< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Критерії оцінки передового педагогічного досвіду

Справжній керівник завжди стежить за виразом облич своїх підлеглих

Вінс Ломбарді

Передовий педагогічний досвід виростає з-поміж маси позитивного. Для його виявлення користуються системою критеріїв. У педагогічній літературі автори (Ю. Бабанський, М.Таланчук, В. Бондар, М.Красовицький та ін.) використовують різну кількість критеріїв – 5-7. З метою комплексної оцінки педагогічного досвіду як передового доцільно використовувати оптимальну кількість критеріїв, тому що на основі одного критерію оцінити таке складне явище неможливо, а надмірна їх кількість утрудний даний процес. Оптимальною кількістю таких критеріїв є 5:

  • 1. Актуальним вважається такий досвід, який спрямований на розв'язання найважливіших проблем навчання і виховання школярів, поставлених урядом перед школою. Наприклад, на сьогодні актуальним є проблеми вдосконалення форм, методів навчання і виховання учнів, здійснення диференційованого навчання, формування національної свідомості школярів тощо.
  • 2. Новизна досвіду – це такий критерій, який дозволяє виділити передовий досвід з-поміж маси позитивного. Незалежно від того, чи виходять автори досвіду за межі відомих форм і методів, чи здійснюють педагогічний процес у цих самих межах, вони завжди вносять до нього щось індивідуально значуще. Елементи новизни можна сьогодні простежити в досвіді таких відомих учителів, як В. Шаталов, М. Гузик, Б. Дегтярьов, М. Палтишев, О. Захаренко та багато інших.

У педагогічній літературі виділяють такі показники, що характеризують новизну досвіду: 1) відкриття нових форм, методів, способів педагогічної діяльності, вихід за межі відомого в науці й масовій практиці; 2) творча реалізація в досвіді нових теоретичних концепцій, ідей; 3) творче впровадження нових форм, методів, способів педагогічної діяльності з урахуванням місцевих умов; 4) раціоналізація окремих сторін педагогічної діяльності; 5) використання методичних рекомендацій, розроблених вченими, методистами, кращими вчителями; 5) використання методичних рекомендацій, розроблених вченими, методистами, кращими вчителями; 6) оптимальна організація педагогічної діяльності, яка служить зразком для оточуючої практики.

Показник 1–4 характеризують новаторський досвід, причому перші два із них – дослідницький, а показники 3 і 4 – раціоналізаторський досвід. Зразковий досвід відповідає показникам 5 і 6. Новизна у зразковому досвіді носить суб'єктивний характер, тобто є новою лише для певної групи людей.

  • 3. Результативність досвіду. Без даного критерію досвід не може називатися передовим. Проте не завжди високі результати дають підставу вважати даний досвід передовим. Часто вони можуть бути випадковими. Результативний досвід характеризується такими показниками, як наявність в учнів міцних знань, умінь і навичок з навчальних предметів, високий рівень розвитку школярів, їх вихованість, причому таких результатів досягнуто завдяки оптимальному використанню відведеного часу й власних сил.
  • 4. Стабільність досвіду. Цей критерій передбачає функціонування досвіду не менше 3-4 років, а також перевірку досвіду в практиці роботи педагогічних працівників. Тимчасові позитивні результати не дають підстав говорити про досвід як передовий.
  • 5. Перспективність досвіду вказує на можливість його творчого наслідування іншими педагогами. А для цього потрібно виділити в досвіді типове, суттєве, доступне для наслідування іншими й вказати педагогічні умови, за яких таке наслідування можливе (у звичайних умовах, в умовах обладнання класу-кабінету тощо).

Наведені критерії використовуються на стадії первинного ознайомлення з досвідом, а також у процесі його аналізу й узагальнення. Висновок про наявність у тій чи іншій педагогічній діяльності передового досвіду робиться на основі обліку всіх показників, які представляють його загальні критерії. Відсутність хоча б одного з них не дає підстав вважати досвід передовим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >