Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ Основи методології інвестиційного аналізуМетодологічні засади інвестиційного аналізуАналіз проектно-кошторисної документаціїАналіз техніко-економічного обґрунтування проектуБюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проектуМетоди оцінювання інвестиційних проектівОцінювання інвестиційної привабливості проектівОсобливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізіФінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарюванняУрахування ризику і невизначеності інвестиційних проектівАналіз ринку фінансових інвестиційОцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментівОцінювання стратегії фінансового інвестуванняАналіз інвестиційного портфеляОснови методології інвестиційного аналізуМетодологічні засади інвестиційного аналізуСутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціямиПоняття та класифікація інвестиційних проектівЖиттєвий цикл інвестиційного проектуЕфективність інвестицій та принципи її оцінкиВартість грошей в часіМетодологічні питання вибору норми дисконтуАналіз інвестицій в умовах інфляціїАНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇСклад та призначення проектно-кошторисної документаціїОрганізаційно-економічні аспекти порядку розробки проектно-кошторисної документаціїБізнес-план інвестиційного проектуДоходи та витрати інвестиційних проектівМетоди визначення кошторисної вартості інвестиційВиди та особливості складання кошторисів у складі проектної документації реальних інвестиційАналіз техніко-економічного обґрунтування проектуСутність та склад техніко-економічного обґрунтування проектуСистема техніко-економічних показників ефективності проектуМетодика визначення основних техніко-економічних показників проектуОцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішеньБюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проектуБюджетування як складова методології інвестиційного аналізуПрогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проектуОцінка фінансової спроможності проектуРозробка та оптимізація схеми фінансування проектуФормування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проектіМетоди оцінювання інвестиційних проектівКомплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектівЧисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестиційТермін окупності інвестиційРозрахункова та внутрішня норма доходності інвестиційІндекс прибутковості інвестиційМаксимальний грошовий відтікМетод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартістьОцінювання інвестиційної привабливості проектівПравила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектівОцінка інвестиційної привабливості проектів з різною тривалістю розрахункового періодуМодифікована внутрішня норма доходностіТочка Фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектівДюрація інвестиційОсобливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізіФінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарюванняСутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарюванняМетоди фінансово-інвестиційного аналізуОцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарюванняАналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарюванняУрахування ризику і невизначеності інвестиційних проектівСутність, значення та класифікація інвестиційних ризиківСистема методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному аналізіУкрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризикуСтатистичний (ймовірнісний) метод оцінки ризикованості інвестиційних проектівАналіз чутливості проектуМаржинальний аналіз ризикуМетод сценаріїв розвиткуМетод "дерева рішень"Метод Монте-КарлоАналіз ринку фінансових інвестиційКон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динамікиТехнічний аналіз ринку фінансових інвестиційФундаментальний аналіз ринку фінансових інвестиційІнвестиційний клімат та методи його дослідженняОцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментівПоняття та класифікація фінансових інструментівОцінка доцільності інвестування в фінансові інструментиОцінка інвестиційних якостей акційОцінка інвестиційних якостей облігаційОцінювання стратегії фінансового інвестуванняСутність та значення стратегії фінансового інвестуванняВибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і невизначеностіКритерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестуванняАНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯПоняття та класифікація інвестиційних портфелівПросторова та часова оптимізація портфеля реальних інвестиційОптимізація портфеля на основі графіків інвестиційних альтернатив та граничної вартості капіталуМоделі портфеля фінансових інвестицій
 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
Наст >