ними?
 • 8. Існує плоске і просторове зображення місії. Які фактори входять у кожну з цих моделей?
 • 9. Які основні аспекти діяльності фірми відбиваються в змісті місії?
 • 10. Наведіть основні критерії класифікації цілей.

Питання для обговорення

 • 1. На формування бачення впливають: зовнішнє середовище, сфера компетенції, особисті якості, передісторія. Прокоментуйте вплив кожного з цих факторів окремо.
 • 2. Наведіть приклади бачення відомих Вам фірм.
 • 3. На формування місії впливають: цінності, стратегія, мета і стандарти. Прокоментуйте вплив кожного з цих факторів окремо.
 • 4. Наведіть приклади місії відомих Вам фірм.
 • 5. Наведіть приклади оперативних і стратегічних цілей.
 • 6. Чому місія фірми є основою її існування?
 • 7. Як організація вибирає свою місію?
 • 8. Яка різниця між місією комерційної і некомерцій-ної організації, місією малої і великої організації?
 • 9. Чому сучасним організаціям необхідно мати багато цілей?
 • 10. Цілі фірми формуються на основі місії. Як це треба розуміти?
 • 11. Бачення - складне поняття з погляду значеннєвого навантаження. У ньому розрізняють передрікання, прогноз і припущення. Дайте характеристику цих понять.
 • 12. А. Файоль сказав: "Керувати - це передбачати, а передбачати - це вже майже діяти". Прокоментуйте це висловлення.
 • 13. Місія - це сполучення образу фірми та її кредо. Як це розуміти?

Конкретна ситуація: "Корпорація "Мільга"

Корпорація "Мільга" - великооптовий український імпортер і дистриб'ютор продукції побутової хімії, парфумерії, товарів санітарно-гігієнічного призначення - "виросла" з маленької торгово-закупівельної фірми, створеної в 1991 р. чотирма приватними підприємцями. У перші два роки роботи чисельність співробітників, що працювали у фірмі, не перевищувала 10-15 чоловік, торговельна діяльність велася тільки в межах Дніпропетровської області, товарооборот не перевищував декількох тисяч доларів на місяць. Однак кілька успішних угод з болгарськими виробниками парфумерної продукції, дефіцит якої гостро відчувався в ті роки в Україні, дозволили власникам фірми значно розширити свій бізнес і збільшити товарооборот.

До 1997 р. маленька торгово-закупівельна фірма перетворилася у велику дистриб'юторську компанію з розвиненою дилерською мережею у всій Україні (понад 40 дилерів), що займає майже 60% українського ринку побутової хімії, парфумерії і санітарно-гігієнічної продукції.

Однак прогресивне керівництво корпорації розуміло, що "спочивати на лаврах" - заняття щонайменше невдячне і недальновидне. Підхід керівництва компанії до свого бізнесу можна описати словами Г. Форда: "Купці гинуть разом зі своєю справою тому, що вони прив'язуються до старого методу торгівлі і не можуть зважитися на нововведення... Великі підприємства падають, роблячись тінню свого імені, тільки тому, що дехто вважає за можливе, щоб вони і далі управлялися так, як управлялися дотепер". Тому у 1997 р. керівництвом були поставлені такі стратегічні цілі розвитку компанії:

 • - організація власного виробництва продукції побутової хімії (пральний порошок, мийні засоби);
 • - організація власної роздрібної торговельної мережі;
 • - розвиток інших напрямків бізнесу (торгівля медикаментами на основі створення СП з відомою англійською фармацевтичною компанією, будівельні послуги);
 • - продовження діяльності з імпорту, розвиток нових зв'язків із закордонними постачальниками.

У даний час корпорація має власну виробничу базу, випускає пральний порошок і мийні засоби під власною торговою маркою, відкрито супермаркет і магазин, створено українсько-турецьке СП, розвивається медичний і будівельний напрямок. Усі ці заходи значною мірою допомогли компанії пережити фінансово-економічну кризу серпня 1998 р. Структура корпорації знаходиться в постійному розвитку, гнучко реагуючи на всі загрози і можливості зовнішнього середовища.

Питання до конкретної ситуації

 • 1. Сформулюйте місію корпорації "Мільга" до 1998 р. Проаналізуйте, чи змінилася ця місія після кризи серпня 1998 р. Якщо так, то чим була викликана необхідність такої зміни? Сформулюйте нову місію корпорації.
 • 2. Укажіть основні стратегічні цілі, що поставило керівництво перед фірмою.

Література

Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. - М.: АО "Интерэксперт"; Экономика, 1995. - 344 с.

Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании): Пер.с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 288 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с

Ефремов B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах. - М.: Финпресс, 2001. - 240 с.

Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер с англ. / Науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписнов. - М.: Экономика, 1991. - 239 с.

Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. - 288 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

Попов С.А. Стратегическое управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 4. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 344 с.

Солнышков Ю. Предвидение и управление // Проблемы теории и практики управления. - 1995. - № 1. - С. 122-126.

Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов / Пер. с англ.; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -576 с.

Шершньова З.Є., Оборська СВ. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >