< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вимоги й особливості ведення вчителем початкових класів шкільної документації

Завдання успішного управління – зробити організацію результативною та ефективною в найближчій і довгостроковій перспективі

Іцхак Адізес

Класний журнал – державний документ встановленого зразка, ведення якого є обов'язковим для кожного вчителя і класного керівника згідно встановлених норм. Це обов'язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має такі розділи:

 • – облік відвідування;
 • – облік навчальних досягнень учнів;
 • – облік проведення навчальних екскурсій;
 • – зведений облік навчальних досягнень учнів;
 • – загальні відомості про учнів;
 • – зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні;
 • – зауваження до ведення журналу.

Ведення журналу здійснюється класними керівниками

й вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан і достовірність записів.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою – частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору [Наказ МОН України від 23.06.2000 р., № 240].

Журнали класів на одній паралелі слід нумерувати цифрами й відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 1-А клас, 1-Б клас, З-A клас, 3-Б клас тощо.

У розділі "Облік досягнень у навчанні учнів" (з окремих предметів) на лівій стороні розгорнутої сторінки журналу вчитель веде щоденний облік відвідування і досягнень у навчанні. Відсутність учня на уроці позначається буквою "на.

На відповідних сторінках класного журналу вказуються назви навчальних предметів (назви освітніх галузей зазначати не потрібно).

Перелік назв навчальних предметів для запису в класному журналі

Освітня галузь

Клас

Навчальні предмети

Деякі особливості запису навчальних предметів

Мова і література

1

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання) Навчання грамоти

Указати мову навчання. На окремі складові навчального предмета (читання і письмо) не слід відводити окремі сторінки

2-4

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Указати мову навчання

Мова навчання Читання

Указати мову навчання (наприклад: "Українське читання", тощо)

1-4

Українська мова (для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

 • 2-4
 • (1-4)

Іноземна мова (англійська, німецька, іспанська тощо)

У дужках указати мову. "1-4" – слід указувати для класів із поглибленим вивченням іноземних мов

Математика

1-4

Математика

Людина і світ

1-4

Я і Україна

1-4

1-2

Я і Україна

На кожну складову цього курсу необхідно відводити окремі сторінки

3-4

Я і Україна Природознавство

3-4

Я і Україна Громадянська освіта

1-4

Я і Україна. Довкілля

Мистецтво

1-4

Мистецтво

Інтегрований курс

Образотворче мистецтво

Музичне мистецтво

Технологія

1-4

Трудове навчання: технічна і художня праця

Здоров'я і фізична культура

1-4

Фізична кцльтцра

Основи здоров'я

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів учитель здійснює орієнтовно так:

 • – якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 1 годину на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 1-2 класах, "Основи здоров'я" в 1-4 класах, "Трудове навчання" в 2-4 класах, "Образотворче мистецтво" в 1-4 класах), то необхідно залишити в журналі орієнтовно три розвороти (шість сторінок), тобто три сторінки ліворуч – для обліку навчальних досягнень учнів і три сторінки праворуч – для запису змісту уроків і домашніх завдань;
 • – якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 2 години на тиждень (наприклад, "Я і Україна" в 3 -4 класах; "Трудове навчання" в 1 класі), то відповідні записи в журналі здійснюються на п'яти розворотах, 5 лівих і 5 правих сторінках журналу; а для записів у журналі з мови (української, мови національних меншин, іноземної) необхідно залишити орієнтовно 12 сторінок, тобто шість розворотів;
 • – якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 4 години на тиждень (наприклад, "Математика"), то відповідні записи в журналі здійснюються на 9 лівих і 9 правих сторінках журналу. Записи з мов у такому разі орієнтовно займуть 11 розворотів;
 • – якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин із предмета складається з годин інваріантної і варіативної складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

Наприкінці навчального року вчителем робиться відповідний запис "Програму виконано у повному обсязі" (підпис та ПІБ учителя).

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні й групові заняття, хоча вони не є обов'язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу. Облік відвідування учнями індивідуальних і групових занять ведеться на сторінках журналу в розділі "Облік навчальних досягнень учнів". Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті позначає умовною позначкою (наприклад, "+"). Облік індивідуальних і групових занять, що проводяться з учнями згідно з навчальним планом, а також заняття з правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах, з питань протипожежної безпеки, цивільної оборони, санітарії і гігієни записуються на вільних сторінках журналу.

Зміст заняття вчитель записує в графі "Зміст уроку", у наступній графі "Завдання додому" вказує назву предмета, з якого було проведено заняття [Лист МОН України № 1/9-532 від 11.09.2007 р.].

За письмові роботи бали виставляються у графі того дня, коли вони проводилися. На правій стороні розгорнутої сторінки журналу вчитель записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому. У графі "Завдання додому" записується зміст завдання і характер його виконання (читати, вивчити напам'ять), сторінки підручника, номери задач, прикладів і вправ, практичні роботи. Якщо дається завдання на повторення, то конкретно вказується його обсяг.

З предметів інваріантної складової навчального плану домашні завдання вчитель задає у 2 -4 класах лише в разі їх доцільності.

Нагадуємо: у 1 класі домашні завдання не задаються; у 2 класі на виконання домашніх завдань учень повинен витрачати не більше 45 хвилин; у 3 класі – 1 год 10 хв; у 4 класі – 1 год 30 хв [Лист МОН України від 29.12.2001 № 1/9-468].

З основ здоров'я, фізичної культури, трудового навчання: технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

Записуючи домашнє завдання, слід обов'язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: с. 10-12 – прочитати і переказати; с. 27-29 – вивчити вірш напам'ять, дібрати прислів'я; с. 57, впр. 117, с. 55 – повторити правило. Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, вихідні й святкові дні.

У розділі журналу "Зведений облік досягнень у навчанні" фіксуються навчальні досягнення учнів із предметів інваріантної складової. З варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів.

У класному журналі для 2 класу в II семестрі заповнюються колонки: II семестр, річний бал. У класному журналі для З класу заповнюються колонки: І і II семестри, річний бал. У класному журналі для 4 класу: І і II семестр, державна підсумкова атестація, річний бал.

Графи розділу "Загальні відомості про учнів" (№ особової справи, прізвище, ім'я і по батькові учня, стать; рік, місяць і число народження; коли й куди вибув; прізвище, ім'я та по батькові батька й матері або опікунів; заняття і місце праці батьків (посада, назва й адреса підприємства, телефон; домашня адреса, телефон) класний керівник заповнює на підставі документальних даних про учнів у період перших 10 днів навчального року й систематично протягом року вносить в цей розділ відповідні записи в зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів.

У графі "Рішення педагогічної ради" записуються відомості про результати, досягнуті у навчанні учня: переведено до наступного класу, нагороджено Похвальним листом, видано свідоцтво з відзнакою, залишено на повторний курс, призначено повторну державну атестацію і з яких саме предметів, наслідки повторної державної підсумкової атестації.

Запис про рішення педагогічної ради робиться із зазначенням дати її проведення і номера протоколу.

Крім основних (Переведено до класу), можливі такі варіанти записів рішення педагогічної ради:

 • – переведено до іншої школи (класу) – вказати номер закладу;
 • – направлено на довготривале лікування;
 • – перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в санаторній школі;
 • – запропоноване завдання на літо за індивідуальною програмою;
 • – навчається за індивідуальним навчальним планом, індивідуальною програмою;
 • – переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо.

Класний журнал розрахований на один навчальний рік. Контроль за веденням і зберіганням його здійснюють директор навчального закладу та його заступники з навчально-виховної роботи. Свої зауваження вони записують на спеціальній сторінці в кінці журналу. Всі записи у класному журналі повинні вестися чітко й охайно.

Зберігається класний журнал у справах школи 5 років, а випускних класів – 10 років.

Контроль і відповідальність за дотриманням вимог щодо ведення класного журналу здійснюється адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу з винесенням зауважень на сторінку "Зауваження з ведення класного журналу" не рідше 1 разу на місяць. При наявності зауважень або пропозицій із боку перевіряючого потрібно усунути їх протягом тижня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >