< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тривалість простоїв транспортних засобів у зупиночних пунктах

Характеристичний графік зміни показника активності регуляторних систем водія при простої в проміжному зупиночному пункті наведений на рис. 4.29.

Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія при простої на проміжній зупинці маршруту:

Рис. 4.29. - Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія при простої на проміжній зупинці маршруту: —о— - РД0;

Проаналізувавши його, можна зробити наступні висновки. Показник активності регуляторних систем перед простоєм на проміжній зупинці описує початковий стан водія і є визначальним для його стану після простою. Чим більше вік водія, тим менше стабілізується його стан при відпочинку. Час простою зменшує значення показника активності регуляторних систем водія.

Для дослідження взаємозв'язку показника активності регуляторних систем водія і часу простою на кінцевій зупинці був також побудований характеристичний графік, наведений на рис. 4.30.

Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія при простої в кінцевому пункті маршруту:

Рис. 4.30. - Характеристичний графік показника активності регуляторних систем водія при простої в кінцевому пункті маршруту: —о— - РПК; -о- - ТПК ; - В 1 П > ВВ •

Як видно з даного графіка, час простою на кінцевій зупинці маршруту, аналогічно раніше описаній моделі, зменшує показник активності регуляторних систем водія після простою. Вік водія впливає на значення показника активності регуляторних систем водія після простою на кінцевій зупинці маршруту також аналогічно раніше приведеному опису.

Тривалість перерв водіїв

Характеристичний графік зміни показника активності регуляторних систем водія протягом перерви наведений на рис. 4.31.

Як видно з цього графіка, характер впливу всіх факторів аналогічний їхньому впливу при інших видах простою. Більш істотну зміну показника активності регуляторних систем водія можна пояснити великим часовим інтервалом перерви.

На основі розроблених моделей (3.2), (3.3), (4.3) був проведений аналіз зміни показника активності регуляторних систем водія після простоїв різного виду, графіки якого подані на рис. 4.32-4.35. Проаналізувавши їх, можна зробити наступні висновки.

При простої на проміжній зупинці можливе не тільки зниження, але й збільшення напруги водія. Це пов'язано з тим, що на зупиночних пунктах водій стежить за посадкою і висадкою пасажирів, що призводить до збільшення напруги його організму. Якщо при прибутті на зупинку напруга організму велика, то простій призводить до її зниження.

На кінцевій зупинці відбувається зниження показника активності регуляторних систем водія. Інтенсивність зниження зворотньо-пропорційна значенню показника активності регуляторних систем водія перед початком простою. Таким чином, впливати на стан водія протягом робочого дня можливо за рахунок зміни тривалості простою в кінцевому пункті.

Характеристичний графік зміни показника активності регуляторних систем водія протягом перерви:

Рис. 4.31. - Характеристичний графік зміни показника активності регуляторних систем водія протягом перерви: —о— - Р°Б; ■—Ф— - ВВ; —о- - Т 1 ОБ •

При перерві спостерігається ще більш інтенсивне зниження напруги організму водія. Причому дана залежність носить нелінійний характер. Інтенсивність зниження напруженості організму водія висока протягом перших 15 хв відпочинку. Внаслідок цього, мінімальна тривалість обідньої перерви повинна складати 20 хвилин. При перерві більше 30 хв істотна зміна стану водія не спостерігається.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія під час простою на проміжній зупинці при різних його початкових значеннях:

Рис. 4.32. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія під час простою на проміжній зупинці при різних його початкових значеннях: —*--9 балів; —■--8 балів; - ■•— 7 балів; - - -ж- - - 6 балів; - -♦- - - 5 балів; - ■■ - - 4 бали; а - 3 бали; —х--2 бали; —е— - 1 бал.

Рис. 4.33. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія під час простою на кінцевій зупинці при різних його початкових значеннях:—*--9 балів; —■--8 балів; -■•— 7 балів; ---ж--- 6 балів; - 5 балів; - * — 4 бали; а - 3 бали; —х--2 бали; —є--1 бал.

Графік зміни показника активності регуляторних систем водія під час простою на перерві при різних його початкових значеннях

Рис. 4.34. - Графік зміни показника активності регуляторних систем водія під час простою на перерві при різних його початкових значеннях: —±— - 7 балів; - ■■— 5 балів; - - ♦ - - - 3 бали.

Порівняльна характеристика зміни стану водія з початковим значенням показника активності регуляторних систем, що дорівнює 5 балам, при різних видах простою транспортних засобів

Рис. 4.35. Порівняльна характеристика зміни стану водія з початковим значенням показника активності регуляторних систем, що дорівнює 5 балам, при різних видах простою транспортних засобів: —♦—- простій на проміжній зупинці; - ■■— простій на кінцевій зупинці; -тк- - простій на перерві.

Порівняльний аналіз зміни стану водія при різних видах простою показує порівнянність результатів досліджень. Вид простою, обумовлений технологічними особливостями, визначає інтенсивність зміни стану водія.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >