< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Платіж за дисконтова ними векселями

Отримання платежу повністю і в строк є основою діяльності співробітників вексельного відділу банку. Для цього вони здійснюють суворий нагляд за термінами платежів. Кожного робочого дня складається спеціальна відомість, яка заповнюється даними щодо усіх векселів терміном погашення на це число. Ці дані звіряються з векселями, що зберігаються у сховищі банку, після чого один примірник відомості передається до операційного відділу, а другий залишається у відповідальної особи банку, яка здійснює операції врахування.

Наслідком позитивних висновків економічної та юридичної експертизи векселів стає укладання договору про їх урахування.

Після своєчасного отримання платежу у відомості роблять відповідні позначки та ставлять належні написи на сам вексель. Платник може вимагати, щоб вексель йому було вручено з розпискою про отримання платежу. Вона може розміщуватися на векселі або ж мати вигляд окремого документа. У розписці зазначається, коли, від кого і якою сумою отримано платіж.

Водночас розписка не має абсолютної дії. У світовій вексельній практиці діє загальне правило: якщо й не зроблено розписки про отримання платежу, а вексель перебуває у платника, то визнається, що він сплатив за даним векселем належним чином. Але якщо здійснено лише частковий платіж, платник не може вимагати повернення векселя. Йому можуть лише зробити позначку про частковий платіж на векселі та видати відповідну розписку. Відсутність такого посвідчення на векселі загрожує платникові повторним зверненням про оплату з боку законного векселетримача.

У випадку дострокового платежу платникові повертається відповідна сума дисконту за ті дні, що залишилися до строку. Це можна зробити не пізніше, ніж за 10—7 днів до цього строку, а сума дисконту обчислюється за ставкою відсотка банку, що сплачується з коштів на поточних рахунках. При сплаті вексельної суми після строку платник понад цю суму платить банкові неустойку, яка нараховується за розміром облікової ставки Національного банку України плюс витрати на опротестування, розсилання повідомлень тощо. Лише після цього банк видає вексель платникові.

Банк може прийняти платіж і за той вексель, що не був своєчасно оплачений і тому надісланий до нотаріуса для здійснення протесту. Тоді, отримавши належну суму, банк вручає платникові лист до нотаріуса про безплатну видачу векселя пред'явникові даного листа. Якщо платіж отримує банк-кореспондент, то він спеціальним авізо повідомляє про цей факт банк, який надав йому доручення.

Не оплачений своєчасно вексель банк наступного ж дня має передати нотаріусові для опротестування. Діє така категорична вимога: з одного боку, ні за яких обставин не можна передати вексель для опротестування раніше дня, наступного за днем терміну платежу, а з іншого, якщо пропустити цей день, хоч би і не з вини банку, то стає неможливим саме опротестування. Нотаріусові векселі передаються з належно оформленим описом (реєстром). При цьому стягуються встановлені збори, які не повертаються, навіть якщо вексель не буде опротестований. Отримавши опротестований вексель, банк подає письмову вимогу векселепред'явникові про оплату векселя у термін від трьох до семи днів. Якщо вимогу не буде виконано, банк може припинити кредитування векселей ред'явника, а далі звернутися до суду про примусове стягнення боргу. Так само чинять і банки-кореспонденти, й філії, яким банк надіслав векселі на інкасо.

У випадку непогашений облікованого векселя дії учасників вексельного обігу виглядають так (див. схему 9.2).

Якщо ж пред'явник векселя відмовляється від платежу, порядок дій учасників вексельного обігу матиме такий вигляд (див. схему 9.3).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >