< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

  • 2.1. Склад та призначення проектно-кошторисної документації.
  • 2.2. Організаційно-економічні аспекти порядку розробки проектно-кошторисної документації
  • 2.3. Бізнес-план інвестиційного проекту.
  • 2.4. Доходи та витрати інвестиційних проектів.
  • 2.5. Методи визначення кошторисної вартості інвестицій.
  • 2.6. Види та особливості складання кошторисів реальних інвестицій.

Склад та призначення проектно-кошторисної документації

В процесі інвестиційного проектування здійснюється розробка проектно-кошторисної документації на підставі нормативної бази, яка регламентує питання будівництва підприємств і споруд.

Проектно-кошторисна документація (або проектні матеріали) - це система документів, що містять опис і обґрунтування проекту, яка охоплює як документи, обов'язкові при проектуванні об'єктів капітального будівництва, так і додаткові матеріали, що розробляються учасниками проекту при експертизі, підготовці до реалізації і в процесі реалізації проектів.

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження цієї документації регламентується, насамперед, Державними будівельними нормами (ДБН), зокрема, такими як ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва", ДБН Д.1.1-7-2000 "Правила визначення вартості проектно-пошукових робіт для будівництва, що здійснюється на території України" та іншими.

Склад проектно-кошторисної документації залежить від складності об'єктів, що проектуються (табл. 2. 1).

У проектно-кошторисній документації деталізуються та уточнюються техніко-економічні характеристики проекту.

Таблиця 2.1

Склад та призначення проектно-кошторисної документації залежно від категорії складності об'єктів

Складова проектно-кошторисної документації

Характеристика об'єктів за категорією складності

Робочий проект розробляється для визначення конкретних містобудівних, архітектурних, художніх, екологічних, технічних, технологічних рішень об'єкта, їх техніко-економічних показників, виконання будівельно-монтажних робіт, робочих креслень та визначення їх кошторисної вартості. Складається з двох частин - затверджувальної (у складі пояснювальної записки, яка підлягає погодженню, експертизі та затвердженню) та робочих креслень.

Технічно нескладні об'єкти, а також об'єкти з використанням проектів масового та повторного застосування I категорії

Ескізний проект визначає принципові вимоги до містобудівних, архітектурних, екологічних, функціональних та інших рішень об'єкта з метою підтвердження можливості його створення як споруди цивільного призначення.

Об'єкти цивільного призначення з використанням проектів масового та повторного застосування II категорії, а також об'єкти з використанням проектів масового та повторного застосування III категорії - розробляється на першій стадії проектування.

Об'єкти технічно складні цивільного призначення щодо містобудівних архітектурних художніх та екологічних вимог інженерного забезпечення IV категорії, а також об'єкти технічно складні цивільного призначення щодо впровадження нових будівельних технологій, конструкцій та матеріалів V категорії - розробляється на першій стадії проектування та уточнюється на другій стадії. Об'єкти технічно складні виробничого призначення щодо містобудівних архітектурних художніх та екологічних вимог інженерного забезпечення IV категорії, а також об'єкти технічно складні виробничого призначення щодо впровадження нових будівельних технологій, конструкцій та матеріалів V категорії - розробляється на другій стадії проектування.

Продовження табл. 2.1 -1

Робоча документація розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт та містить робочі креслення, вихідні вимоги щодо розробки конструкторської документації на обладнання, специфікацію обладнання, виробів та матеріалів, габаритні креслення, кошторисну доку-мен тацію тощо.

Об'єкти з використанням проектів масового та повторного застосування II та ІІІ категорії - розробляється на другій стадії проектування.

Об'єкти технічно складні щодо містобудівних архітектурних художніх та екологічних вимог інженерного забезпечення IV категорії, а також об'єкти технічно складні щодо впровадження нових будівельних технологій, конструкцій та матеріалів V категорії - розробляється на третій стадії проектування.

Техніко-економічний розрахунок виконується для технічно і технологічно нескладних об'єктів виробничого призначення та включає обґрунтування потужності виробничого комплексу, номенклатури та якості проектної продукції, кооперації виробництва, забезпеченості ресурсами, розрахункової вартості та основних техніко-економічних показників.

Об'єкти виробничого призначення з використанням проектів масового та повторного застосування II категорії - розробляється на першій стадії проектування.

Техніко-економічне обґрунтування складається у більш розширеному обсязі порівняно з техніко-економічним розрахунком та передбачає проведення детального обґрунтування і вибору варіантів доцільності створення об'єктів ви робничого призначення.

Об'єкти технічно складні виробничого призначення щодо містобудівних архітектурних художніх та екологічних вимог інженерного забезпечення IV категорії, а також об'єкти технічно складні виробничого призначення щодо впровадження нових будівельних технологій, конструкцій та матеріалів V категорії - розробляється на першій стадії проектування.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >