Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТОКСИКОЛОГІЯ – БАЗОВІ ПОНЯТТЯТоксичність і специфікація токсинівЧинники, які зумовлюють токсичністьТоксикологія навколишнього середовищаТоксичний ефектМетаболізм токсинівМетоди дослідження токсичностіЕпідеміологічні та лабораторні дослідженняОцінка токсичних ефектів організмівОцінка токсичності водиТоксичний вплив ксенобіотиківРакотворчий (канцерогенний) впливМутагенний впливТератогенний впливАлергійний впливКритерії оцінки впливу токсикантів на екосистемиВАЖКІ МЕТАЛИ (ВМ) В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІДжерела важких металів у довкіллі та форми існуванняХарактеристики токсичних металівМіграція і геохімічні циклиТоксичність важких металівМетали у водіФорми існування металівФізико-хімічні рівноваги іонів металів у водному середовищіТермодинаміка процесів рівноваги іонів металів у водахМетали в ґрунтіМетали в повітріХарактеристика окремих важких металів у навколишньому середовищіРтутьФізико-хімічні властивостіФорми ртуті в навколишньому середовищіТоксичністьДопустимі концентрації ртутіСвинецьВластивості свинцюФорми існування свинцюТоксичність свинцю і його сполукДопустимі концентрації свинцюКадмійФізико-хімічні властивостіФорми існування в навколишньому середовищіТоксичність кадмію і його сполукДопустимі концентрації кадміюХромФізико-хімічні властивостіФорми існування хромуТоксичність хрому та його сполукДопустимі концентрації хромуПОЛІЯДЕРНІ АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (ПАВ)Загальна характеристика ПАВДжерела забруднень ПАВПАВ у водному середовищіПАВ у ґрунтіПАВ в атмосферіПАВ у продуктах харчуванняТоксичність ПАВДопустимі концентрації ПАВХЛОРОВАНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ (КОС)Аліфатичні галогеновуглеводніВизначення і властивостіГалогеновуглеводні в навколишньому середовищіТоксичність галогеновуглеводнівДопустимі концентрації галогеновуглеводнівФреониВизначення і властивостіФреони та атмосферний озонПоліхлорбіфенілВизначення і властивостіБіфеніли в навколишньому середовищіТоксичність біфенілуДіоксиниФізико-хімічні властивостіДжерела діоксинів у навколишньому середовищіХімічна промисловість і діоксиниСпалювання відходів і діоксинівТоксичність діоксинівДіоксини в навколишньому середовищіНорми діоксинів у навколишньому середовищіЯк резюме – діоксини та наслідки діїПЕСТИЦИДИПоняття про пестицидиДжерела забруднень навколишнього середовища пестицидамиРеакції "пестициди – навколишнє середовище"Фізико-хімінні перетворення пестицидів у навколишньому середовищіВодне середовищеҐрунтове середовищеПовітряне середовищеЗміни пестицидів у рослинахЗміни пестицидів в організмах ссавцівУнормування концентрацій пестицидівХарактеристика окремих пестицидів,4-DДДТГексахлорциклогексан (ГХЦГ)ФенітротіонПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР)Тип і властивості поверхнево-активних речовинДетергенти в навколишньому середовищіТоксичність ПАРНорми ПАР у навколишньому середовищіРАДІОНУКЛІДИ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІІонізуюче випромінюванняОдиниці випромінюванняДжерела випромінюванняПриродні джерелаАнтропогенні джерелаБіологічний вплив іонізуючого випромінюванняЯдерна енергетикаНАФТОГАЗОПРОДУКТИ, НАФТОШЛАМИОсновні види та джерела нафтових забрудненьТоксичність нафтогазопродуктівХІМІЧНА ЗБРОЯ (ХЗ) ЯК ЧИННИК ВІДТЯГНУТОЇ КАТАСТРОФИПоняття про хімічну зброю та джерела небезпекиМетоди знищення (поховання) хімічної зброї (отруйних речовин)ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ РІВНЯ ВНАИВУ ТЕХНОГЕННИХ ЧИННИКІВ І ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАЗагальні відомостіНедоліки нормативних показників, що використовуютьсяРекомендовані нормативні показникиБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ДІЇ ЕКОТОКСИКАНТІВВимоги, які висуваються до біоіндикаторівБіоіндикація забруднень наземних екосистемСсавці-біоіндикаториҐрунтова мезофаунаРослинні біоіндикаториБіоіндикація в прісноводних екосистемахМорські екосистемиБіотестування і біоідентифікація забрудненьПРОБЛЕМИ ТРАНСКОРДОННОГО ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮВАЧІВТипи транскордонних забрудненьЗабруднення повітряЗабруднення повітря автомобілямиТранскордонне забруднення повітря сполуками сірки та азотуМетодологія підходу до вирішення питань попередження забруднення атмосфериНормування в області радіаційної безпекиЗабруднення водиТранскордонні переноси "брудної дюжини"Глобальний смог над ЗемлеюОцінка основних шляхів перенесення забруднюючих речовин"Візьмемось за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці!" (Б. Окуджава)
 
Наст >