< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

ТАБЛИЦЯ. СПИСОК. ПЕРЕЛІК

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розміщених у певному порядку й за графами.

Матеріал у таблиці систематизований, на першому плані виступають цифри. У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівники. Найчастіше вживаються слова разом, усього, у тому числі.

Таблиця складається з таких реквізитів:

 • 1. Назва документа й номер.
 • 2. Тематичний заголовок.
 • 3. Заголовна частина, яка розміщується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться).
 • 4. Основна частина, що містить графи й рядки.
 • 5. Примітки (якщо вони є) виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Таблиця має бути компактною і наочною.

Зразок таблиці:

ТАБЛИЦЯ № 2 Додаткові послуги Міжнародного фестивалю "Світ книги"

Вид послуги

Обсяг

Ціна,грн

1

Оренда залу для презентації видавництв

45 хв

55

2

Оренда залу для проведення круглих столів

50 хв

60

3

Радіооголошення

1 хв

20

4

Послуги перекладача

1 год

100

Список - це реєстрація предметів, осіб, документів, що складається в певному порядку. Найпоширенішим є алфавітний список, що являє собою перелік кого-небудь або чого-небудь за алфавітом. Якщо це список осіб, то ім'я та по батькові пишуться після прізвища.

Перелік - це перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поширюються певні норми й вимоги.

Отже, список і перелік - дуже близькі документи, які різняться за призначенням.

Список і перелік містять такі реквізити:

 • 1. Назва документа.
 • 2. Номер.
 • 3. Тематичний заголовок.
 • 4. Основну частину, що містить графи і рядки (обов'язковою є графа "№"). Зразок списку й переліку:

СПИСОК № 12

працівників___.______,

(назва підприємства)

за заявами яких перераховуються суми на Тх рахунки в банку "Надра", вул. Артема, 8, м. Київ, 04053

Номер рахунка в банку

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума

Сума, грн

Для відміток банку

1

405217

Андрущенко Анатолій Дмитрович

500

2

405219

Дмитриченко Олексій Григорович

400

3

405317

Зінченко Віктор Федорович

600

4

405318

Івченко Аркадій Всеволодович

800

Перелік документів, на які ставиться гербова печатка

Акти (приймання закінчених будівельних об'єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо).

Аркуші погодження нормативно-правових актів.

Висновки й відгуки установ на дисертації й автореферати, що направляються до Вищої атестаційної комісії' України.

Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на заробітну плату; про нараховану й належну зарплату тощо).

Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні доручення.

Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про здійснення робіт тощо).

Завдання (на проектування об'єктів, капітальне будівництво тощо). Заяви (про акредитив, про відмову від акцепту тощо). Заявки (на обладнання, винаходи тощо).

Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції. Кошторис витрат.

Листи гарантійні (на виконання робіт, послуг). Подання і клопотання. Посвідчення про відрядження. Протоколи (погодження планів постачань). Реєстри (чеків, бюджетних доручень). Специфікації (виробів, продукції тощо). Статути державних установ. Титульні списки. Штатні розписи.

НАКЛАДНА

Накладна - це обліковий документ, який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей. У накладній повинні бути такі реквізити:

 • 1. Назва: угорі посередині великими літерами НАКЛАДНА № від... (дата).
 • 2. Підстава, на основі якої видано накладну.
 • 3. Кому видано (назва установи або прізвище, ім'я, по батькові приватної особи).
 • 4. Від кого (назва установи або штамп установи, адреса її, телефон, поточний рахунок).
 • 5. Позначення кожної графи: а) назва предметів; б) сорт; в) розмір; г) одиниця виміру; г) номенклатурний номер; д) кількість (за вимогою, видано); е) вартість; є) сума вартості.
 • 6. Підпис керівника установи й бухгалтера.
 • 7. Дата.
 • 8. Хто видав.
 • 9. Хто одержав.
 • 10. Печатка або штамп установи.

Зразок накладної:

НАКЛАДНА №_

Підстава________ 200_р.

Кому__Від кого_

Вид операції'

Сорт

Розмір

Одиниця

виміру

Номенклатурний номер

Кількість

Вартість

Сума

за вимогою

видано

Одержувач (підпис) Відправник (підпис)

Директор (підпис)

Гмовний бухгалтер (підпис) Дата

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >