< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Віртуальне діагностування і моніторинг параметрів технічного стану

Відомо, що технічне діагностування PC – це визначення технічного стану його вузлів, агрегатів і систем, а також пошук і локалізація місця відмови або несправності, прогнозування залишкового ресурсу або вірогідності безвідмовної роботи. Моніторинг параметрів технічного стану і робочих процесів PC – контроль за зміною основних параметрів вузлів, агрегатів і систем PC. фіксація їх, а також дистанційне отримання необхідних параметрів для організації ін. систем.

Одна з цілей віртуального діагностування і моніторингу системи "ХНАДУ ТЕСА" – визначення і контроль технічного стану PC по параметрах робочих процесів енергосилових агрегатів (РПЕСА).

Параметри РПЕСА отримують сьогодні, як правило, при використанні стаціонарного обладнання. При цьому виникають складнощі, які зумовлені особливостями устаткування, що характеризується високою ціною, вузькою спеціалізацією або специфічними особливостями застосування. Це приводить до того, що виконати конкретні дії, згідно технології проведення діагностування PC, вдається далеко не у всьому об'ємі.

У ситуації, що створилася, найбільш ефективним рішенням є застосування інформаційно-діагностичного комплексу (ІДК), який може бути інтегрований в будь-яку транспортно-інформаційну систему. ІДК при проведенні діагностування дозволяє виконати широкий спектр робіт і реєструвати необхідні параметри діагностування PC в природних умовах його експлуатації в режимі віддаленого доступу діагноста до результатів діагностування.

ІДК є достатньо складною діагностичною системою, що дозволяє заміряти в умовах експлуатації велику кількість параметрів РПЕСА автомобіля і проводити їх реєстрацію на віддаленому комп'ютері з використанням можливостей системи "ХНАДУ-ТЕСА".

Більшість існуючих ІДК "враховують" рекомендації екологічної служби, умови експлуатації PC, проте вимагають, як показав аналіз, створення декількох інших сервісів тих, що реалізовують широкі можливості, які забезпечуються сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями ITS (рис. 5.11).

Можливості ITS і інформаційні основи їх досягнення

Рис. 5.11. Можливості ITS і інформаційні основи їх досягнення

ITS з позиції TEA зобов'язані бути "привернуті" до вирішення на АТЗК насущних завдань ІПВ-технологій, які сьогодні повинні розглядатися як основа забезпечення необхідних параметрів і технічного стану, і безпеки, і екології, і ін.

Для TEA головним тут є те, що ІДК, що знаходиться в структурі ITS і отримуює від неї величезний спектр інформації, направленої на безпеку (технічну, екологічну, ін.) людини, зобов'язан мати відповідне доповнення до базового ПЗ, яке визначається безпосередньо інтересами ІПВ-технологій.

При створенні ІДК для РПЕСА в транспортно-інформаційній системі

"ХНАДУ ТЕСА" були використані загальнодоступне діагностичне устаткування, базове ПЗ робочого місця диспетчера (діагноста) і проведена їх адаптація.

Розроблений ІДК, забезпечує отримання необхідних відповідей на запити по координатах PC (з виділенням геозон (див. рис.5.3)), а також рівні і витраті горючого на борту; швидкості; часу, впродовж якого автомобіль знаходиться в русі або в стані зупинки, у вигляді звітів у форматі xls (рис. 5.12).

Вид звіту у формі таблиці .xls на моніторі диспетчера

Рис. 5.12. Вид звіту у формі таблиці .xls на моніторі диспетчера

Конструктивно ІДК може полягати (див §5.2.1), наприклад, з бортового діагностичного гаджета – адаптера тестової системи, який в цьому випадку вимагає від PC обов'язкової наявності діагностичного роз'єму, через який інформація від бортових електронних блоків управління за допомогою гаджета, наприклад Bluetooth адаптера поступає на монітор інформаційного пристрою ІДК, наприклад планшета. Монітор (планшет) – друга складова даної системи ІДК (рис.5.13).

Від планшета інформація через мобільний Internet, з використанням технічних можливостей різних телематичних серверів, поступає до видаленого інформаційного пристрою – комп'ютера інженера-діагноста (диспетчера).

При підключенні сканера до роз'єму OBD-II на монітор планшета виводиться спектр інформації, що надходить від датчиків, які встановлені на борту автомобіля, а також перетворена в його бортовому контролері. Це широкий перелік параметрів робочих процесів що відбуваються – табл. 5.6.

ІДК при виникненні несправностей в електронних блоках управління PC може, аналогічно системі TMD-NANO (див. §4.3.9), вивести PC в щадний режим експлуатації і, наприклад, дистанційно "прибрати з пам'яті" контролера накопичену помилку про несправності PC. Тут також існує можливість тривалого зберігання в ГСД значень діагностичних параметрів PC, що має особливе значення для процесів інтеграції ІПВ-технологій.

Результати практичного застосування двох варіантів ІДК, створених на базі гаджетів (1 – адаптера Scanmaster ELM321 (див. рис.5.5); 2 – сканера- комунікатора TR600 (див. рис. 5.6)), представлені в додатку "Г", де відбиті натурні і стендові дослідження складних теплових процесів сучасних моторів внутрішнього згорання.

Вид складових ІДК (варіант з наявністю гаджета-адаптера) і їх розміщення в салоні автомобіля

Рис. 5.13. Вид складових ІДК (варіант з наявністю гаджета-адаптера) і їх розміщення в салоні автомобіля

Таблиця

Функції програмного комплексу

Датчик, визначений при підключенні сканера до OBD-II

Функція датчика

Acceleration Sensors

Датчики прискорення (X, Y і Z датчики)

Engine Load

Відсоток навантаження мотора

1 Engine RPM

I RPM (оберти на хвилину) мотора

1 Fuel Leve1

І Відсоток пального, що залишилося

Intake Manifold Pressure

і Тиск на впусканні

Mass Air Flow Rate

і Масова витрата повітря (витрата в розра- 1 хунку до маси)

1 Throttle Position

і Положення дросельної заслінки

Timing Advance

І Інтервал масу

Trip Distance

Відстань, з моменту запуску мотора

I 0...1 OOkph Time

1 0... 100 кілометрів на годину (таймер)

0...60mph Time 1 /4 Mile time

1 0.. .60 миль в годину (таймер) 1/4 милі (таймер)

1/8 Mile Time

1/8 милі (таймер)

Alii Hide (GPS)

Висота над рівнем моря (GPS)

Ambient Air Temp

Температура навколишнього повітря

Barometric pressure

Тиск атмосферний

Engine Coolant Temperature

Температура охолоджуючої рідини

Fuel Pressure

Тиск в рампі горючого

Fuel Trim hank X sensor X

Індивідуальне урівноваження пального (сенсор)

Horse power

Розрахункова кінська сила

Intake Air Temperature

Температура повітря на впусканні

Sneed (OBD)

Швидкість при вимірюванні aijxECU

Speed (GPS)

Швидкість при вимірюванні віл блоку GPS

Fuel system status

Стан системи подачі горючого

Calculated engine load value

Розрахункове значення навантаження на мотор

Engine coolant temperature

Температура охолоджуючої рідини мотора

Short term fuel trim (hank )

Коротким період корегування подачі го- 1 рючого (банк 1)

Long term fuel trim (hank 1)

Довгостроковий період корегування подачі горючого (банк 1)

I Short term fuel trim (hank 2)

j Короткий період корегування подачі паль- ! ного (банк 2)

Long term fuel trim (bank 2)

Довгостроковий період корегування подачі горючого (банк 2)

Fuel pressure

Тиск горючого

Intake manifold absolute pressure

Тиск абсолютний у впускному колекторі

(MAP)

(МАР)

Engine RPM

Оберти мотора в хвилину

і Vehicle speed

Швидкість автомобіля

Timing advance

Кут моменту іскроутворення

Intake air temperature (/AT)

Температура повітря на впусканні (/.47)

Mass air flow rate (MAF)

Масова витрата горючог (MAF)

Throttle position (at manifold), this is not the accelerator pedal, and this is a relative reading.

Датчик положення дросельної заслінки

GPS Longitude

GPS долгота

GPS Latitude

GPS широта

GPS Speed

GPS швидкість

GPS Height

GPS висота

GPS Bearing

GPS швидкість

Turbo Boost

Турбо наддув

Voltage

Напруга

GPS Accuracy

Точність GPS

C02in G/KM

CO2 в г/км

C02 in G/KM average

CO2 в г/км середнє

Fuelrate

Витрата горючого

Fuelcost (trip)

Вартість горючого

В результаті і водій, і діагност (сервіс) мають обширну інформацію про параметри РПЕСА, яка на моніторі може бути представлена в різному вигляді (у вигляді графіків, свідчень стрілочних приладів або цифрових даних). Особливий інтерес представляє сумісне зображення графіків відстежуваних параметрів і географічної карти, що дозволяє побачити не тільки чисельну зміну того або іншого параметра, але і місце (відповідно, час, умови) виникнення, наприклад, пікового значення того або іншого параметра (рис. 5.14).

Вид карти місцевості, шляху PC, переліку і графіків 32-х параметрів робочих процесів PC на моніторі диспетчера 244

Рис. 5.14. Вид карти місцевості, шляху PC, переліку і графіків 32-х параметрів робочих процесів PC на моніторі диспетчера 244

1ДК при виникненні несправностей в електронних блоках управління PC може, аналогічно системі TMD-NANO (див. §4.3.9), вивести PC в щадний режим експлуатації і, наприклад, дистанційно "прибрати з пам'яті" контролера накопичену помилку про несправності PC. Тут також існує можливість тривалого зберігання в ГСД значень діагностичних параметрів PC, 1110 маг особливе значення для процесів інтеграції ІПB-технологій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >