< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

 • 12.1. Поняття та класифікація інвестиційних портфелів.
 • 12.2. Просторова та часова оптимізація портфеля реальних інвестицій.
 • 12.3. Оптимізація портфеля на основі графіків інвестиційних альтернатив та граничної вартості капіталу.
 • 12.4. Моделі портфеля фінансових інвестицій.

Поняття та класифікація інвестиційних портфелів

Інвестиційний портфель - це цілеспрямовано сформована сукупність інвестиційних активів (реальних або фінансових інвестицій), що належать фізичній або юридичній особам (або декільком особам на правах пайової участі), який являє собою цілісний об'єкт управління для реалізації попередньо розробленої стратегії, що визначає інвестиційну мету.

Основне завдання портфельного інвестування - створити для сукупності інвестиційних активів такі умови інвестування, які є недосяжними з позиції окремо взятого активу і можливі тільки при його поєднання з іншими. Це передбачає досягнення найбільш оптимального поєднання для інвестора таких інвестиційних характеристик, як доходність, ліквідність та ризикованість.

Реальні інвестиції, як правило, мають нижчу прибутковість, меншу ліквідність, але вищий рівень ризику порівняно з фінансовими, що зумовлено високою капіталомісткістю і тривалими строками реалізації відповідних інвестиційних проектів. З метою досягнення найбільшої ефективності використання інвестиційних ресурсів та з огляду на певні методичні особливості оцінки ефективності реальних та фінансових інвестицій доцільно портфелі цих двох видів інвестиційних активів формувати та регулювати окремо.

Класифікація інвестиційних портфелів може здійснюватися залежно від аналітичних цілей за різними ознаками, основні з яких наведені в таблиці 12.1.

Таблиця 12.1

Класифікація інвестиційних портфелів

Класифікаційна ознака

Поділ портфеля

За метою інвестування

 • - Одержання доходу
 • - Збереження капіталу
 • - Приріст капіталу
 • - Забезпечення резервів
 • - Забезпечення ліквідності
 • - Розширення сфери впливу
 • - Приватизація
 • - Спекуляція

За типом

 • - Портфель доходності
 • - Портфель зростання
 • - Венчурний портфель
 • - Збалансований портфель
 • - Гарантійний портфель
 • - Незбалансований портфель
 • - Портфель, що вимагає диверсифікації

За видом

 • - Портфель цінних паперів
 • - Портфель реальних інвестицій
 • - Депозитний портфель
 • - Іпотечний портфель
 • - Кредитний портфель
 • - Комбінований портфель

За рівнем ризику

 • - Консервативний
 • - Помірно-агресивний
 • - Агресивний
 • - Нераціональний

За терміном

 • - Короткостроковий
 • - Середньостроковий
 • - Довгостроковий

За спеціалізацією

 • - Галузевий
 • - Регіональний
 • - Іноземних інвестицій

Основними принципами формування інвестиційного портфеля є: - збалансованість безпеки (невразливості інвестицій від потрясінь на ринку інвестиційного капіталу) і прибутковості;

 • - стабільне зростання доходу в процесі реалізації обраних інвестиційних рішень;
 • - висока ліквідність портфеля інвестицій (можливість при необхідності швидкого продажу інвестицій);
 • - виконання попередніх інвестиційних рішень повинне сприяти як успішному виконанню наступних, так і припливу нових інвестиційних пропозицій.

З метою підвищення ефективності формування інвестиційного портфеля і мінімізації втрат, пов'язаних з його оптимізацією і коригуванням, використовуються різні методи оцінки ефективності портфеля, а саме: для кількісної оцінки варто використовувати різні економіко-математичні методи; для якісної і наочної оцінки - графічний аналіз, порівняння планових показників з фактичними тощо. При цьому необхідно враховувати, що головна особливість стратегії формування портфеля інвестицій полягає в обмеженості інвестиційних ресурсів, а також розтягнутості цього процесу в часі.

Сигналом до зміни сформованого портфеля слугують як загальні ринкові зміни, так і падіння дохідності портфеля нижче прийнятної. Саме дохідність є тим індикатором, що змушує інвестора переглядати портфель.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >