< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік зносу необоротних активів

Особливістю обліку необоротних активів в бюджетних установах є те, що на них не нараховується амортизація, а здійснюється нарахування зносу. Це пояснюється тим, що в бюджетних установах не створюються матеріальні блага, тому вони не є засобами виробництва і виступають, як основні невиробничі фонди.

Під зносом необоротних активів слід розуміти частину їх споживчої вартості, що втрачається при їх експлуатації. За економічною сутністю суми нарахованого зносу є показником того, через який час необоротний актив втрачає свою вартість і повинен відповідати строку фізичного зношення.

Основні правила нарахування зносу

Знос нараховується за прямолінійним методом, за встановленими нормами зносу для груп об'єктів необоротних активів, згідно з Інструкцією з обліку необоротних активів. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки корисного використання та річні норм зносу, які наведені в додатку до Інструкції з обліку необоротних активів. (Таблиця 58).

Таблиця 58

Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання

Норми зносу до первісної

вартості в розрахунку

на рік, %

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення: (підгрупа 1):

З плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларки, альтанки тощо

10

10

Продовження табл. 58

Деревяні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні (глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні)

20

5

Без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і деревя-ними колонами та стовпами із залізобетонними, деревяними та іншими перекриттями; деревяні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами;

25

4

Із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами із кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифі-ковані

50

2

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені;

15

7

Сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові

20

5

Інші некласифіковані

50

2

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше (підгрупа 3)

20

5

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупа 3-9)

10

10

Продовження табл. 58

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

7

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

10

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1-2)

20

5

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом циліндра (підгрупаї): До 2500 см куб.

7

15

Більше 2500 см куб

10

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1):

Вантажопідйомністю до 5 т

7

15

Від 5 до 20 тон

7

15

Вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

15

Автобуси з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом циліндра (підгрупа 1): До 2800 см куб

7

15

Понад 2800 см куб та інші

10

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3-5)

5

20

Інструменти, прилади та інвентар

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1)

20

5

Інструменти (підгрупа 2)

5

20

Продовження табл. 58

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3-4)

10

10

Робочі і

продуктивні

тварини

Усі підгрупи

7

15

Інші основні засоби

Інші основні засоби (підгрупа 3)

10

10

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

5

Об'єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.

На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації об'єкти необоротних активів нарахування зносу призупиняється.

Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100% вартості необоротних активів.

Знос, нарахований у розмірі 100% вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Для окремих груп необоротних активів встановлений спрощений метод нарахування зносу. Так, для експонатів зоопарків, виставок (рахунок 111), бібліотечних фондів (рахунок 112), малоцінних необоротних матеріальних активів (рахунок 113), білизни, постільних речей, одягу та взуття (рахунок 114), інвентарної тари (рахунок 117), матеріалів довгострокового використання для наукових цілей (рахунок 118) нараховуються у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50% його первісної вартості та решта 50% первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патента, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.

Знос не нараховують на:

  • 1) земельні ділянки;
  • 2) пам'ятники культурної спадщини національного або місцевого значення,які внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання,які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України " Про національний архівний фонд та архівні установи" тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;
  • 3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку плодоносіння, експлуатаційного віку);
  • 4) музейні цінності, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;
  • 5) природні ресурси;
  • 6) незавершене капітальне будівництво.

Для обліку зносу призначений рахунок 13 "Знос необоротних активів", що має субрахунки:

  • 131 "Знос основних засобів";
  • 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";
  • 133 "Знос нематеріальних активів".

На субрахунку 131 обліковується знос приміщень і споруд, передаточних пристроїв, машин і обладнання, робочих тварин, транспортних засобів, виробничого та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, що досягли експлуатаційного віку.

На субрахунку 132 обліковується знос по інших матеріальних необоротних активах, тобто, тих, що обліковуються на рахунку 11.

По субрахунку 133 обліковується знос нематеріальних активів.

В інвентарних картках, де вказується група та норма зносу необоротних активів, щорічно станом на останній день грудня нараховується і записується річна сума зносу за встановленими нормами зносу.

На підставі даних карток складається Відомість нарахування зносу на основні засоби (ф. ОЗ-12 (бюджет)). В ній по кожному об'єкту вказується інвентарний номер, його назва, первісна вартість, норма зносу, сума зносу за весь період без суми зносу за поточний рік, нарахована сума зносу за поточний рік, та сума зносу за весь період, включаючи поточний рік.

На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер за типовою формою № 274 (бюджет), дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна". На загальну суму нарахованого у звітному році зносу складається кореспонденція: Дт 401 Кт 131-133.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >