< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Гроші як засіб платежу

Внаслідок неоднакової тривалості періодів виробництва різних товарів і періодів їх обігу, сезонного характеру їх виробництва і збуту, покупці можуть не мати грошей. Тому виникає необхідність купівлі-продажу товарів в кредит, тобто відстроченої сплати грошей. При використанні в цілях погашення боргових зобов'язань, гроші виконують функцію засобу платежу.

Як засіб платежу гроші функціонують не лише при оплаті куплених в кредит товарів, але і при погашенні грошових позик, внесенні орендної плати за землю, сплаті податків та інших платежів.

Нове у функції грошей як засобу платежу

Першим кроком трансформації функції грошей як засобу платежу був вихід їх за межі товарного обігу і обслуговування погашення різних зобов'язань в суспільстві (звичайно, якщо вони були в грошовій формі). Кредитні гроші стали здійснювати самостійний рух без зв'язку з товарним обігом, зокрема, при платежах до бюджету, в централізовані фонди цільового призначення, фінансуванні громадських потреб з цих фондів, при видачі банківських позик і їх погашенні і інш. Розширення сфери функціонування грошей як засобу платежу здійснювалося за рахунок сфери їх функціонування як засобу обігу. Це здійснило певний позитивний вплив на економіку: розширилося маневрування грошовими коштами, посилилася еквівалентність обміну, що сприяло економії грошових коштів і прискоренню оборотності капіталу. В той же час не можна забувати, що у функції грошей як засобу платежу існує загроза неплатежів (розірвавши ланцюги боргових зобов'язань) і в широких масштабах це може призвести до грошово-кредитної кризи.

Другим кроком транс формації став початок поступового витіснення національних грошей з грошового обігу, що стало закономірним наслідком глобалізації економіки, інтернаціоналізації господарських зв'язків. З розвитком комп'ютеризації національні гроші все більше витісняються з грошового обігу колективними валютами - екю, тепер євро.

Ще одна особливість цієї функції проявляється в тому, що роль платіжних інструментів все більше відводиться електронним грошам. їх поширення має великі переваги.

По-перше, веде до великої економії ресурсів (немає друкування грошей, росте їх захист, полегшується транспортування).

По-друге, поширення електронних грошей сприяє декриміналізації грошових стосунків, оскільки електронні гроші завжди виступають як іменні гроші.

По-третє, поширення електронних грошей дозволить здійснити тотальний контроль за усіма грошовими операціями, відстежити і запобігти ухиленню від сплати податків, факти хабарництва та ін.

Світові гроші

Функціонування грошей на світовому ринку обумовлюється розвитком міжнародних політичних і економічних відносин (зовнішньо-торгівельних. міжнародних, кредитних зв'язків і інш.). Світові гроші — це їх функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємин між країнами.

На початку формування світового ринку світові гроші, як писав К. Маркс, скидають з себе "національні мундири" і виступають у вигляді зливків благородних металів будучи повноцінними грошима. Прийом таких грошей в платежі здійснювався по вазі, а не по кількості монет. Саме тому світові гроші виступали як комплексна функція грошей, тобто виконували усі функції грошей одночасно по суті повторюючи їх функції на внутрішньому ринку.

Складне питання - форма, в якій світові гроші виконують свою функцію в нинішній час. Одні учені зв'язують форму тільки із золотом, інші заперечують, вважаючи, що купівля-продаж золота за національні валюти є торгівля золотом як звичайним товаром, а не грошовим. Важливо враховувати, що створені нові функціональні форми світових грошей у вигляді грошових замінників - СДР, ЕКЮ, ЄВРО. Валюти провідних країн світу (долар США) стали функціонувати як міжнародні платіжні, купівельні і резервні засоби.

Нове у функції грошей як світових

Окрім відміченої метаморфози утворення нових форм світових грошей у вигляді СДР, ЕКЮ, ЄВРО, нове в цій функції полягає у формуванні тенденції, зворотної первинній. Якщо спочатку гроші, як світові, скидали свої "національні мундири", то тепер вони починають їх "одягати". Такий феномен вимагає пояснення,

У сучасних умовах світові гроші є платіжним і купівельним засобом і успішно функціонують в "національних мундирах", причому навіть без внутрішньої субстанціальної вартості з ряду причин. По-перше, з'явився і отримав широкий розвиток глобальний фінансовий ринок з системою взаємозв'язків і залежностей між його учасниками з приводу кредиту, банківського обслуговування. Враховуючи, що світові гроші в більшості випадків функціонують швидкоплинно, просто відпала потреба використовувати для цього повноцінні гроші. Можна обійтися їх знаками. По-друге, істотне накопичення економічного потенціалу окремими країнами світу зумовило довіру до їх національних валют світової спільноти (долар, фунт, марка, франк та ін.). Ці національні валюти стали реальними носіями мінової вартості не тільки усередині країни, але і за її межами. По-третє, коли механізм протистояння країн міняється на механізм їх співпраці і усі вони спільними зусиллями будують механізм довіри до найбільш стабільної валюти (наприклад, долару США), виникає тверда упевненість в стабільності валюти. Причому, на такій основі можна будувати і міжнаціональні валюти (СДР, ЕКЮ, ЄВРО). їх застосування забезпечує можливість купівлі-продажу товарів між країнами, без вимог розрахунків золотом. Це підтверджує сучасна практика розрахунків між країнами, які успішно здійснюються в доларах, євро, інших валютах. Довіра до національних грошей така ж як і до світових.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >