< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види підприємств

Для розвитку ринкової економіки властиве існування різних форм власності, а відтак - і різних форм господарювання. Відповідно до Указу Президента "Про невідкладні заходи щодо реформування аграрного сектору економіки" передбачена діяльність сільськогосподарських підприємств різних видів. Це, зокрема:

Індивідуальне підприємство. Створюється на базі особистої власності фізичної особи і функціонує лише за рахунок її власної праці. Власник несе повну відповідальність за зобов 'язаннями підприємства згідно зі статутними документами.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Це добровільне об'єднання фізичних та юридичних осіб. Майно, створене ними, є їх власністю. Товариство має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначають установчі документи. Члени товариства несуть відповідальність у межах своїх вкладів. Член товариства з обмеженою відповідальністю може уступити свій вклад або його частину іншим учасникам (за їх згодою) чи третім особам, якщо це передбачено Статутом. Новий власник вкладу володіє тими самими правами й обов'язками, котрі належали попередньому учасникові.

Член товариства може вийти з його складу. Згідно зі Статутом, йому виплачується частка майна і прибутку товариства пропорційно до його частки в статутному фонді.

Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю - збори учасників. Виконавчий директор може бути з числа засновників або найнятим на роботу. Його діяльність контролює ревізійна комісія. У випадку систематичного порушення трудової дисципліни або невиконання обов'язків учасника товариства можуть вивести з товариства.

Обов'язкова умова членства в сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю - внесення до його статутного фонду частки майнового і земельного паю. З цього випливає, що в товариствах з обмеженою відповідальністю власність паїв є персоніфікованою, і кожен член може будь-коли вийти з нього зі своєю часткою як у натуральному, так і грошовому виразі. При цьому вартість його частки (паю) залишається незмінною, тобто не залежить від кон'юнктури ринку.

Товариство засновується на приватній формі власності, й отриманий результат є його власністю. Воно має назву, рахунки в банку та печатку.

Акціонерне товариство

Створюється на підставі установчого договору, діє відповідно до Статуту. Найвищий орган управління - загальні збори, які обирають правління та голову. Особливість акціонерного товариства полягає в тому, що на суму вартості його майна випускаються цінні папери (акції), і кожен власник майнового паю (частки) отримає певну кількість акцій, еквівалентну вартості його паю. За організаційно-управлінською суттю акціонерне товариство аналогічне колективному господарству чи кооперативу, проте власник акцій не може вийти з товариства зі своїм майновим або земельним паями в натуральному або грошовому виразі. Він може лише продати власні акції за ринковою ціною, яка складалася на біржі цінних паперів у той час. За такої організаційної форми певною мірою обмежується вільне володіння власністю на майновий і земельний паї, але забезпечується цілісність майнових комплексів. Акціонерні товариства можуть бути відкритими і закритими. У відкритих товариствах акції розповсюджуються серед усіх, хто бажає їх придбати. Такі товариства більше приваблюють інвесторів, оскільки тут можна придбати контрольний пакет акцій, стати реальним власником та інвестувати виробництво. У закритих акціонерних товариствах право придбати акції мають лише члени цього товариства. Викупити акції можуть тільки співвласники, зовнішній інвестор доступу сюди не має. Таку форму господарювання не можна вважати перспективною.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >