< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Техніко-економічні проекти з покращання якості електроенергії

Компенсація реактивної потужності (КРП)

Одним з найефективніших економічних напрямів у галузі енергозбереження є КРП. Завдяки сучасній технічній базі, інноваційним рішенням, досить низьким капіталовкладенням і порівняно невеликим строкам окупності останніми десятиліттями він отримав найсильніший поштовх у розвитку (Шапошников, 2010). Компенсація РП полягає у формуванні додаткового навантаження протилежного характеру (ємнісного для активно-індуктивного навантаження та індуктивного для активно-ємнісного навантаження) для лінійних навантажень, а також активної фільтрації гармонік – для нелінійних навантажень. Це забезпечує коригування коефіцієнта потужності і його підвищення аж до 0,99 (Описание, 2010).

Розглянемо випадки, коли індуктивному реактивному навантаженню, яке створюється електроспоживачами, можна протидіяти за допомогою ємнісного навантаження, підключаючи точно розрахований конденсатор. Це й називається коригуванням коефіцієнта потужності або КРП.

Для розрахунків РП (QK), яку буде компенсувати установка, необхідно знати величину активної потужності Р і tg φ. Ці параметри вимірюються на виході вторинної обмотки трансформатора:

(13.6)

Приклад 3

Нехай є електроустановка, електроживлення якої здійснюється від знижувальної підстанції (ВН/НН). Необхідно змінити коефіцієнт потужності електроустановки до значення cos φ = 0,943 (tg φ = 0,35) на вторинній

обмотці з такими параметрами: живлення – 320 В, 3 фази, 50 Гц, Р = 500 кВт, cos φ (вторинної обмотки) = 0,743 (або tg φ = 0,9).

Тоді за формулою (13.6):

Qκ = 500 • (0,9 – 0,35) = 275 кВАр.

Залежно від підключення конденсатора або конденсаторної установки (КУ) можливі такі види компенсації:

1) індивідуальна, або постійна, компенсація, при якій індуктивна РП компенсується безпосередньо в місці її виникнення, що веде до розвантаження кабелів (рис. 13.3). Це найбільш витратне рішення, що обумовлюється більшою кількістю установок та неможливістю зміни потужності батарей конденсаторів.

Схема індивідуальної компенсації

Рисунок 13.3 – Схема індивідуальної компенсації

Перевагами індивідуальної компенсації є зниження плати за надлишкове споживання РЕ і технічна ефективність рішення, оскільки РЕ генерується в тому самому місці, де і споживається. Таким чином, джоулеві втрати (2) знижуються в усіх лініях та зменшуються перетини усіх кабелів, що сприяє зменшенню втрат у кабелях;

2) посекційна компенсація, при якій аналогічно індивідуальній компенсації для декількох одночасно працюючих споживачів (для груп електродвигунів, трансформаторів, розрядних ламп та ін.) підключається загальний постійний конденсатор (рис. 13.4). Тут також розвантажується лінія, що підходить лише до точки розподілу на окремі групи ЕП. Дане рішення, як правило, застосовується у великих промислових електричних мережах.

Перевагами посекційної компенсації є:

  • – зниження плати за надлишкове споживання РП;
  • – зниження необхідної повної потужності, на якій, як правило, ґрунтується постійна плата за електроенергію;
  • – можливість зменшення перетинів кабелів, що живлять локальні розподільні щити, або використання таких кабелів без зменшення перетинів для забезпечення додаткової пропускної здатності на випадок підвищення навантаження;
  • – зниження навантаження силового трансформатора, який може прийняти додаткове навантаження;
  • – зниження втрат у кабелях;

Схема посекційної компенсації

Рисунок 13.4 – Схема посекційної компенсації

3) централізована компенсація, при якій певна кількість конденсаторів підключається до головної або групової розподільної шафи (рис. 13.5). Таку компенсацію, як правило, застосовують у великих електричних системах зі змінним навантаженням, де не прийнятні постійно увімкнені батареї конденсаторів, оскільки при цьому може виникнути режим недокомпенсації або перекомпенсації. На відміну від індивідуальної і групової компенсації цей спосіб має найкраще співвідношення "якість компенсації/ціна", оскільки при найменших фінансових витратах забезпечує максимальну ефективність компенсації. При такій компенсаційній схемі втрати в кабелях (RI2) не знижуються.

– Схема централізованої компенсації

Рисунок 13.5 – Схема централізованої компенсації

До переваг централізованої компенсації належать: відсутність плати за споживання РЕ; економічність рішення, оскільки компенсація здійснюється в одній точці шляхом зміни кількості підключених конденсаторів; зниження навантаження на трансформатор;

4) конденсаторні установки постійної ємності. Вироблена КУ РЕ постійна. Вона не залежить від зміни коефіцієнта потужності й навантаження ЕП і від кількості РЕ, яка споживається електроустановкою (рис. 13.6). КУ такого типу застосовуються в електроустановках, що працюють цілодобово з постійним навантаженням; для КРП трансформаторів у режимі холостого ходу; для КРП окремих електродвигунів.

Застосування КУ постійної ємності

Рисунок 13.6 – Застосування КУ постійної ємності

Подробиці

Установка однофазних німецьких конденсаторів сумарною потужністю 37 тис. кВАр у кожному з 114 тис. домогосподарств одного з районів столиці Перу м. Ліми підвищила середньозважений cos φ розподільної мережі з 0,84 до 0,93, що дозволило щорічно заощаджувати приблизно 280 кВт•год на кожний встановлений кВАр РП, або близько 19,3 МВт•год на рік.

У м. Джайпур (Індія) ЕК на базі тих самих німецьких конденсаторів, але іншої серії, здійснено КРП у повітряних ЛЕП 0,4 кВ. У результаті значення cos φ підвищилося до 0,95, а загальні втрати знизилися до 13 % (Шапошников, 2010).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >