< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ ЗА УЧАСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ

Основним первинним документом і підставою складання й видачі векселя є договір, умови якого у векселі не відображаються і не впливають на процес його обігу та стягнення боргів, як це і вимагає абстрактність векселя. Водночас у первинний договір поставки товару у кредит, наданих послуг чи виконаних робіт додатково вводяться, наприклад, такі елементи: "Розрахунок за товар покупець здійснює шляхом видачі під розписку простого векселя на суму 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) гривень у банку "Аваль" у Києві строком оплати 28 листопада 2001 року" або "Розрахунок за товар покупець здійснює шляхом видачі продавцеві під розписку десяти переказних векселів сумою 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень строком оплати 20 листопада 2001 року, з авалем Промінвестбанку у м. Києві і з платежем у філії Приватбанку у м. Бровари".

Розрахунки векселями можуть передбачати й інші елементи, які покликані задовольняти будь-які потреби сторін. Зокрема, договір може містити такі додаткові умови: "Розрахунки за даним договором вважаються закінченими тільки після оплати отриманих векселів"; "Покупець вручає вексель Постачальникові після отримання товару за накладною"; "Покупець зобов'язаний надіслати Постачальникові повідомлення (авізо) про оплату цих векселів"; "Векселі мають бути підписані першою особою" та ін.

На рішення про продаж товарів проти векселів (простих чи переказних) істотно впливають такі фактори:

 • • по-перше, врахування власного фінансового стану. Надання кредиту має спиратися на наслідки повсякденного аналізу ліквідності, тому що звідси починається визначення термінів і сум погашення векселів;
 • • по-друге, врахування можливостей і умов обліку (дисконту) отриманих векселів, їх використання у розрахунках з іншими учасниками господарського обороту, аналіз кон'юнктури ринку тощо;
 • • по-третє, правильна оцінка покупця. Загальновизнаними ознаками його кредитоздатності є платоспроможність, стан власного капіталу, забезпечення кредиту, поточний стан виробництва і збуту та ін.

Гнучкість у проведенні вексельних операцій і висока ліквідність векселів напрацювали різноманітні варіанти вексельного обігу. Наприклад, дії щодо вчинення протесту в неакцепті та прийняття акцепту призначеним посередником показані на схемі б. 1.

Відмова платника від виконання взятого зобов'язання може бути й на стадії платежу. Тоді вексельний обіг із здійсненням протесту в неплатежі та призначенням посередника для задоволення зобов'язань за векселем виглядає так, як подано на схемі 6.2.

У випадку добровільної інтервенції посередництва третьою особою вексельний обіг із здійсненням протесту в неак-цепті і прийняттям акцепту набуває іншої форми (див. схему 6.3).

Посередник може здійснити інтервенцію за будь-яку із векселе зобов'язаних осіб. У випадку посередництва за векселедавця вексельний обіг із неплатежем у строк, пред'явленням до протесту і платежем за векселем особою, що заявила про своє посередництво, виглядатиме згідно зі схемою 6.4.

Але не завжди є можливість знайти посередника. Тоді його функції може виконати будь-хто з індосантів (див. схему 6.5).

Контрольні запитання та завдання

► Що таке відчуження прав за векселем та який механізм його реалізації?

► Розкрийте зміст та функції індосаменту. Які вимоги щодо розміщення індосаментів на векселі діють в Україні?

► Що таке бланковий індосамент і які права за векселем він надає індосатові?

► Обгрунтуйте вимоги, що висуваються до законного векселетримача.

► Аргументуйте правові наслідки безоборотного індосаменту. За яких умов індосант не може зняти з себе відповідальність за векселем?

► Чим відрізняється індосамент від цесії та в яких випадках вона використовується?

► Хто може бути першим індосантом?

► Наведіть класифікацію видів індосаментів.

► Чи вважаються індосаментом застереження векселедавця на лицевому боці векселя?

► Якщо індосант зробив свій напис на користь третьої особи, але не передав їй вексель, чи виникає в неї право вимоги за векселем?

► Виберіть правильну відповідь.

Хто може виконувати функції посередника?

 • а) особа, на чиє ім'я зроблено останній індосамент на векселі;
 • б) особа, на ім'я якої виписано вексель;
 • в) особа, яку вказують для виконання доручених вексельних дій, або той, хто добровільно узяв на себе обов'язки в порядку регресу;
 • г) будь-хто із власників векселя, якщо останнім передавальним написом є бланковий індосамент.

Хто не визнається законним векселетримачем?

 • а) будь-яка особа, у чиїй власності перебуває вексель;
 • б) особа, на ім'я якої виписано вексель;
 • в) особа, на чию користь зроблено останній передавальний напис на векселі;
 • г) будь-хто із власників векселя, якщо останнім передавальним написом є бланковий індосамент.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >