< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організаційні форми адвокатського самоврядування

Організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з'їзд адвокатів України.

Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.

Конференція адвокатів регіону ст. (47 Закону)

Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України.

На відміну від попереднього Закону України "Про адвокатуру", новий Закон приділяє, неабияку увагу організаційним питанням недержавної і самоврядної інституції - адвокатури. Слід зазначити, що

Закон суттєво підсилює роль саме колективної думки адвокатського самоврядування у формі конференції адвокатів з крутим креном у бік демократизації НААУ. Розбудова НААУ повинна починатися з регіональних конференцій, сукупний потенціал яких поступово переростає в республіканський з'їзд адвокатів.

Щодо квоти представництва та порядку виборів, які затверджуються Радою адвокатів регіону, то саме ці питання має вирішувати конференцією адвокатів. Рада лише виконує рішення конференції.

Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України.

Ступінь демократичності того чи іншого громадського формування характеризується наявністю реальних можливостей рядових членів об'єднання впливати на діяльність та рішення самоврядних органів.

Тому слід оптимістично сприймати наявність у ч. 2 ст. 47 Закону такого положення:

"У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликання і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головує на засіданні конференції".

Тут законодавець відходить від громіздкої і майже нездійсненної практики, коли ініціатива була правомірна лише від третини складу членів корпорації і перетворювала її на квазідемократичне гасло. Ця норма буде стримувати Раду адвокатів від будь-яких порушень норм адвокатського самоврядування і строків проведення адвокатської конференції крізь загрозу виникнення "десятинної" ініціативи.

Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня початку роботи конференції.

З урахуванням характеру адвокатської завантаженості, яка завжди залежить від графіків слідчих органів, судів і інших установ, п'ятнадцятиденний строк для урегулювання питань зайнятості слід визнати реальним.

Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції.

Конференція адвокатів відбувається один раз на рік. На її розгляд виносяться важливі для кожного адвоката і всієї корпорації питання, тому дуже важливою є присутність кожного адвоката. Через це законодавча "орієнтація" адвокатів на зневажливість до власного права та обов'язку особисто прагнути до участі в такого роду заходах не може викликати схвалення. Адже Закон апріорі орієнтує адвокатів на таку особисту зневажливість до корпоративної події, дозволяючи обійтись половиною від загальної кількості. До того ж така постановка питання полегшує маніпулювання колективом з боку ради.

Але саме таке розуміння адвокатами цієї новели має підвищити їх особисту свідомість і максимально активізувати свою причетність до життя корпорації.

До повноважень конференції адвокатів регіону належать:

  • 1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
  • 2) обрання делегатів на з'їзд адвокатів України;
  • 3) обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;
  • 4) визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад;
  • 5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх з посад;
  • 6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Цей пункт називає одну із найбільш дискусійних і найделікатніших прерогатив регіональної конференції - затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Адже зрозуміло, що саме питання формування кошторису ради, у певному сенсі, є водорозділом інтересів між тими, хто буде працювати в тій самій раді і тими, хто буде її утримувати. Інтереси фронтально протилежні. Потрібні висока культура і свідомість дискутуючих, щоб піднятись до розуміння того, що справжнє самоврядування і жадана незалежність професії потребують певних жертв з боку обох сторін. Лише повне і виважене розуміння важливості високого на рівні часу і з урахуванням української дійсності менеджменту в адвокатурі дасть змогу вирішити питання не на користь якоїсь однієї зі сторін дискусії, а на благо адвокатського загалу, а отже, і всього суспільства.

Принцип "моя хата з краю", закореніла звичка відсидіти вдома, хай інші їдуть і вирішують на конференціях усі питання, може в чомусь і зручна, але вона розбещує керівництво, розколює колектив і позбавляє користувача цими принципами висловлювати будь-яке незадоволення прийнятими рішеннями чи скаржитися на їхню несправедливість;

7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України.

Щорічна конференція адвокатів регіону - важлива подія в житті регіонального адвокатського корпусу. Розгляд адвокатами регіону та затвердження ними звіту Ради адвокатів за минулий рік - не свято і не черговий привід зібратися і побазікати за дружнім столом, хоча і останнє не виключається після плідної принципової роботи.

Щорічний звіт передбачає доповідь голови, представника ревізійної комісії за висновками перевірки фінансово-господарської діяльності ради. Кожного з присутніх на конференції адвокатів цікавлять питання - як витрачались кошти з корпоративного бюджету, досягненнями і недоліками керівництва з метою оптимізувати і якнайкраще вирішити болючі проблеми.

Звітують на щорічній конференції і представники адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України, які за своїм призначенням часто виїжджають до Києва на засідання цих вищих самоврядних структур. З урахуванням значної вартості кожної поїздки вони мають раціонально використовувати витрачений час і можливості в інтересах свого регіонального адвокатського осередку. Тому їхні звіти мають бути змістовними, цікавими і корисними. Чи стануть вони саме такими, залежить від складу й активності учасників конференції.

Оцінка і висновки щодо звітів делегатом конференції, з'їзду є почесною і водночас відповідальною місією. Від того, наскільки серйозно і відповідально делегати конференції поставляться до свого призначення, залежатиме і якість роботи Ради адвокатів у наступному періоді.

8) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону.

Цей пункт можна було б розглядати як шаблон, коли б не одне маленьке зауваження. Справа в тому, що практика примушує іноді приймати чимало рішень з урахуванням місцевих особливостей роботи. Тому не слід звужувати можливості регіональних рад до межі лише "відповідно до Закону", а говорити про їхнє право приймати будь-які рішення, які не суперечать Конституції, Закону і Положенню "Про Раду регіонів".

Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.

Частина 5 ст. 47 Закону визначає повноваження Конференції адвокатів регіону. Назагал можна резюмувати, що повноваження цього колективного органу є по суті, всеосяжними в рамках адвокатського самоврядування. Вони сконцентровані у 8 пунктах частини 5 цієї статті і становлять суть адвокатського самоврядування.

Усі питання, віднесені ст. 47 Закону до повноважень конференції адвокатів регіону, безумовно, важливі, серед них є такі, які стосуються безпосередньо кожного адвоката і потребують його особистої згоди на їх вирішення.

До таких, зокрема, належить питання про затвердження штатного розпису Ради адвокатів, КДК, Ревізійної комісії і кошторису Ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбачене п.п. 5 і 6 ст. 47 Закону.

Воно важливе тому, що на підставі цього рішення визначатиметься сума загальні витрати на утримання майбутнього апарату Ради регіону, а звідси і розмір персональних щорічних внесків адвокатів.

Зазначимо, що конституційно обрані законодавці виявили високу демократичність, затвердивши не лише порядок обрання усіх самоврядних органів, але і право на їх дострокове відкликання за наявності відповідних підстав. Відмічаючи демократичність народних обранців, важко утриматися від спокуси побажати їм такої ж демократичності стосовно відкликання самих депутатів, як є чинним законодавством не передбачене.

Щодо ефективності самоврядування, то вона цілком залежить від свідомості і культури самих учасників самоврядування. Синдром українського обожнювання начальства, навіть власноруч створеного, одразу ж прокладає глибоку прірву між обраним і тими, хто обирав. Цей азіатський синдром заважає тим, що обирали, об'єктивно оцінювати і своєчасно реагувати на помилки чи зловживання обраного.

Закон пробує розвернути ситуацію так, щоб адвокати - еліта юриспруденції, користуючись правовими можливостями, виявляли свою високу свідомість і волю, не припускаючись помилок.

Тому Конференція має бути не розвагою, не паркетним дефіле, а свідомим, відповідальним обов'язком кожного її учасника..

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >