< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання інвестиційної привабливості проектів

 • 6.1. Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів.
 • 6.2. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з різною тривалістю розрахункового періоду.
 • 6.3. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з нестандартними грошовими потоками. Модифікована внутрішня норма до-ходності.
 • 6.4. Точка Фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектів
 • 6.5. Дюрація інвестицій.

Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів

Між показниками NPV, PI, IRR, WACC в більшості випадків існує тісний взаємозв'язок, який дозволяє зробити однозначний висновок стосовно ефективності інвестиційних проектів:

 • - якщо NPV > 0, то, як правило, IRR > WACC, а PI > 1, що свідчить про доцільність реалізації проекту;
 • - якщо NPV< 0, то, як правило, IRR < WACC, а PI < 1, що вказує на збитковість інвестиційного проекту;
 • - якщо NPV = 0, то, як правило, IRR = WACC, а PI = 1, що відповідає ситуації відшкодування інвестиційних витрат без отримання прибутку.

Але на практиці може виникати ситуація, коли показники ефективності інвестицій не дозволяють прийняти однозначний висновок, оскільки їх значення суперечать один одному.

В цьому випадку при прийнятті інвестиційних рішень можна керуватися наступними загальними правилами використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів:

 • - якщо проекти є альтернативними внаслідок обмеження щодо їх фінансування із спільного інвестиційного бюджету, а прогнозний грошовий потік цих проектів є стандартним (тобто його елементи змінюють характер руху з видатків до надходжень, або навпаки, не більше одного разу), то для ранжування інвестиційних проектів перевага надається результатам аналізу показників внутрішньої норми доходності інвестицій (IRR);
 • - якщо відсутнє спільне обмеження щодо бюджету інвесторів або грошові потоки є нестандартними використовують тільки NPV;
 • - в умовах невизначеності та ризику перевага надається терміну окупності дисконтованих інвестицій (DPP).

Певні особливості має оцінка ефективності проектів екологічної або соціально-економічної спрямованості, для яких грошовий потік складається виключно з чистих видатків. У цьому випадку порівнюються витрати проектів з урахуванням фактору часу, тобто приведені чисті поточні витрати. Приймається до реалізації той проект, дисконтована величина витрат якого є меншою. Зауважимо, що коефіцієнт дисконтування для таких проектів необхідно скоригувати на фактор ризику, який виникає внаслідок можливого перевищення фактичними витратами їх планової величини. Це передбачає зменшення коефіцієнту дисконтування за рахунок збільшення ставки дисконту.

Якщо проводиться оцінка привабливості інвестиційних проектів, умови реалізації яких передбачають застосування декількох валют формування доходів та витрат, необхідно пам'ятати наступне: до-ходність вкладень, виражена в різних валютах, не зіставна. Тобто, наприклад, якщо процентна ставка у гривнях вища, ніж процентна ставка в євро, то не можна зробити висновок про невигідність інвестування грошей у гривневий депозит.

В цьому випадку необхідно здійснювати перерахунок доходності в єдину валюту для обох проектів, що порівнюються, враховуючи, що доходність у гривнях і доходність в іноземній валюті пов'язані таким співвідношенням:

Yr = f ■(! + Ys), (6.1)

Ys = f- o(1 + Yr), (6.2)

f 2

де Уг - доходність у гривнях;

У - доходність в іноземній валюті;

К1, К - курс валюти при продажу і при купівлі відповідно.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >