< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Собівартість енергії на АЕС

Собівартість виробництва електроенергії на АЕС нижча, ніж на великих ТЕС, що обумовлюється більш низькою її паливною складовою. Під час здійснення укрупнених техніко-економіч- них розрахунків собівартість виробництва електроенергії на АЕС розраховують як суму витрат на паливо (також до даного виду витрат належать витрати на підготовку води (хімічні реагенти, фільтрувальні матеріали тощо)), заробітну плату та всіх інших постійних елементів витрат, прийнятих певним відсотком від первісної вартості основних виробничих фондів, прирівняних до капіталовкладень. При цьому витрати на заробітну плату розраховують за допомогою штатного коефіцієнта.

Таким чином, формула для укрупненого визначення річних витрат виробництва енергії на АЕС (В) має вигляд:

(5.15)

де К – сумарні капіталовкладення в АЕС; – коефіцієнт, що враховує відрахування на амортизацію (у розрахунках приймається у межах 0,06-0,08);

– коефіцієнт, що враховує витрати на поточний ремонт; – коефіцієнт, що враховує інші витрати; k – коефіцієнт, що враховує всю суму витрат, прийнятих в укрупнених розрахунках пропорційно капіталовкладенням; – штатний коефіцієнт АЕС; – встановлена потужність АЕС; Ф – середній питомий річний фонд заробітної плати персоналу АЕС.

Приклад 12

Визначити річні витрати виробництва енергії на АЕС (В), якщо відомо, що сума витрат на паливо становить 3030 тис. грн; сумарні капіталовкладення в АЕС – 9260 тис. грн; коефіцієнт, що враховує відрахування на амортизацію, становить 0,06; коефіцієнт урахування витрат на поточний ремонт – 1,2; коефіцієнт урахування інших витрат – 1,1; коефіцієнт, що враховує всю суму витрат, прийнятих в укрупнених розрахунках пропорційно капіталовкладенням, – 0,6; штатний коефіцієнт А ЕС- 0,95; встановлена потужність АЕС – 100 МВт; середній питомий річний фонд заробітної плати персоналу АЕС – 45 тис. грн.

Разв'язання

Відповідно до формули (5.15)

В = 30300 + (0,06 + 1,2+ 1,1)-9260 + 0,95- 100 45 = 56428,6 тис. грн.

Витрати на паливо у загальному випадку визначають добутком витрати ядерного палива на його ціну. Існує декілька методик визначення витрат на паливо для АЕС. Зокрема, паливна складова витрат (Βпал) виробництва АЕС на теплових нейтронах з однозонними реакторами без повторного використання залишкового урану і накопиченого плутонію (розі- мкнутий цикл), грн/рік, може бути визначена за формулою

(5.16)

де – первісне завантаження палива в активну зону реактора, кг; Та – кампанія використання палива в активній зоні, роки; Цт – ціна завантаженого палива, грн/кг; Ввідх – вартість витрат на поводження з відходами, грн/кг.

Приклад 13

Розрахувати паливну складову витрат виробництва АЕС, якщо первісне завантаження палива в активну зону реактора – 3800 кг; термін використання пашва в активній зоні – 3 роки; ціна завантаженого палива – 350 грн/кг; вартість витрат на поводження з відходами – 98 грн/кг.

Розв 'язання

Відповідно до формули (5.16):

Собівартість / кВт•год електроенергії на АЕС конденсаційного типу визначають, як і на електростанціях звичайного типу, відношенням витрат виробництва до кількості корисно відпущеної споживачам електричної енергії.

Оскільки частка витрат на паливо у витратах виробництва АЕС становить у середньому 60 %, собівартість енергії на цих станціях залежить переважно від ККД використання палива. Важливий вплив на рівень собівартості здійснює також капіталомісткість виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >