Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУМіжнародна система обліку, етапи її становлення і принципи побудовиЗагальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського облікуСтворення міжнародної системи бухгалтерського обліку і етапи її розвиткуЗавдання та функції національних і міжнародних організацій з бухгалтерського облікуХарактеристика світових моделей бухгалтерського облікуПринципи побудови системи бухгалтерського облікуМіжнародні стандарти фінансової звітностіСутність стандартизації обліку і фактори, що її визначаютьЕтапи розробки міжнародних стандартів фінансової звітності та їх видиКонцептуальна основа складання та подання фінансових звітівСфера І проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової звітностіТехнологія облікового процесу в зарубіжних країнахОблік у системі управління та користувачі облікової інформаціїПорівняльна характеристика фінансового І управлінського облікуПорядок реєстрації та обробки облікової інформаціїСистематизація облікової інформації та завершення облікового циклуКласифікація і план рахунків бухгалтерського облікуФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯСклад, призначення І загальні вимоги до фінансової звітностіПобудова і зміст бухгалтерського балансуХарактеристика звіту про прибутки і збиткиЗвіт про рух грошових коштівЗвіт про зміни у власному капіталіЗміст приміток до фінансової звітностіІнтерпретація фінансової звітності та її використанняОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВСклад грошових коштів та відображення їх у звітностіОблік та контроль грошових коштів у касіОблік створення та використання фонду дрібних сумОблік операцій на банківських рахункахВаучерна система контролю грошових коштівОблік короткострокових фінансових інвестиційОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИКласифікація та оцінка дебіторської заборгованостіОблік рахунків до отримання, наданих знижок та повернення товарівОблік податку на додану вартістьОцінка та облік сумнівної заборгованостіОблік векселів отриманихОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВСутність запасів та їх видиВідмінності в методах оцінки запасівПервісна оцінка запасівМетоди оцінки вибуття запасів і залишку на німець періодуХарактеристика систем обліку запасівПорівняльна характеристика систем постійного і періодичного обліку запасівВикористання методів оцінки запасів при системі періодичного і постійного їх облікуВплив величини запасів на фінансовий стан і результати діяльності підприємстваМетодика проведення інвентаризації запасівПідрахунок фактичної кількості запасівОцінка вартості запасів Відображення запасів у фінансовій звітностіОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВСутність довгострокових активів, їх класифікація та оцінкаМетоди нарахування зносу основних засобів та їх вплив на показники фінансової звітностіОблік руху основних засобівОблік витрат на утримання основних засобівНематеріальні активи, їх характеристика та облікОблік природних ресурсів та їх виснаженняОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬВиди фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінкаОблік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язанняОблік облігацій, придбаних за номінальною вартістюОблік облігацій, придбаних з дисконтом (знижкою)Облік облігацій, придбаних з премією (надбавкою)Облік довгострокових інвестицій в акціїКонсолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні підприємстваОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬВиди зобов'язань та їх оціннаОблік розрахунків з постачальникамиОблік короткострокових векселів виданихОблік розрахунків з персоналом та зобов'язань по заробітній платіОблік інших короткострокових зобов'язаньВизначення теперішньої і майбутньої вартості грошейОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬВиди довгострокових зобов'язань та їх загальна характеристикаОблік довгострокових облігаційКласифікація облігацій та їх оцінкаОблік облігацій, випущених за номінальною вартістюОблік облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом)Облік облігацій, випущених з надбавкою (премією)Методи амортизації знижки (дисконту) і надбавки (премії) по облігаціяхОблік викупу облігацій до сплатиФонд погашення облігаційОблік обміну облігацій до сплати на акціїОблік довгострокових векселів виданихОблік зобов'язань з фінансової орендиОблік інших довгострокових зобов'язаньОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУСутність капіталу та його видиОблік капіталу одноосібного власникаОблік капіталу та розподілу прибутку в товариствахОблік змін в капіталі товаристваПеретворення товариства на корпораціюОблік капіталу та розподілу прибутку в корпораціяхОцінка і облік випуску акційОблік випуску простих акцій без номінальної вартостіОблік викупу власних акційОблік податку на прибуток корпораціїОблік розподілу прибутку корпораціїОблік нарахування та виплати дивідендівРоздрібнення акційОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУОсновні концепції та основи організації управлінського облікуСутність і мета управлінського облікуОрганізація управлінського облікуЕлементи виробничих витрат е системі управлінського облікуСистема виробничого облікуМетоди обліку витрат у системі виробничого обліку і прийняття управлінських рішеньСистема обліку витрат за замовленнями і за процесамиСистема обліку поєних і змінних витратСистема обліку витрат на основі діяльностіОблік і контроль витрат за центрами відповідальностіСистема обліку стандартних витратОрганізація обліку відповідальності за методом "тариф-година-машина"Трансфертне ціноутворення і його вплив на результати діяльностіВикористання даних про витрати для прийняття управлінських рішеньАналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибуткуАналіз варіантів альтернативних короткострокових рішень
 
Наст >