< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний облік і звітність

У бухобліку, згідно п. 15 П(С)БУ 7, заходи, спрямовані на підтримку об'єкта в робочому стані, включаються до складу витрат поточного періоду. Їхній облік ведеться згідно з П(С)БУ 16. Вибір рахунка, за дебетом якого повинні відображатися такі витрати, залежить від того, для яких цілей використовується автомобіль, а саме.

  • 23 "Виробництво" використовується у виробничих процесах автотранспортного підприємства - перевезення пасажирів чи вантажів.
  • 91 "Загальновиробничі витрати" використовується в процесі керування цехами, ділянками, відділеннями та іншими підрозділами основного і допоміжного виробництва. Наприклад, транспортне обслуговування керівників цехів, ділянок і т.ін.
  • 92 "Адміністративні витрати" використовується в процесі керування підприємством у цілому. Транспортне обслуговування керівника, головного бухгалтера, касира і т.ін.
  • 93 "Витрати на збут" використовується в процесі здійснення робіт зі збуту. Наприклад, транспортне обслуговування менеджера зі збуту, маркетингу тощо.

Усі ці рахунки при відображенні операцій з обліку техобслуговування можуть кореспондуватися з кредитом рахунків: 203 "Паливо", 207 "Запасні частини", 661 "Витрати по заробітній платі". У випадку одержання послуг за ремонту підрядним способом використовується рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Витрати на поліпшення автомобілів підприємство може враховувати на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" з наступним віднесенням їх на рахунок 105 "Транспортні засоби". Такий напрям списання витрат варто вказати в згаданих вище первинних документах.

Приклад. На СТО проведені роботи з ремонту і ТО мікроавтобуса на суму 7126,00 грн, у т.ч, ПДВ - 1321,00 грн. Сплачено СТО 3126 грн. Витрати розподілилися так:

  • 1) установка газового устаткування - 5000,00 грн, у результаті чого використовується дешевше паливо, плюс пДв - 1000,00 грн;
  • 2) установка покришок - 100,00 грн, крім того, ПДВ - 20,00 грн;
  • 3) вартість покришок - 1200,00 грн, крім того, ПДВ - 240,00 грн;
  • 4) придбання акумулятора - 300,00 грн, крім того, ПДВ - 60,00 грн;
  • 5) установка акумулятора - 5 грн, плюс ПДВ - 1,00 грн.

До збільшення економічних вигод від експлуатації мікроавтобуса приводить тільки установка газового устаткування, тому в бухобліку первісну вартість мікроавтобуса варто збільшити на 5000,00 грн. Покришки і витрати на їхню установку не вважаються поліпшенням автомобіля, тому їх включають до складу витрат підприємства. Заміна шин і акумуляторів спрямована на підтримку автомобіля в робочому стані, тому її можна розглядати як один з видів технічного обслуговування (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

Відображення поліпшень автомобіля

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Здійснено установку газового устаткування на автомобіль

152

631

5000,00

2

Відображається податковий кредит по придбаному газобалонному устаткуванню

641

631

1000,00

2

Оприбутковано автопокришки й акумулятор

207

631

1500,00

3

Відображається податковий кредит по придбаних автопокришках і акумулятору

641

631

300,00

3

Зроблено установку покришок і акумулятора на автомобіль

23

207

1500,00

4

Відображаються витрати, пов'язані з установкою покришок і акумулятора

23

631

100,00

5

Відбито суму податкового кредиту за проведені роботи

641

631

20,00

6

Оплачено СТО за виконані роботи, газобалонне устаткування, покришки й акумулятор

631

311

3126,00

7

Збільшено вартість автомобіля на суму поліпшень, що приводять до збільшення економічних вигод

105

152

5000,00

У такому варіанті віддільні предмети (акумулятори, шини) списані на витрати по даті установки на автомобіль. Можливий і інший варіант обліку, коли підприємство бажає контролювати ці предмети до моменту їхнього повного зносу і списання. У цьому випадку з водіями укладаються договори про повну матеріальну відповідальність і зазначені цінності ставляться їм у підзвіт. Така передача відображається проводками усередині субрахунка 207 (наприклад, по дебету 2071 "Шини в підзвіті" і кредиту субрахунка 2072 "Шини на складі"). Списання на виробництво буде проведено по даті представлення в бухгалтерію акта на списання шин, акумуляторів через вихід з ладу (поломки) чи повного зносу.

Фінансова звітність. На підставі реєстрів бухгалтерського обліку дані про фактичні витрати з ремонтів підлягають відображенню у Звіті про фінансові результати (ф. № 2). Залежно від того, до якого

виду витрат діяльності АТП належать ремонти, зазначається рядок звіту. Якщо зазначені витрати списують на собівартість основного або допоміжного виробництва, то витрати з ремонтів знайдуть своє відображення у рядку 040 форми № 2 як частина собівартості робіт. У випадку віднесення таких витрат до адміністративних витрат результат таких витрат знайде своє відображення в рядку 070 форми № 2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >