< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік придбання автотранспортних засобів

Первинний облік. У бухгалтерському обліку будь-яка операція повинна підтверджуватися відповідними документами. Придбання авто не є винятком. І першим документом, який повинен бути на підприємстві, є договір, згідно з яким отримується авто. До таких договорів можна віднести:

  • 1. Договір купівлі-продажу - при придбанні авто за кошти.
  • 2. Договір про безоплатну передачу - при безоплатному одержанні авто.
  • 3. Договір міни - при одержанні авто в рахунок поставленої продукції (товарів, робіт, послуг), тобто у випадку бартеру.
  • 4. Інші договори, наприклад, рішення засновників про одержання авто як внеску до статутного капіталу, та ін.

Важливими даними в договорі є пункт договору або додаток до договору, в якому зазначено вартість автотранспорту, а також його характеристики і складові (наприклад, наявність в автомобілі автомагнітоли, інструментів, запасних частин, кондиціонера, радіотелефону тощо). Відповідальна особа або комісія при прийнятті автомобіля в акті прийому-передачі повинна вказати повний перелік цінностей, отриманих від постачальника, тобто зробити опис прийнятого об'єкта. На практиці зазвичай постачальник оформлює товарну (видаткову) накладну на автомобіль (додаток 3), дані якої перевіряють при складанні опису або акту прийому.

При складанні опису звертають увагу на наявність:

  • 1) нестач у комплектації авто;
  • 2) наявних пошкоджень автомобіля;
  • 3) наявність і справність додаткового устаткування (вузлів, агрегатів та інших цінностей) автомобіля, не зазначених у його технічній документації. Це може бути кондиціонер, телевізор, пристрій проти викрадення, чохли, пально-мастильні матеріали тощо.

Усі цінності повинні бути зазначені в акті приймання автомобіля і відображені в фінансовому і податковому обліку. На практиці, незалежно від каналу отримання, на придбанні авто оформлюються або типові форми первинних документів з обліку основних засобів - Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (ОЗ-1), або власно утворений документ. В останньому випадку такий акт має містити мінімум необхідних для наступного обліку реквізитів.

Крім товарних документів, постачальник виписує і надає покупцеві податкову накладну на автомобіль (якщо продавець зареєстрований як платник податку на додану вартість - ПДВ). Цей документ є важливим для врахування суми ПДВ у постачальника (податкові зобов'язання) та покупця (податковий кредит).

Нормативним документом, який регулює методику відображення в бухобліку операцій з основними засобами (придбання, амортизація, вибуття) є П(С)БО 7 "Основні засоби".

Операції з придбання і сам автомобіль, який отримується, можна класифікувати за наступними ознаками:

  • 1. Форма оплати за автотранспорт: купівля за кошти; безоплатне одержання; внесок до статутного капіталу; за бартером.
  • 2. Термін експлуатації: новий автомобіль; автомобіль, що був у використанні;
  • 3. Мета використання: для виробничих цілей; для адміністративних цілей; для використання на запчастини.

Одиниця обліку. Незалежно від того, як автотранспорт отримувався, чи має він знос і для яких цілей призначений, одиницею обліку автотранспорту у фінобліку є об'єкт основних засобів, тобто саме авто. Будь-яке начіпне і додаткове устаткування, що не входить, відповідно до паспортних даних, до конструкції автомобіля і може бути демонтоване з автомобіля без порушення його функціональних можливостей і технічних характеристик, прибуткується як окремий об'єкт основних засобів чи матеріалів (запасів). Зокрема, навісне обладнання, наприклад, автомагнітола оприбутковується залежно від її вартості на рахунок 10 "Основні засоби" (понад 1000 грн) або рахунок 11 "Інші необоротні активи" (менше ніж 1000 грн), набір інструментів - на субрахунок 209 "Інші матеріали".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >