< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики

Важливою складовою собівартості продукції ТП є видатки, пов'язані з нормативними витратами електроенергії під час виробництва, транспортування та постачання (розподілу) теплової енергії. Нормативні витрати електроенергії на потреби ТП класифікують за такими основними ознаками (табл. 5.6).

До нормативних витрат електроенергії на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії не входять витрати на будівництво і капітальний ремонт будинків і споруд, монтаж, пуск і налагодження нового технологічного обладнання, науково-дослідні та експериментальні роботи. Витрати електроенергії на ці потреби розраховують окремо. При розрахунку нормативних витрат електроенергії ТП не враховують витрати електроенергії, пов'язані з відхиленнями від прийнятої технології, режимів роботи та з іншими нераціональними витратами (Порядок, 2009).

Таблиця 5.6– Види нормативних витрат електроенергії на потреби ТП

Ознака класифікації

Вид нормативних витрат

За складом

 • технологічні (витрати електроенергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва, транспортування і постачання теплової енергії, транспортування купованої теплової енергії, а також технічно неминучі втрати);
 • загальновиробничі (витрати електроенергії на допоміжні потреби під час виробництва, транспортування і постачання теплової енергії (ремонт основних засобів та інших необоротних активів загальнови- робничого призначення, вентиляцію й освітлення виробничих приміщень, випробування тепломереж тощо))

За ступенем агрегації

 • індивідуальні (розраховуються для конкретних умов функціонування котельні: типу, потужності та терміну роботи обладнання, що споживає електроенергію, виду палива, виду та параметрів теплоносія, теплових втрат у мережах теплопостачання, наявності теплових пунктів, режиму роботи системи опалення і гарячого водопостачання, схеми теплопостачання, кліматичних умов та інших факторів);
 • групові (складаються на основі індивідуальних нормативних витрат окремими котельнями, що входять до складу ТП)

За періодом дії

 • – річні;
 • – за опалювальний і неон атональний сезони поточного півріччя;
 • – за інші періоди роботи (квартальні, місячні)

Джерело: Порядок, 2009.

Чинними нормативними документами передбачений конкретний механізм розрахунку обґрунтованих параметрів нормативних витрат електроенергії на потреби підприємств теплоенергетики під час виробництві, транспортування та постачання (розподілу) теплової енергії для надання послуг централізованого постачання, гарячої води, опалення і вентиляції житлових і громадських будівель (Порядок, 2009). Метою встановлення нормативних витрат електроенергії на теплоенергетичних підприємствах є:

а) забезпечення єдиної методології при розрахунках і нормуванні витрат електроенергії на потреби ТП під час виробництва, транспортування

та постачання (розподілу) теплової енергії для формування складових собівартості при розрахунку тарифів на теплову енергію та послуги централізованого опалення і постачання гарячої води;

 • б) забезпечення достовірності та обґрунтованості нормативних витрат електроенергії ТП з урахуванням характеристик існуючого обладнання та конкретних умов, у яких ці підприємства функціонують, технічного стану існуючого обладнання;
 • в) забезпечення можливості інженерного аналізу питомих витрат електричної енергії з окремих операцій технологічного процесу – "виробництво", "транспортування", "постачання" для визначення шляхів їх зменшення;
 • г) забезпечення можливості розрахунків тарифів на теплову енергію на окремих етапах технологічного процесу – "виробництво", "транспортування", "постачання";

ґ) підвищення ефективності та якості експлуатації ТП через використання оціночних величин економії від застосування заходів для зменшення витрат електроенергії під час виробництва теплової енергії.

Визначення нормативних витрат електроенергії на потреби ТП повинне проводитись у такій послідовності (Порядок, 2009):

 • 1) насамперед, розраховують індивідуальні нормативні витрати електроенергії за кожною котельнею та приєднаними до неї Ц І П. Розраховані індивідуальні нормативні витрати потрібно порівнювати з фактичними витратами (за даними приладів обліку за попередні роки). При великих відхиленнях (більше 10 %) розрахункових нормативних витрат від фактичних необхідно робити аналіз причин, що викликають ці відхилення, та вживати організаційно-технічних заходів щодо їх усунення;
 • 2) на базі індивідуальних нормативних витрат розраховують групові нормативні витрати за районом котелень та теплових мереж, ТП;
 • 3) під час проведення перерахунків за результатами опалювального періоду звітного півріччя здійснюють перерахунки нормативних витрат електроенергії відповідно до фактичних температур зовнішнього повітря, режимів роботи та інших факторів впливу;
 • 4) індивідуальні нормативні витрати, розраховані для кожної котельні, є основою при розрахунку індивідуальних питомих норм для цих котелень, планового показника для різних періодів роботи, а також для розрахунку планових групових норм питомих витрат електроенергії за ТП у цілому.

Нормативні витрати електроенергії (індивідуальні та групові) за різні періоди роботи розраховують, виходячи з метеорологічних умов, усереднених для періоду, протягом якого ці нормативні витрати визначаються.

Нормативні витрати електроенергії на потреби ТП (Wзаг), кВт•год, визначають за формулою

(5.20)

де – нормативні витрати на технологічні процеси для обладнання, що виробляє теплову енергію; – нормативні витрати для обладнання, що транспортує теплоносій від котельні до ЦТП або до ГГП споживачів; – нормативні витрати для обладнання ЦТП; DW – нормативні втрати електроенергії під час її транспортування і трансформації; – нормативні витрати електроенергії на допоміжні (Загальновиробничі) потреби.

Приклад 16

Розрахувати нормативні витрати електроенергії на потреби ТП, якщо нормативні витрати на технологічні процеси для обладнання, що виробляє теплову енергію, становлять 100 кВт•год; нормативні витрати для обладнання, що транспортує теплоносій від котельні до ЦТП або до ІТГ1 споживачів, – 20 кВт•год; нормативні витрати для обладнання ЦТП – ЗО кВтгод; нормативні втрати електроенергії під час її транспортування і трансформації – 15 кВт•год; нормативні витрати електроенергії на допоміжні (Загальновиробничі) потреби -10 кВтгод.

Розв'язання

Відповідно до формули (5.20)

= 100 + 20 + 30 + 15 + 10 = 175 кВтгод.

Нормативні витрати електроенергії на потреби ТП у грошовому вираженні (Wз) визначають як:

(5.21)

де – ціна за 1 кВт•год реалізованої електроенергії, грн.

Індивідуальні нормативні витрати електроенергії на потреби і-ї котельні за розрахунковий період () обчислюють за формулою

(5.22)

де – нормативні витрати електроенергії j-м типом обладнання /-Ї котельні за розрахунковий період, кВт•год; т – кількість типів обладнання.

Розрахунок даного показника у грошовому вираженні () виконують за формулою

(5.23)

Приклад 17

Розрахувати у грошовому вираженні індивідуальні нормативні витрати електроенергії на потреби котельні за розрахунковий період, якщо нормативні витрати електроенергії обладнання котельні за розрахунковий період становлять 1000 кВт•год, ціна за 1 кВт•год реалізованої електроенергії – 0,36 грн.

Розв'язання

Відповідно до формули (5.23):

= 1000 • 0,36 = 360 грн.

У загальному вигляді нормативні витрати електроенергії j-м типом обладнання і-ї котельні за розрахунковий період у грошовому вираженні () визначають за формулою

(5.24)

де – середня споживана електродвигуном потужність у-го типу обладнання, що працює в межах дії i-ї котельні, кВт; – термін роботи, цього обладнання протягом розрахункового періоду, год.

Приклад 18

Визначити нормативні витрати електроенергії обладнання котельні за розрахунковий період у грошовому вираженні, якщо середньогодинна споживана електродвигуном потужність обладнання, що працює в межах дії котельні, – 10 кВт; термін роботи цього обладнання протягом розрахункового періоду – 620 год, ціна за І кВтгод реалізованої електроенергії – 0,36 грн.

Розв'язання

Відповідно до формули (5.24):

= 10 • 620 • 0,36 = 2232 грн.

Групову нормативну витрату електроенергії по ТП у грошовому вираженні за розрахунковий період () визначають за формулою

(5.25)

де n – кількість котелень, що входять до даного ПТ.

Індивідуальну норну питомих витрат електроенергії на потреби і-ї котельні () у грошовому вираженні розраховують окремо на виробництво () та відпуск теплової енергії () і визначають за формулами

(5.26)

(5.27)

де – кількість відповідно виробленої і відпущеної теплової енергії i-ю котельнею, Гкал. Ці показники розраховують згідно з (КТМ, 1999).

Приклад 19

Визначити індивідуальні норми питомих витрат електроенергії на виробництво () та відпуск теплової енергії () котельнею, якщо норма питомих витрат електроенергії на потреби котельні у грошовому вираженні становить 24 тис. грн, кількість відповідно виробленої теплової енергії становить 100 Гкал, кількість відпущеної теплової енергії – 98 Гкал, ціна 1 кВтгод реалізованої електроенергії–0,36 грн.

Розв'язання

Відповідно до формул (5.26) та (5.27):

= 24000 / 100 • 0,36 = 86,4 грн.

= 24000 / 98 • 0,36 = 88,16 грн.

Групову норму питомих витрат електроенергії по ТП у грошовому вираженні встановлюють на базі групових нормативних витрат електроенергії по ТЛ і визначають окремо на виробництво () та відпуск теплової енергії () за формулами

(5.28)

(5.29)

Нормативні втрати електроенергії під час її трансформації та транспортування до електроприймача становлять у середньому 2–8 % від загальної споживаної електроенергії (Порядок, 2009).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >