< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження суб'єктів адміністрування наркоконтролю спеціальної компетенції в сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

До суб'єктів спеціальної компетенції адміністрування наркоконтролю загальної компетенції в сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин можна віднести УБНОН МВС України та ДСКН України.

Відповідно зі ст. З Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" визначено, що одних із органів, що здійснює протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є МВС України[1]. МВС України забезпечує в межах компетенції, визначеної законодавством, протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (пп. 12 п. 4)[2];

Повноваження Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України (далі – УБНОН МВС України). УБНОН МВС України є самостійним структурним підрозділом апарату МВС України. УБНОН МВС України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та КМ України, нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням (п. 1)[3].

Повноваження УБНОНу МВС України можна умовно розділити на такі групи: а) загальні повноваження з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу; б) контрольні повноваження в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу; в) повноваження щодо виконання міжнародних зобов'язань сфері обігу вищевказаних засобів та протидії їх незаконному обігу.

До загальних повноважень УБНОНу МВС України згідно із Положенням[3] віднесено:

 • а) здійснює моніторинг ситуації у сфері протидії наркозлочинності, а також наявної інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів. На основі цього аналізу розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ, поліпшення взаємодії в цій роботі з іншими державними, недержавними та громадськими організаціями. За вказівкою керівництва Міністерства 1) інформує про це органи виконавчої влади та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади; 2) ініціює проведення антинаркоманійної пропаганди через засоби масової інформації;
 • в) забезпечує висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи органів внутрішніх справ з протидії наркозлочинності. Проводить моніторинг інформації, що публікується в ЗМІ та інтернет-виданнях, щодо поширення наркоманії в регіонах і конкретних фактів незаконного обігу наркотиків;
 • д) забезпечує проведення на території України спеціальних операцій щодо виявлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотиків у навчальних закладах країни та в місцях масового проведення дозвілля молоді, а також інших комплексних заходів, спрямованих на перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків;

є) створює якісну мережу джерел оперативної інформації, працює з ними, контролює і координує роботу підпорядкованих підрозділів у цьому напрямку. Здійснює підбір агентури, здатної здійснювати викриття злочинної діяльності наркоугруповань, а також для організації і проведення оперативних закупівель та контрольованих постачань наркотичних засобів у фізичних та юридичних осіб;

ж) розробляє проекти законодавчих та нормативно-правових актів України, інформаційно-аналітичні документи, методичні рекомендації з питань протидії незаконному обігу наркотиків і пов'язаною з ним злочинністю або бере участь у їх розробленні.

У процесі реалізації покладених завдань УБНОНу МВС України згідно із Положенням[5] виконує також повноваження щодо здійснення міжнародних зобов'язань сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу, а саме:

 • а) організовує проведення в повному обсязі оперативно-розшукових заходів з виявлення і документування тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, насамперед учинених злочинними групами наркоділків, які мають міжрегіональні та міждержавні зв'язки, особливо в їх організованих формах;
 • б) здійснює провадження в оперативно-розшукових справах відносно злочинних угруповань, що мають міжнародні та міжрегіональні зв'язки і причетні до вчинення кваліфікованих злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • в) проводить контрольовану поставку та оперативну закупку наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у фізичних та юридичних осіб згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами МВС України;
 • г) за вказівкою керівництва Міністерства приймає до свого провадження оперативно-розшукові справи відносно злочинних груп, діяльність яких носить міжрегіональний або міжнародний характер. У межах своєї компетенції бере участь у розкритті інших тяжких та особливо тяжких злочинів загальнокримінальної спрямованості, учинених на ґрунті наркоманії; У межах своєї компетенції бере участь у міжнародному співробітництві з питань організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та проблем поширення наркоманії. Надає допомогу представникам компетентних органів зарубіжних держав, які прибули в Україну для здійснення оперативно-розшукових та інших заходів, пов'язаних з наркозлочинністю.

Організаційна функція УБНОНу МВС України, полягає, а саме:

 • а) організовує роботу щодо забезпечення взаємодії з населенням та державними, громадськими і міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та попередження поширення наркоманії. Забезпечує порядок створення, організацію діяльності та основні функції громадських спостережних рад з питань протидії наркоманії, а також методичні рекомендації та пропозиції з питань удосконалення роботи з населенням і громадськими організаціями;
 • б) забезпечує в установленому порядку взаємодію з органами державної влади з питань протидії незаконному обігу наркотиків і поширенню наркоманії. З цією метою готує необхідні матеріали для розгляду на оперативних нарадах, колегії МВС України;
 • в) здійснює перспективне і поточне планування, уносить пропозиції до планів роботи Міністерства та колегії. З цією метою розробляє і реалізує комплексні програми (плани) заходів щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків. Проводить семінари, інструктивні наради, а також перевірки оперативно-службової діяльності, уживає заходів до усунення недоліків у їх роботі;
 • г) готує необхідну інформацію з питань протидії незаконному обігу наркотиків, доповідає її керівництву Міністерства, подає в установленому порядку до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Вивчає, узагальнює та впроваджує в практику діяльності органів внутрішніх справ передовий досвід боротьби з незаконним обігом наркотиків (п. 3.9).

Так, відповідно до Положення про УБНОН МВС України керівництво управління здійснює начальник, який:

 • а) організовує підготовку проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань діяльності Управління, вносить керівництву МВС України пропозиції щодо вдосконалення і поліпшення роботи з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків. Узагальнює і впроваджує досягнення науки та передового досвіду на зазначеному напрямку;
 • б) розглядає кореспонденцію, запити народних депутатів України, а також скарги, заяви і листи громадян, що надходять до УБНОН МВС України, дає доручення щодо їх своєчасного і об'єктивного вирішення. Забезпечує прийом громадян, які звертаються до МВС України з питань, що належать до компетенції Управління (4.1.5);
 • в) погоджує призначення на посади керівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях;
 • г) організовує відбір, розстановку, навчання і виховання особового складу Управління, забезпечує додержання його працівниками дисципліни і законності. Забезпечує проведення службових перевірок у разі порушення законності працівниками підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків;
 • д) здійснює керівництво канцелярією та режимно-секретним сектором з питань державної таємниці та забезпечує постійний контроль за охороною державної таємниці в Управління).

Контрольні повноваження УБНОНу МВС України в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу є такими[3]:

 • а) здійснює заходи із забезпечення контролю за виробництвом, виготовленням, зберіганням, обліком, відпуском, розподілом, торгівлею, перевезенням, пересиланням чи використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, призначених для виробництва або виготовлення цих засобів і речовин, а також за встановленими правилами посіву або вирощування маку та конопель для промислових цілей;
 • б) здійснює контрольні функції шляхом перевірки ефективності діяльності органів і підрозділів головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях з питань протидії незаконному обігу наркотиків, комплексне відстеження наркоситуації і оперативне вирішення поставлених завдань у сфері протидії наркозлочинності. Результати доповідає керівництву Міністерства і вносить пропозиції щодо усунення недоліків та вдосконалення оперативно-службової діяльності в цьому напрямку;
 • в) начальник управління заслуховує звіти керівників підпорядкованих підрозділів ГУМВС, УМВС про виконання ними функціональних обов'язків, забезпечення вирішення питань протидії незаконному обігу наркотиків і здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня службової діяльності. За результатами заслуховувань готує відповідні управлінські рішення, спрямовані на усунення негативних тенденцій та підвищення ефективності виконання поставлених перед службою завдань.

Повноваження ДСКН України в сфері адміністрування наркоконтролю щодо протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

ДСКН є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується КМ України. ДСКН України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань.

Основними завданнями ДСКН України є[7]:

 • 1) формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
 • 2) здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень; координація діяльності органів виконавчої влади у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень; 3) забезпечення відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та протидії їх незаконному обігу, а також представлення інтересів України у зазначеній сфері в міжнародних організаціях.

ДСКН України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць: Автономну Республіку Крим, області, міста Київ та Севастополь) територіальні органи.

ДСКН України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

ДСКН України для виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

 • 1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • 2) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами керівництва ДСКН України, керівника територіального органу ДСКН, від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури України, інших правоохоронних органів та військових формувань, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, документи, матеріали та інші відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які перебувають в обігу (в тому числі незаконному) на території України, а також ті, що вилучені з незаконного обігу, про державну реєстрацію, перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин, лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
 • 3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
 • 4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
 • 5) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції.

ДСКН України відповідно до покладених на неї завдань[8]:

 • – узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, в тому числі проекти нормативно-правових актів, та вносить їх на розгляд КМ України, забезпечує їх реалізацію, погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
 • – розробляє проекти державних цільових програм, бере участь у забезпеченні виконання таких програм;
 • – розробляє пропозиції щодо приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • – визначає пріоритетні напрями розвитку сфери протидії їх незаконному обігу;
 • – подає щороку КМ України звіт про результати реалізації державної політики у сфері протидіїїх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
 • – виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотиків, організовує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;
 • – здійснює прогнозування розвитку наркоситуації, проводить постійний моніторинг стану справ у сфері протидії наркозлочинності, забезпечує збирання та узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів;
 • – отримує, аналізує та узагальнює в межах своїх повноважень інформацію про стан справ у цій сфері;
 • – визначає порядок проведення контролю та здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у даній сфері;
 • – здійснює профілактичну діяльність щодо попередження незаконного вживання наркотичних засобів;
 • – готує та вносить на розгляд КМ України пропозиції щодо включення засобів і речовин до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • – готує та вносить в установленому порядку на розгляд КМ України пропозиції щодо визначення:
  • а) гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться у лікарських препаратах;
  • б) переліку медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • в) переліку інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю, і правил проведення операцій з ними;
  • г) порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;
  • д) порядку придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів, для промислових цілей;

є) порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;

 • ж) обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних і наукових цілей, лікарських препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму;
 • з) обсягу квот, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів;

розробляє та затверджує ліцензійні умови та видає суб'єктам господарювання ліцензії, приймає рішення про анулювання ліцензій, вживає у межах своїх повноважень заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсор;

 • – видає за погодженням з СБ України суб'єктам господарювання дозволи на право ввезення (вивезення) та на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • – здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 • – здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади щодо організації виконання актів законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та протидію їх незаконному обігу;
 • – взаємодіє з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • – координує в межах своїх повноважень роботу органів виконавчої влади, пов'язану з виконанням державних програм з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також протидії їх незаконному обігу в межах наданих повноважень;
 • – здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у сфері протидії їх незаконному обігу;
 • – координує в межах своїх повноважень виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у зазначених сферах;
 • – інформує відповідно до міжнародних договорів, компетентні органи інших держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про здійснення таких операцій МККН ООН;
 • – інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші органи державної влади про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
 • – готує матеріали до проекту щорічної доповіді Кабінету Міністрів України про додержання вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • – готує та в установленому порядку подає до МККН ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; здійснює обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
 • – здійснює інші повноваження, визначені законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та покладені на неї Президентом України.

Очолює ДСКН, здійснює керівництво її діяльністю Голова ДСКН України, несе персональну відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України, КМ України за виконання покладених на ДСКН України завдань і функцій. Структуру апарату ДСКН України затверджує Голова ДСКН України.

 • [1] Відом. Верхов. Ради України, – 1995. – № 10. – Ст. 62.
 • [2] Відом. Верхов. Ради. – 1991. – №4. – Ст. 20.
 • [3] search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/MVS369.html.
 • [4] search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/MVS369.html.
 • [5] search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/linkl/MVS369.htmI.
 • [6] search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/MVS369.html.
 • [7] Офіц. вісн. України. – 2011. – №29. – Ст. 1263.
 • [8] Офіц. вісн. України.– 2011. – №29. – Ст. 1263.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >