< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

 • 1. Економічний зміст та завдання обліку розрахунків.
 • 2. Облік розрахунків за платежами і податками до бюджету.
 • 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.
 • 4. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
 • 5. Облік розрахунків з підзвітними особами.
 • 6. Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків.
 • 7. Облік довгострокових зобов'язань.
 • 8. Інвентаризація розрахунків.
 • 9. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

Використані джерела

 • 1. Закон України "Про податок на додану вартість" № 168/97 від 03.04.97 року з врахуванням змін внесених законом № 2505 від 25.03.05 р.
 • 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від
 • 22.05.97 року № 283/97-ВР.
 • 3. Постанова КМУ № 1404 від 09.10.2006 р. "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
 • 4. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ. Наказ ДКУ від 26.12.2003 р. № 242.
 • 5. Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув. Наказ Держказначейства України № 73

від 08.05.2001 р.

 • 7. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.1998 р. № 59 (в редакції наказу Мінфіну України № 146 від 10.06.1999 р.).
 • 8. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. Постанова КМУ від 23.04.1999 р. № 663.

Економічний зміст та завдання обліку розрахунків

Бюджетні установи в процесі виконання бюджету ведуть розрахунки з різними організаціями, від яких отримують послуги (в т.ч. комунальні), продукти харчування, медикаменти, основні засоби та інші матеріальні цінності, що необхідні для функціонування установи. Всі ці операції обліковуються як розрахунки з різними дебіторами та кредиторами.

Кредиторська заборгованість - це зобов'язання установи перед іншими юридичними та фізичними особами щодо сплати їм заборгованості за вже отримані матеріальні цінності, роботи чи послуги.

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив установи, що виникає унаслідок договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є власником активу, після настання відповідних умов угоди має право на отримання платежів, товарів, робіт чи послуг.

Попередня оплата - оплата товарів (робіт чи послуг) готових до відвантаження (надання) установі після отримання платежу відповідно до чинного законодавства.

В бюджетних установах використовується безготівкові та готівкові форми розрахунків.

Готівкові розрахунки застосовуються для розрахунків з працівниками, студентами, учнями по оплаті праці, допомоги, стипендіях, підзвітних сумах, по відшкодуванню завданих збитків та за іншими операціями з працівниками установи. Готівкові розрахунки з різними організаціями за матеріали, роботи, послуги здійснюються в межах встановлених сум, відповідно до Положення № 637.

Безготівкові розрахунки є переважним видом розрахунків і передбачають перерахування коштів з рахунку установи на рахунок одержувача.

Безготівкові розрахунки при казначейському обслуговуванні здійснюються через органи держказначейства, який і виконує функції обслуговуючого банку.

Усі господарські відносини установи з постачальниками товарів (робіт та послуг) оформляється договорами, форми і порядок укладення яких регулюється Цивільним кодексом. Договори можуть укладатися установами (крім довгострокових) виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Витрати за договорами, укладеними без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті.

Так як попередня оплата в розрахунках з постачальниками обмежена і дозволяється законодавством в окремих випадках, то більшість розрахунків бюджетні установи здійснюють на умовах оплати після отримання товарів, робіт, послуг.

Основними завданнями обліку розрахунків є:

 • - реєстрація в органах держказначейства всіх зобов'язань (минулого і поточних бюджетних періодів) розпорядниками коштів;
 • - суворе дотримання строків погашення всіх видів заборгованості,
 • - зниження рівня заборгованості бюджетних зобов'язань минулих періодів і недопущення її виникнення її виникнення за зобов'язаннями поточного року;
 • - своєчасне внесення змін до зареєстрованих в органах Держказначейства зобов'язань у зв'язку зі зміною умов договору (складання додаткових угод, розірвання договору тощо);
 • - дотримання законності розрахунків;
 • - контроль за правильним і своєчасним оприбуткуванням оплачених матеріальних цінностей;
 • - забезпечення правильності ведення бухгалтерського обліку розрахункових операцій та відображення цих показників у звітності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >