< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Політика захисту співвітчизників РФ за кордоном і позиція України

Своєрідну загрозу безпеці України може становити політика сусідніх держав, які під приводом захисту прав співвітчизників втручаються у внутрішні справи України. Особливо складною є проблема з так званим „російським чинником”. Активне розповсюдження російськомовної літератури в Україні, яка значно переважає за кількістю українську; функціонування значної кількості російськомовних освітніх і культурних закладів; впливовість російських мас-медіа, які поступово заполоняють український інформаційний простір тощо. Статистичні дані свідчать: якщо за переписом 1929 р. в Україні проживало 3 млн. росіян, 1959 р. – 7 млн, 1989 р. – 11,4 млн або 22% населення, а у 2002 р. – 8 млн осіб. Із загальної кількості 4 млн є мігрантами, які прибули в Україну за останнє десятиліття. Якщо врахувати, що 50% українців визнає російську мову рідною, можна дійти висновку про наявність певної загрози для України з боку російського чинника.

У Росії до числа співвітчизників відносять не тільки етнічних росіян, що з різних причин опинилися поза межами російської держави, а також громадян різних національностей, що проживали на території Росії за часів СРСР. Низку питань викликає заява Держдуми РФ „Про права руського народу на самовизначення, суверенітет на всій території Росії і возз'єднання в єдиній державі”, де територією Росії названо весь пострадянський простір. Російський парламент у 1994 р. утворив комітет у справах СНД і зв'язків із співвітчизниками, а указом президента РФ затверджено концепцію державної політики стосовно співвітчизників за кордоном і створено спеціальну комісію. У федеральному бюджеті з 1995 р. закладаються кошти на підтримку співвітчизників за кордоном. Основні положення політики щодо співвітчизників викладені в федеральному законі від 13 листопада 1998 р. „Про державну політику Російської Федерації стосовно співвітчизників за кордоном”. Зазначимо, що інститут російського громадянства співвіднесений з принципом неперервності, тобто континуітету російської державності. Закон зазначає, що співвітчизники мають право розраховувати на підтримку Російської Федерації у реалізації своїх цивільних, політичних, соціальних, економічних і культурних прав і збереженні самобутності.

У листопаді 2002 р. уряд РФ затвердив „Основні напрями підтримки Російською Федерацією співвітчизників за кордоном на 2002-2005 pp.”, подібні документи прийнято і після 2005 р. Активну роботу в цьому напрямі проводить уряд Москви, який має для цього широкі матеріальні можливості. Закон про поправки до закону про громадянство, прийнятий російським парламентом 29 жовтня 2003 р., значно спрощує порядок отримання російського громадянства колишніми громадянами СРСР, ветеранами Великої Вітчизняної війни, дітьми і недієздатними особами, що є іноземними громадянами або особами без громадянства. Крім того, спрощений порядок одержання громадянства передбачений також для громадян колишнього СРСР, що отримали середню або вищу професійну освіту у ВНЗ Росії після 1 липня 2002 р., а також для тих, хто не менше трьох років служив за контрактом в російській армії.

У зв'язку з тим, що природний приплив мігрантів з України скорочується, Росія стала перед проблемою залучення трудових ресурсів іншими методами. Поліпшити демографічну ситуацію в РФ має і залучення молоді на навчання, на контрактну службу в російську армію. За підрахунками, закон дасть змогу залучити в Росію шляхом отримання громадянства за спрощеною схемою усього 20-25 млн. осіб. При цьому, за російською конституцією це не вимагає виходу з українського громадянства. Привертає увагу положення про те, що дискримінація громадян РФ, які проживають за кордоном, може слугувати підгрунтям для перегляду політики РФ щодо іноземної держави.

Активна російська політика проводиться із залучення на навчання української молоді. Правовим підгрунтям є Угода між урядами України та Росії про співробітництво в галузі культури, науки та освіти, підписана 26 липня 1995 р., а також Угода про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчених звань від 26 травня 2000 р. і протокол до неї від 28 січня 2003 р. Указом президента РФ у 2002 р. було збільшено квоту на безкоштовне навчання в російських ВНЗ студентів із СНД.

За російськими статистичними даними в середньому щорічно в Росії навчається близько 10 тис. українських громадян (з яких оплачують навчання 2 тис осіб).

Російське керівництво веде наполегливу роботу за поширення і закріплення в Україні російської мови як державної. Реалізацію завдань захисту прав співвітчизників за кордоном покладено на Міністерство закордонних справ РФ. Підтримує таку політику і російський парламент. Така ситуація вносить дисонанс у міжетнічні відносини регіонів ризику, якими є східні області України і Крим, де мовна проблема набуває загрозливих ознак, перетворюється на розмінну монету під час парламентських і президентських виборів. Намагання підтримати російськомовне населення в Україні шляхом надання російській мові статусу другої державної класифікуємо як спробу втручання у внутрішні справи, а також засіб тиску російського керівництва на Україну.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >